Zvony
Historie a současnost

Sv.Václav a Blažej:  Vít - největší zvon, ulit r. 1744 zvonařem Janem Jiřím Kuhnerem, základní tón E, spodní průměr 131 cm, hmotnost cca 777kg.

                                JanPavel - menší zvon, ulit r. 1744 zvonařem Janem Jiřím Kuhnerem, základní tón G, spodní průměr 104cm, hmotnost cca 621kg.

                                Jesus - nejmenší zvon, využívaný jako sanctusník, ulit zvonařem Richardem Heroldem, rok neuveden, základní tón F2, spodní průměr 60 cm, hmotnost cca 58kg

Sv. Kříž: (stav je 14.7.2016):  největší zvon - bez názvu, zvonař neznámý, rok ulití 1850, spodní průměr 75,5cm, základní tón h1, hmotnost 279kg.

                                                menší zvon (nejstarší) - bez názvu, zvonař neznámý, rok ulití cca 16.stol., spodní průměr 70cm, základní tón c2, hmotnost 225kg.

                                                nejmenší zvon (sanctus) - ulit r. 1748 zvonařem Valentinem Lissiackem, spodní průměr 36cm, základní tón cis3, hmotnost 31,4kg

Údaje jsou z Projektu "Zvony Farnosti Děčín I" z roku 2007, autor Jan Záhora; Protokolu ze dne 16.6.2016, autor Petr Rudolf Manoušek; a Zprávy o restaurátorském průzkumu ze dne 23.7.2016, autor Petr Rudolf Manoušek. 

Nově odlitý zvon, který bude zavěšen ve zvonici chrámu Povýšení sv. Kříže v Děčíně I a který objednalo město Děčín jako náhradu za nejstarší zvon z 15. století (nesignován). Důvodem pořízení byl zvukový nesoulad obou zvonů /528Hz:642Hz/. Tento nejstarší zvon byl po válce dovezen ke sv. Kříži jako náhrada za rekvírované čtyři zvony z roku 1927 .

Základní parametry nově odlitého zvonu: hlavní nárazový tón e2 (642 Hz), spodní průměr 610 mm, hmotnost 134 kg, rok odlití 2016, zvonař Petr Rudolf Manoušek + Eijsbouts, zvonára ASTEN (Nizozemí). Kované obuškové srdce je uloženo na kůži s pojistným plechem (Zvonárna Zbraslav). Valivá ložiska s přesnými čepy jsou uložena v litinových tělesech. Upevňovací prvky jsou ručně kované (zvonař Fiala). Zvon po zavěšení je opatřen elektromagnetickým zvonícím strojem MOVOTRON od belgické firmy Campa. Na čepci obvodu zvonu je ornamentální pás, znázorňující labskou kotlinu a vystupující kopce. Zvon nese nápis MĚSTO DĚČÍN, pod ním je heraldický plastický znak města Děčína (lev svírající parmu).

Jan Záhora st.


16.3.2017  Zpětná montáž zvonů.
Zvon MĚSTO DĚČÍN má elektrické zvonění na systému "plovoucího"
elektromagnetu (firma MOVOTRON), což je nejšetrnější způsob odbíjení.
Řízeno DCF 77,5 kHz (možnost zapínání i přes GPS a mobilní telefon).
Další řízení je přes digitální časový spínač, pater Tomáš stanovil
pravidelné zvonění po-ne 12:00 - 12:02. Manuální řízení je přes spínač a
klíček FAB a je možno zvon uvést do provozu kdykoliv. Druhý zvon z 15-16
stol. neznámého zvonaře je zavěšen na stejné stolici jako nový zvon, ovládání
je ruční (provazem). Sanctusník nad sakristií (zvonař Lissiack) je plně
funkční, ovládání provazem ze sakristie. A poslední zvon z r. 1850
zvonaře Pernera bude koncem dubna umístěn na jižní terase (vinici)
děčínského Zámku, ustaven bude na ručně tesané stolici se stříškou.  
Srdcem zvonu si tam budou moci návštěvníci zazvonit.

Pán Bůh zaplať za toto celé dílo !
J.Záhora st.


Historické foto z roku 1927, kdy z Chomutova dorazily vlakem na Východní nádraží
čtyři nově odlité zvony, které byly před chrámem vysvěceny (děkan Josef
Usler) a pomocí kladky s koníkem vyzdviženy do zvonice.