Varhany
z naší farnosti

Feller 1864

kostel svatého Václava a Blažeje v Děčíně I

Dvoumanuálový stroj stavitelů Franze a Antona Fellerových z Libouchce na Ústecku. Mechanická zásuvková traktura. Původní umístění v Teplicích v děkanském kostele, v roce 1949 přeneseny do Děčína. Realizovala firma Melzer Kutná Hora, která v roce 1956 nainstalovala a připojila elektrické dmychadlo Ventus a Tremulant.

Varhany uchráněny válečné rekvizice. Počátkem 20.let provedena výměna cínové Gamby za zinkovou a vyměněn Principal 4´za Aeolinu 8´. V roce 1993 byl za účasti diecézního organologa MUDr. Tomáše Horáka a pracovníka Státního památkového ústavu PhDr. Víta Honyse navrácen původní cínový Principal 4´ do II. manuálu.Těchlovice - varhany

Popis: /MUDr. Tomáš Horák/

V 17. stol. se zde nacházely "nějaké malé varhany". Roku 1709 byly nahrazeny novým positivem o pěti rejstřících, který dodal T.F.Fleck.

V roce 1726 tento varhanář nástroj opravil, další oprava je zaznamenaná v roce 1750. (archiv Biskupství litoměřického, kart. 141.; dále Státní oblastní archiv Děčín  Fleckovy varhany roku 1709 činily 80 zlatých.

zajímavost: Při instalaci Fleckova nástroje na kůr byl pozitiv opatřen zámkem.

Fleckova oprava roku 1726 stála 3 zl. 30 kr, oprava roku 1750 stála 4 zl. a 57 kr.  V květnu 1877 bratři Franz a Josef Fellerové postavit na kůr klasický, technicky spolehlivý nástroj, který ovšem výtvarně nevybočoval z tehdy běžné, poněkud fádní produkce dílny. Štafírování varhan provedl v roce 1881 Wenzel Hegebart, umělecký truhlář z Bohosudova. V roce 1895 provedl opravu nástroje J Schifner s A. Paštikou.


V A R H A N Y

Chrámu Povýšení Svatého Kříže v Děčíně I, Křížová ul. 


Varhany; dvoumanuálový nástroj opus 315 firmy Gebruder Rieger Jagendorf (Krnov), katalogové číslo seznamu  K.u.K.Hof - OrgelFabrik Gebruder Rieger   

č. +295 (Tetschen a. Elbe, DecanalKirche, Bohmen); jsou umístěny na hlavní kruchtě barokního chrámu Povýšení svatého Kříže v Děčíně I. Barokní varhanní skříň s romantickou dispozicí nástroje, vyrobená v roce 1891. 

  Nálezy ve varhanní skříni svědčí o stavbě v r. 1891, rozpor je v katalogovém čísle (opus 295) s údajem na výrobním štítku umístěném na hracím stole, který má opusové číslo 315. (podle Katalogu výrobního závodu by opus 315 měl být postaven ve Františkánském klášteře ve Wiliczka, Polsko). Na spodní desce víka hracího stolu je reliéf v kůži, který označuje ocenění typu varhan z roku 1890, v kruhu tohoto reliéfu je tisk diplomu Paris 1890. Smaltovaný typový štítek nese opusové číslo 315.

 


Servis varhaního nástroje 2017

Servis varhanního nástroje v chrámu PSK, který provedli varhanáři z Krnova Ivan Bok a Jakub Osadník. Dílo bylo započato 1.7.2017 s rozsahem prací:

1). Demontáž hlavy hracího stolu s opravou pneuspojky "rohrwerk ein".

2). Kompletní regulace traktury I, II, P.

3). Intonace registru Trompete8´.

4). Ladění P.

5). Ladění II.

6). Ladění I.

7). Záverečné zkoušky, kolaudační přejímka. Denní hodinový rozsah

8:00-22:00). Dokončení díla 4.7.2017.

J.Záhora st.