Události

Milost a pravda přišly skrze Ježíše Krista. 

Podpora dětí v Zambii

V roce 2023 -24 již podporujeme jen našeho chlapce, který ještě studuje. Mladá slečna Ethel již úspěšně ukončila studium.

Moc Vám za vaši štědrost děkujeme.

Nyní je možné finanční dary odevzdávat buď osobně panu faráři, paní Theilové nebo paní Skřivánkové. Pro tuto příležitost je také zřízen bankovní účet: 2301910090/2010 Fio banka. Do poznámky napsat Dar pro děti

Pán Bůh ať Vám oplatí Vaší štědrost. Přinášíme celé znění promluvy, kterou během slavností poutní bohoslužby ke cti sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě 5. července pronesl apoštolský nuncius v ČR, arcibiskup Jude Thaddeus Okolo.

Prezentace dokumentu Dikasteria pro podporu jednoty křesťanů, který bilancuje ekumenický dialog ohledně úlohy papeže a výkonu petrovského primátu.

9.6. 2024 proběhl Den dětí, za dobrého počasí a hojné účasti soutěžících. Poděkování patří všem, kteří se podíleli na organizaci dětského dne, zvláště pak paní J. Skřivánkové.

V pátek 7. června 2024 se v České republice konal 16. ročník akce Noc kostelů. Akce, která široké veřejnosti umožňuje setkávání se s křesťanstvím. Ve večerních a nočních hodinách jsou zpřístupněny některé kostely a další sakrální památky a prostory. Konají se zde koncerty, komentované prohlídky, workshopy či divadelní představení. Zájemci se tak...

Padesát tisíc věřících přítomných na Svatopetrském náměstí na mši svaté ke Světovému dni věnovanému nejmenším. V den, kdy si církev připomíná Nejsvětější Trojici, s nimi František vedl dialog a připomněl lásku Otce a "Ježíše, který odpouští všechno a vždycky". Společně s nimi se modlil Zdrávas Maria, požádal je o modlitbu za mír a vyhlásil příští...


Dnes, v sobotu 23. prosince 2023, jmenoval papež František nového biskupa Diecéze litoměřické. V pořadí 21. biskupem litoměřickým se stane redemptorista P. Stanislav Přibyl, současný generální sekretář České biskupské konference a administrátor poutního místa Horní Police v litoměřické diecézi. Nový biskup bude uveden do úřadu 2. března 2024, kdy...

V odpovědi na otázku biskupa z Dominikánské republiky, který poukázal na to, že některé svobodné matky nepřistupují ke svatému přijímání ze strachu před přísností duchovních, prefekt Dikasteria pro nauku víry spolu s papežem Františkem připomíná, že ženám, které se v takové situaci ocitly v nesnázích už proto, že zvolily život, je třeba pomoci...

Zádušní mši svatou za zesnulého Karla Schwarzenberga celebroval 9. prosince 2023 v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha arcibiskup pražský Mons. Jan Graubner. Kázání pronesl Mons.Tomáš Halík, obřad posledního rozloučení vedl P. Ladislav Heryán SDB. Koncelebrovali Dominik Kardinál Duka OP, emeritní arcibiskup pražský, Mons.Jude Thaddeus...

Advent 2023

03.12.2023

Advent je začátkem liturgického roku a přípravou na Vánoce. V letošním roce začne v neděli 3. prosince. Jaký je význam tohoto období očekávání narození Ježíše Krista a jaké zvyklosti jsou s ním spojeny?

Znepokojivá čísla zveřejnila OIDAC, organizace zabývající se monitorováním nesnášenlivosti a diskriminace křesťanů v Evropě. Podle jejich zjištění prudce vzrostl počet útoků i trestných činů vůči křesťanům spáchaných z nenávisti.

Prezident republiky včera, 28. října, u příležitosti státního svátku, propůjčil Řád Tomáše Garrigua Masaryka 1. třídy Mons. prof. PhDr. Tomáši Halíkovi, Th.D., dr. h. c. za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidských práv.