Římskokatolická farnost Děčín – Podmokly

 Veleb Boha v každé době a žádej od něho, aby řídil tvé cesty a všechny tvé stezky.Bohoslužby
Kostel sv. Františka - Podmokly 


Kontakt farnosti:

Kněz: František Jirásek

 

Adresa: Římskokatolická farnost
Husovo nám. 99/13
405 02 Děčín IV 


Telefon: 412 531 582
Mobil: 731 625 903 

e-mail: f.jirasek@volny.cz, rkf.dc.podmokly@seznam.cz 

.

Bohoslužby
Kostel sv. Františka - Podmokly

Pondělí - 7:30
Úterý    - 17:30 
Středa  - 7:30  
Čtvrtek - 17:30
Pátek    - 17:30 
Sobota - Bynov Od 1. listopadu do 30. dubna jsou mše svaté v pečovatelském domově od 17:30
Od 1. května do 31. října, jsou mše svaté v kostele od
17:30 

Neděle 9:00 a 17:30 Mše svaté na závěr adventu,
o Vánocích a na nový rok 2024

ve farním kostele sv. Františka z Assisi v Podmoklech

neděle 24. 12. čtvrtá neděle adventní od 9:00, od 16:00štědrovečerní mše svatá pro děti a seniory, od 22:00půlnoční mše svatá s doprovodem Děčínského chrámového sboru
pondělí 25. 12. slavnost Narození Páně od 9:00 a od 17:30
úterý 26. 12. sv. Štěpána od 9:00
středa 27. 12. sv. Jana Evangelisty od 7:30
čtvrtek 28. 12. svatých Mláďátek betlémských od 17:30
pátek 29. 12. sv. Tomáše Becketa od 17:30
sobota 30. 12. s nedělní platností svátku Svaté rodiny od 17:30
neděle 31. 12. svátek Svaté rodiny od 9:00 a od 17:30 s poděkováním na konci roku

pondělí 1. 1. 2024 slavnost Matky Boží Panny Marie od 9:00 a od 17:30
sobota 6. 1. s nedělní platností slavnosti Zjevení Páně od 17:30
neděle 7. 1. slavnost Zjevení Páně – svátek Tří králů od 9:00 s požehnáním tříkrálovým koledníkům a od 17:30
pondělí 8. 1. svátek Křtu Páně od 7:30 a od 17:30 (konec doby vánoční)