Události

Milost a pravda přišly skrze Ježíše Krista. 

Podpora dětí v Zambii

V roce 2020 nebylo možné uskutečnit adventní prodej ze kterého se z části financovala podpora našich adoptovaných dětí v Zambii a přesto se potřebná částka vybrala.

Moc Vám za vaši štědrost děkujeme.

Nyní je možné finanční dary odevzdávat buď osobně panu faráři, paní Theilové nebo paní Skřivánkové. Pro tuto příležitost je také zřízen bankovní účet: 2301910090/2010 Fio banka. Do poznámky napsat Dar pro děti

Pán Bůh ať Vám oplatí Vaší štědrost. 


Mottem prvního světového dne prarodičů a seniorů, který vyhlásil v lednu papež František, je úryvek z Matoušova evangelia: "Já jsem s vámi po všecky dny." (Mt 28, 20) Tento světový den se bude slavit vždy čtvrtou neděli v červenci, která letos připadá na 25. července.

V sobotu 17. dubna 2021 zemřel náhle dlouholetý pracovník litoměřického biskupství pan Jaroslav Pulda ve věku nedožitých padesáti let.
Rozloučení se bude konat v pondělí 26. dubna 2021 v 11 hodin při tradiční zádušní mši svaté v kostele sv. Jakuba v Litoměřicích.
Poté bude uložen do rodinné hrobky na místním hřbitově.

Výzva je určena pro všechny, kteří chtějí udělat radost a zpříjemnit současnou situaci obyvatelům domovů pro seniory. Mnozí z nich, s ohledem na aktuální nařízení, nemají možnost vidět své blízké, někteří je ani nemají. Pojďme jim udělat radost. Vykouzlit úsměv na tvářích. Rozptýlit je. Vyjádřit Vaši podporu můžete i pracovníkům těchto zařízení:...

Prefekt Kongregace pro svatořečení, kard. Marcello Semeraro, dnes v opatství Casamari, vzdáleném zhruba sto kilometrů jižně od Říma, slavil beatifikační liturgii cisterciáckých mučedníků ze sklonku 18. století, ctihodného Simeona Cardony a pěti druhů, mezi nimiž je také původem český kněz, P. Jan Chryzostom Dominik Zavřel O.Cist., mučedník...

V České republice začne 27. března 2021 sčítání lidu, které se naposledy konalo v roce 2011. Biskupové Čech, Moravy a Slezska při této příležitosti vydávají společnou výzvu pro věřící.

Svatý otec opatřil předmluvou knihu kardinála Raniera Cantalemessy, nadepsanou "František, Prosťáček Boží" (Francesco il giullare di Dio, Edizioni Francescane Italiane 2021). Pojal ji jako list pro "mladého hledajícího bratra", kterému vypráví o Boží odpovědi na otázky kladené celou bytostí. Za příklad si volí životní příběh bratra Pacifika,...

Při pravidelné středeční audienci, vysílané z knihovny Apoštolského paláce, se papež František vrátil k cyklu katechezí o modlitbě. Tentokrát se zaměřil na modlitbu ve společenství svatých. Jejich přímluva je podle papeže "nejvyšší službou, jakou prokazují Božímu plánu".


Mottem prvního světového dne prarodičů a seniorů, který vyhlásil v lednu papež František, je úryvek z Matoušova evangelia: "Já jsem s vámi po všecky dny." (Mt 28, 20) Tento světový den se bude slavit vždy čtvrtou neděli v červenci, která letos připadá na 25. července.

V sobotu 17. dubna 2021 zemřel náhle dlouholetý pracovník litoměřického biskupství pan Jaroslav Pulda ve věku nedožitých padesáti let.
Rozloučení se bude konat v pondělí 26. dubna 2021 v 11 hodin při tradiční zádušní mši svaté v kostele sv. Jakuba v Litoměřicích.
Poté bude uložen do rodinné hrobky na místním hřbitově.

Výzva je určena pro všechny, kteří chtějí udělat radost a zpříjemnit současnou situaci obyvatelům domovů pro seniory. Mnozí z nich, s ohledem na aktuální nařízení, nemají možnost vidět své blízké, někteří je ani nemají. Pojďme jim udělat radost. Vykouzlit úsměv na tvářích. Rozptýlit je. Vyjádřit Vaši podporu můžete i pracovníkům těchto zařízení:...

Prefekt Kongregace pro svatořečení, kard. Marcello Semeraro, dnes v opatství Casamari, vzdáleném zhruba sto kilometrů jižně od Říma, slavil beatifikační liturgii cisterciáckých mučedníků ze sklonku 18. století, ctihodného Simeona Cardony a pěti druhů, mezi nimiž je také původem český kněz, P. Jan Chryzostom Dominik Zavřel O.Cist., mučedník...

V České republice začne 27. března 2021 sčítání lidu, které se naposledy konalo v roce 2011. Biskupové Čech, Moravy a Slezska při této příležitosti vydávají společnou výzvu pro věřící.

Svatý otec opatřil předmluvou knihu kardinála Raniera Cantalemessy, nadepsanou "František, Prosťáček Boží" (Francesco il giullare di Dio, Edizioni Francescane Italiane 2021). Pojal ji jako list pro "mladého hledajícího bratra", kterému vypráví o Boží odpovědi na otázky kladené celou bytostí. Za příklad si volí životní příběh bratra Pacifika,...

Při pravidelné středeční audienci, vysílané z knihovny Apoštolského paláce, se papež František vrátil k cyklu katechezí o modlitbě. Tentokrát se zaměřil na modlitbu ve společenství svatých. Jejich přímluva je podle papeže "nejvyšší službou, jakou prokazují Božímu plánu".

Na Bílou sobotu 3. dubna 2021 sloužil biskup Mons. Jan Baxant velikonoční vigilii v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích. Letošní liturgie byla upravena podle současných pandemických opatření, byl vynechán venkovní oheň a následný průvod. Litoměřický biskup požehnal velikonoční svíci "paškál" v katedrále, kterou zakrátko naplnila radostná zvěst o...