Nauka víry: Povzbuzení svobodným matkám v přístupu ke svátostem

15.12.2023

V odpovědi na otázku biskupa z Dominikánské republiky, který poukázal na to, že některé svobodné matky nepřistupují ke svatému přijímání ze strachu před přísností duchovních, prefekt Dikasteria pro nauku víry spolu s papežem Františkem připomíná, že ženám, které se v takové situaci ocitly v nesnázích už proto, že zvolily život, je třeba pomoci přistupovat ke spásné síle svátostí.

Vatican News

Svobodným matkám, které se rozhodly ponechat si své nemanželské děti, je třeba v přístupu ke svátostem nebránit, ale naopak podporovat je. Uvedlo to Dikasterium pro nauku víry v odpovědi na otázku Mons. Ramóna Alfreda de la Cruz Baldera, biskupa ze San Francisco de Macorís v Dominikánské republice.

Dopis schválený papežem

Cílem dopisu podepsaného kardinálem prefektem Victorem Manuelem Fernándezem, který 13. rposince schválil papež František a který byl včera zveřejněn na internetových stránkách dikasteria, je reagovat na obavy dominikánského biskupa z chování některých svobodných dívek, které se "ze strachu před přísností duchovních a představených společenství zdržují přijímání". Uvádí se, že "v některých zemích kněží i někteří laici skutečně brání matkám, které mají nemanželské dítě, v přístupu ke svátostem a dokonce i ve křtu jejich dětí".

Eucharistie, Boží odpověď na hlad lidského srdce

Nedávno - připomíná list - papež František připomněl, že "eucharistie je Boží odpovědí na nejhlubší hlad lidského srdce, na hlad po pravém životě: v ní je Kristus sám skutečně uprostřed nás, aby nás živil, utěšoval a podporoval na naší cestě" (Promluva k organizačnímu výboru Národního eucharistického kongresu v USA, 19. června 2023). Proto "ženy v takové situaci, které se rozhodly pro život [svého dítěte]a kvůli této volbě žijí velmi složitou existenci, by měly být povzbuzovány k přístupu ke spásné a utěšující moci svátostí".

Odvaha svobodných matek

Konkrétní případ svobodných matek a obtíže, s nimiž se ony nebo jejich děti setkávají při přístupu ke svátostem, uvádí text, odsoudil Svatý otec již v době, kdy byl kardinálem v Buenos Aires: "Existují kněží, kteří nekřtí děti svobodných dívek, protože nebyly počaty ve svátosti manželství. To jsou pokrytci dnešní doby. Ti, kteří klerikalizovali církev. Ti, kteří odvracejí Boží lid od spásy. A ta ubohá dívka, která mohla své dítě poslat zpět odesílateli, ale měla odvahu přivést ho na svět, putuje od farnosti k farnosti, aby ho nechala pokřtít" (Homilie ze září 2012).

Papež František, jak je poznamenáno, ocenil odvahu těchto žen při uskutečnění těhotenství: "Vím, že není snadné být svobodnou matkou, vím, že se na vás lidé někdy mohou dívat špatně, ale řeknu vám jedno: jste odvážná žena, protože jste dokázala přivést na svět tyto dvě dcery. Mohla jste je zabít, když byly ve vašem lůně, ale vy jste si vážila života, vážila jste si života, který jste měla v sobě, a Bůh vás za to odmění, odmění vás. Nestyď se, choď se vztyčenou hlavou. [Budeš moci říci:] Já jsem své dcery nezabila, já jsem je přivedla na svět!". Blahopřeji vám a Bůh vám žehnej." (Videokonference vysílaná BBC, 4. září 2015).

Být svobodnou matkou nebrání v přístupu k eucharistii

V tomto smyslu," pokračuje dopis podepsaný kardinálem Fernándezem, "je třeba v místní církvi pastoračně působit, aby bylo jasné, že skutečnost, že jste svobodná matka, nebrání přístupu k eucharistii. Stejně jako všem ostatním křesťanům jim svátostné vyznání spáchaných hříchů umožňuje přistoupit k přijímání. Církevní společenství musí také ocenit skutečnost, že se jedná o ženy, které přijaly a bránily dar života, který nosily ve svém lůně, a které každý den zápasí o výchovu svých dětí".

Jistě, poznamenává se, "existují obtížné situace, které je třeba rozlišovat a pastoračně doprovázet. Může se stát, že některé z těchto matek se vzhledem ke křehkosti své situace někdy uchýlí k prodeji vlastního těla, aby uživily rodinu. Křesťanské společenství je povoláno udělat vše, co je v jeho silách, aby jim pomohlo vyhnout se tomuto velmi vážnému riziku, a nikoli je přísně soudit".

Logika soucitu

Z tohoto důvodu - uvádí list - "Pastýři, kteří předkládají věřícím plný ideál evangelia a nauku církve, jim také musejí pomáhat osvojovat si logiku soucítění vůči těm, kdo jsou slabí, a vyhýbat se jejich stíhání nebo příliš tvrdým a unáhleným soudům" (Amoris laetitia, 308).

Kardinál pak upozorňuje, že při komentování biblické epizody s cizoložnou ženou (J 8,1-11) je často zdůrazňována závěrečná věta: "už nehřeš". Jistě, "Ježíš vždy vyzývá lidi, aby změnili svůj život, aby věrněji odpovídali na Boží vůli, aby žili důstojněji. Tato věta však nepředstavuje hlavní poselství této evangelijní perikopy, kterým je prostě výzva k uznání, že nikdo nemůže hodit první kamenem". Proto," dodává, papež František s odkazem na matky, které musí vychovávat své děti samy, připomíná, že "v takových obtížných situacích, které zakoušejí lidé v největší nouzi, se musí církev zvlášť vynasnažit o to, aby projevila pochopení, posilu a přijetí, a nemůže je zatěžovat ukládáním pravidel, které lidi vedou jen k pocitům odsouzení a opuštěnosti od církve, jež je jako pravá matka povolána přinášet jim Boží milosrdenství" (Amoris laetitia, 49).

Mužské šovinistické a diktátorské postoje

Prefekt Dikasteria pro nauku víry připomíná, co papež řekl ve svém poselství synodě o ženské a mateřské tváři církve, když odsoudil "mužské šovinistické a diktátorské postoje" těch služebníků, kteří "se ve své službě přehánějí a špatně zacházejí s Božím lidem" (Promluva k biskupské synodě, 25. října 2023).

"Je na vás," uzavírá kardinál Fernández svou odpověď biskupovi ze San Francisca de Macorís, "abyste zajistil, že k takovému chování nebude ve vaší místní církvi docházet".