Události

Milost a pravda přišly skrze Ježíše Krista. 

Podpora dětí v Zambii

V roce 2020 nebylo možné uskutečnit adventní prodej ze kterého se z části financovala podpora našich adoptovaných dětí v Zambii a přesto se potřebná částka vybrala.

Moc Vám za vaši štědrost děkujeme.

Nyní je možné finanční dary odevzdávat buď osobně panu faráři, paní Theilové nebo paní Skřivánkové. Pro tuto příležitost je také zřízen bankovní účet: 231910090/2010 Fio banka. Do poznámky napsat Dar pro děti

Pán Bůh ať Vám oplatí Vaší štědrost. 


Sbor Harpa Dei

20.02.2021

Sbor Harpa Dei se skládá ze čtyř sourozenců, a to jak v krvi, tak v duchu: Nikolai, Lucia, Marie-Elisée a Mirjana Gerstner. Narodili se v Německu a vyrůstali v Ekvádoru v Jižní Americe.

Papež František dnes dopoledne vedl obřady Popeleční středy, které se kvůli pandemii konaly za omezené účasti věřících u oltáře Katedry ve Vatikánské bazilice, a nikoli v bazilice sv. Sabiny na římském Aventinu, jak tomu tradičně bylo v předchozích letech. Po svěcení popela pronesl papež (v souladu s nótou o udělování popelce v době pandemie,...

Regionální muzeum v Teplicích přináší sérii dokumentů o mariánských poutních místech na severu Čech. Devět dokumentárních filmů vznikalo dva roky a mapují místa výjimečná nejen historicky, ale i duchovně. Postupně vám každý čtvrtek budou odkrývat jedno z unikátních poutních míst našeho kraje. Každé z nich je něčím zvláštní, něčím výjimečné, každé...

Za zásluhy o rozvoj varhanní hudby a zásadní podíl při stavbě kostela Krista Spasitele na pražském Barrandově jmenoval papež František Rytířem řádu sv. Řehoře Velikého RNDr. Pavla Čížka. Jmenování mu ve středu v arcibiskupském paláci předal kardinál Dominik Duka.

Přinášíme poselství Svatého otce Františka k letošní postní době, která začíná ve středu 17. února. V textu se římský biskup zamýšlí nad evangelijním úryvkem "Teď jdeme do Jeruzaléma" (Mt 20,18) a postní dobou jako časem obnovení víry, naděje a lásky.

Všechny kostely a modlitebny na území České republiky z církví, které jsou členy nebo přidruženými členy Ekumenické rady církví ČR zveme k připojení do Noci kostelů 2021, která se bude konat 28. května 2021. Stejně jako v předchozích letech se opět stane příležitostí pozvat co nejširší veřejnost do kostelů a ve večerní a noční atmosféře zde...


Papež František dnes dopoledne vedl obřady Popeleční středy, které se kvůli pandemii konaly za omezené účasti věřících u oltáře Katedry ve Vatikánské bazilice, a nikoli v bazilice sv. Sabiny na římském Aventinu, jak tomu tradičně bylo v předchozích letech. Po svěcení popela pronesl papež (v souladu s nótou o udělování popelce v době pandemie,...

Regionální muzeum v Teplicích přináší sérii dokumentů o mariánských poutních místech na severu Čech. Devět dokumentárních filmů vznikalo dva roky a mapují místa výjimečná nejen historicky, ale i duchovně. Postupně vám každý čtvrtek budou odkrývat jedno z unikátních poutních míst našeho kraje. Každé z nich je něčím zvláštní, něčím výjimečné, každé...