Odkazy

a jiné

Noc kostelů

je: pozváním všech lidí dobré vůle ke společnému setkání a k objevování krásy křesťanských výtvarných a architektonických pokladů,


Posláním Charity je služba milosrdné lásky církve lidem v ohrožení nebo nouzi bez ohledu na jejich věk, pohlaví, politické smýšlení, rodinné uspořádání, zdravotní stav, sexuální orientaci, sociální a ekonomickou situaci a postavení, jejich příslušnost k etnické nebo národnostní menšině, víře, náboženství a kultuře.


Biskupství litoměřické

Dómské náměstí 1/1
412 88 Litoměřice
Česká republika


Kalendář akcí Diecéze litoměřická


Kultura slova