Události

Milost a pravda přišly skrze Ježíše Krista. 

Podpora dětí v Zambii

V roce 2020 nebylo možné uskutečnit adventní prodej ze kterého se z části financovala podpora našich adoptovaných dětí v Zambii a přesto se potřebná částka vybrala.

Moc Vám za vaši štědrost děkujeme.

Nyní je možné finanční dary odevzdávat buď osobně panu faráři, paní Theilové nebo paní Skřivánkové. Pro tuto příležitost je také zřízen bankovní účet: 2301910090/2010 Fio banka. Do poznámky napsat Dar pro děti

Pán Bůh ať Vám oplatí Vaší štědrost. Snímky pořízené teleskopem Jamese Webba jsou "nezbytnou potravou pro lidského ducha, člověk nežije jen chlebem, zvláště v dnešní době". Píše to ředitel Vatikánské observatoře, vědeckého výzkumného centra, jehož řízením je pověřeno Tovaryšstvo Ježíšovo. Ve svém prohlášení se bratr Consolmagno vyjádřil ke zveřejnění prvních snímků.


Snímky pořízené teleskopem Jamese Webba jsou "nezbytnou potravou pro lidského ducha, člověk nežije jen chlebem, zvláště v dnešní době". Píše to ředitel Vatikánské observatoře, vědeckého výzkumného centra, jehož řízením je pověřeno Tovaryšstvo Ježíšovo. Ve svém prohlášení se bratr Consolmagno vyjádřil ke zveřejnění prvních snímků.