Aktuálně
 Kdo se stydí za mne a za má slova v tomto zpronevěřilém a hříšném pokolení, za toho se bude stydět i Syn člověka, až přijde v slávě svého Otce se svatými anděly."

Akce:


Horní Police

Slavnostní otevření plánujeme v sobotu 27. června 2020. V 10 hodin začne mše svatá, kterou bude slavit litoměřický biskup Mons Jan Baxant spolu apoštolským nunciem v České republice, arcibiskupem Charlesem D. Balvo, který je současně děkanem diplomatického sboru v naší zemi, spolu s dalšími kněžími a jáhny, kteří jsou tímto srdečně zváni. Při mši svaté bude požehnán obnovený kostel, varhany, oltář a po mši svaté tři zvony, které mají jména Marie, Anna a František jako připomínku největší donátorky tohoto poutního místa, Anny Marie Františky velkovévodkyně Toskánské (1672-1741). Slavnost bude přenášena křesťanskou televizí TV NOE.

Po krátké přestávce na občerstvení bude slavnost ve 13 hodin pokračovat varhanním koncertem Jaroslava Tůmy, pofesora pražské Akademie múzických umění, jehož program bude sestaven z různých zhudebnění Mariina chvalozpěvu Magnificat. Ve 14 hodin bude promítnut film o Horní Polici, který zachycuje obnovu poutního místa. V 15 hodin bude přestřihnuta páska u muzejní expozice v patře bočních lodí kostela a otevřena zde výstava o dějinách poutního místa.

Následující den, v neděli 28. června 2020, oslavíme poutní slavnost Navštívení Panny Marie. Hlavním celebrantem bude Karel Havelka, děkan katedrální kapituly sv. Štěpána v Litoměřicích, který si současně připomene 40. výročí svého kněžského svěcení.Nový termín Noci kostelů je 12. 6. 2020

Dle aktuálního plánu uvolňování omezení souvisejících s epidemií koronaviru bude možné přivítat příznivce Noci kostelů v mezích aktuálních opatření. Zveme návštěvníky do kostelů a modliteben také prostřednictvím multimediálních prostředků, internetové sítě a také prostřednictvím vysílání TV Noe. Prosíme o trpělivost, vše bude včas upřesněno . 


Noc kostelů, 5. 6. 2020 - M. M. Kaiser

kostel Povýšení sv. Kříže v Děčíně, 20:00

N. A. Lebègue (1631 - 1702): Offertoire sur le Chant d´O Filii et Filiae

M. Corrette (1707 - 1795): Magnificat du 5e Ton - Grand Jeu

C. Franck (1822 - 1890): L´Organiste (výběr)

F. A. Guilmant (1837 - 1911): Preludio (ze Sonáty č. 3 c moll, op. 56) Invocation (op. 19/3)

L. Boëllmann (1862 - 1897): Sortie f moll (Heures mystiques, op. 30/1) Suite gothique (výběr)

G. Bélier (1863 - 1938): Toccata d moll

L. Vierne (1870 - 1937): 24 Pièces en style libre (op. 31, výběr)

Cortège (Trois Improvisations)

Ch. Tournemire (1870 - 1939): Improvisation sur le Te Deum

B. A. Wiedermann (1883 - 1951): Pastorale lydico

Ave Maria H dur

A. Fleury (1903 - 1995): Prélude sur l´Introït Ressurexi

D. Bédard (1950*): Sortie F dur (Suite liturgique)

Final (Trois Esquisses pour pédale solo)

Ch. M. Widor (1844 - 1937): Toccata (ze Symfonie č. 5 f moll, op. 42/1)