Odkazy
a jiné

Noc kostelů

je: pozváním všech lidí dobré vůle ke společnému setkání a k objevování krásy křesťanských výtvarných a architektonických pokladů,


Křesťanské Vánoce

Smysl projektu je přiblížit co nejširší veřejnosti duchovní poselství křesťanských Vánoc možností navštívit betlémy a tématické programy, které nabízejí během adventu a vánoční doby křesťanské farnosti a sbory.


Posláním Charity je služba milosrdné lásky církve lidem v ohrožení nebo nouzi bez ohledu na jejich věk, pohlaví, politické smýšlení, rodinné uspořádání, zdravotní stav, sexuální orientaci, sociální a ekonomickou situaci a postavení, jejich příslušnost k etnické nebo národnostní menšině, víře, náboženství a kultuře.Biskupství litoměřické

Dómské náměstí 1/1
412 88 Litoměřice
Česká republika

tel.: (+420) 416 707 511 - recepce

fax: (+420) 416 707 512

Kalendář akcí Diecéze litoměřická


Seznam kostelů Litoměřické diecéze