Římskokatolická farnost Děčín – Podmokly

 Veleb Boha v každé době a žádej od něho, aby řídil tvé cesty a všechny tvé stezky.

Slavnost 160 let posvěcení kostela sv. Františka z Assisi v Podmoklech

středa 3. 11. od 17:30 hodin Ve světle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 22. dubna 2021 je možné konstatovat následující:

- Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. dubna 2021 se výslovně o bohoslužbách nezmiňuje

- Analogicky se bohoslužeb může týkat č. 17 tohoto Mimořádného opatření, což znamená, že za podmínek, že

každý účastník bude mít ochranný prostředek dýchacích cest (tj. respirátor nebo nanoroušku),

budou dodrženy ve vnitřních prostorech rozestupy 2 metry - s výjimkou členů domácnosti 

účastníci si před vstupem do vnitřního prostoru desinfikují rucenebyla stanovena žádná další omezení.


Bohoslužby
Kostel sv. Františka - Podmokly Kontakt farnosti:

Kněz: František Jirásek

 

Adresa: Římskokatolická farnost
Husovo nám. 99/13
405 02 Děčín IV 


Telefon: 412 531 582
Mobil: 731 625 903 

e-mail: f.jirasek@volny.cz, rkf.dc.podmokly@seznam.cz 

.

Bohoslužby
Kostel sv. Františka - Podmokly

Pondělí - 7:30
Úterý    - 17:30 
Středa  - 7:30  
Čtvrtek - 17:30
Pátek    - 17:30 
Sobota - Bynov Od 1. listopadu do 30. dubna jsou mše svaté v pečovatelském domově od 17:30
Od 1. května do 31. října, jsou mše svaté v kostele od
17:30 

Neděle 9:00 a 17:30