Události

Milost a pravda přišly skrze Ježíše Krista. 

Podpora dětí v Zambii

V roce 2022 -23 již podporujeme jen našeho chlapce, který ještě studuje. Mladá slečna Ethel již úspěšně ukončila studium.

Moc Vám za vaši štědrost děkujeme.

Nyní je možné finanční dary odevzdávat buď osobně panu faráři, paní Theilové nebo paní Skřivánkové. Pro tuto příležitost je také zřízen bankovní účet: 2301910090/2010 Fio banka. Do poznámky napsat Dar pro děti

Pán Bůh ať Vám oplatí Vaší štědrost. Rok 2022 lze považovat za velmi úspěšný, co se týče obnovy významných varhan. Tyto nástroje je třeba považovat za nedílnou součást našeho národního kulturního a duchovního dědictví a právě v uplynulém roce se podařilo zachránit dvoje varhany, jejichž význam přesahuje rámec litoměřické diecéze.

úterý 14. února, na svátek spolupatronů Evropy, svatých Cyrila a Metoděje, byla v bazilice svatého Klimenta v 18.30 hodin sloužena slavnostní mše svatá. Fotogalerii naleznete v záhlaví článku.

Pozvání vydat se za Ježíšem, abychom prohloubili a přijali jeho tajemství spásy a odpoutali se od průměrnosti a marnosti - tak lze vystihnout letošní poselství k postní době, v němž papež František zdůrazňuje vztah mezi postní a synodální cestou, k níž jsme jako církev zavázáni, zakořeněni v tradici a otevřeni vůči novosti.

Předseda Komise episkopátů Evropské unie (Comece) a generální relátor biskupské synody komentuje práci Evropského synodního shromáždění a vyjadřuje uspokojení: "Duch svatý působí v čase a my musíme naslouchat jeho volání." V souvislosti s možností kněžského svěcení žen vyzývá k modlitbě a zamyšlení, abychom neupadli do další formy "klerikalismu".

Po soukromých schůzkách s prezidentem a viceprezidenty Jihosúdánské republiky papež František pronesl první veřejný projev této druhé etapy apoštolské cesty, s nímž se obrátil ke státním a občanským představitelům a diplomatickému sboru v zahradě prezidentského paláce. Papež hovořil jako poslední po předchozích projevech prezidenta Salvy Kiira,...


Rok 2022 lze považovat za velmi úspěšný, co se týče obnovy významných varhan. Tyto nástroje je třeba považovat za nedílnou součást našeho národního kulturního a duchovního dědictví a právě v uplynulém roce se podařilo zachránit dvoje varhany, jejichž význam přesahuje rámec litoměřické diecéze.

úterý 14. února, na svátek spolupatronů Evropy, svatých Cyrila a Metoděje, byla v bazilice svatého Klimenta v 18.30 hodin sloužena slavnostní mše svatá. Fotogalerii naleznete v záhlaví článku.

Pozvání vydat se za Ježíšem, abychom prohloubili a přijali jeho tajemství spásy a odpoutali se od průměrnosti a marnosti - tak lze vystihnout letošní poselství k postní době, v němž papež František zdůrazňuje vztah mezi postní a synodální cestou, k níž jsme jako církev zavázáni, zakořeněni v tradici a otevřeni vůči novosti.

Předseda Komise episkopátů Evropské unie (Comece) a generální relátor biskupské synody komentuje práci Evropského synodního shromáždění a vyjadřuje uspokojení: "Duch svatý působí v čase a my musíme naslouchat jeho volání." V souvislosti s možností kněžského svěcení žen vyzývá k modlitbě a zamyšlení, abychom neupadli do další formy "klerikalismu".

Po soukromých schůzkách s prezidentem a viceprezidenty Jihosúdánské republiky papež František pronesl první veřejný projev této druhé etapy apoštolské cesty, s nímž se obrátil ke státním a občanským představitelům a diplomatickému sboru v zahradě prezidentského paláce. Papež hovořil jako poslední po předchozích projevech prezidenta Salvy Kiira,...