Tříkrálová sbírka hlásí dosud nejvyšší výnos

04.02.2024

Zdroj:cirkev.cz                                                                                                          2.2. 2024,

Sčítání letošního ročníku Tříkrálové sbírky je u konce. Štědří dárci letos věnovali na dobročinné účely celkem 172,57 milionů korun, což je zatím nejvíce v historii této celostátní dobročinné sbírky. Největší podíl na tom mají koledníci – ti do více než 27 600 pokladniček vykoledovali celkem 165,23 milionů korun. Výnos Tříkrálové sbírky je tradičně určen na pomoc lidem v tíživé životní situaci – seniorům, lidem s postižením nebo bez domova, rodinám ohroženým sociálním vyloučením a nemocným.

Foto: Člověk a Víra

"Děkuji všem, kdo se koledování zúčastnili," říká Lukáš Curylo, ředitel Charity Česká republika, která sbírku každoročně organizuje. "Za letošní skvělý výsledek patří poděkování mnoha dobrovolníkům, zejména dětem, mládeži a dospělým organizátorům této celostátní sbírky. A také všem štědrým dárcům za jejich příspěvky. Díky tomuto skvělému výsledku budeme moci účinně pomáhat lidem v nouzi, protože právě jim je výnos Tříkrálové sbírky určen."

Do Tříkrálové sbírky se každoročně zapojí kolem sedmdesáti tisíc dobrovolníků. Většinou jsou to mladí lidé a děti, kteří v tříkrálových převlecích vyjdou do ulic, aby svým zpěvem a uděleným požehnáním v podobě nápisu K + M + B + potěšili své sousedy a současně tak pomohli lidem v nouzi, kteří se bez cizí pomoci neobejdou.

Sbírka má také výchovnou rovinu. "Pro mnoho mladých lidí tato akce představuje smysluplné využití jejich volného času. Zapojením do Tříkrálové sbírky se nejmladší generace učí být solidární a pomáhat druhým," vyzdvihuje smysl akce ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.

"Tříkrálová sbírka je největší dobročinnou sbírkovou akcí v České republice. Do její organizace a průběhu koledování se každoročně zapojí desítky tisíc dobrovolníků, zejména do pokladniček vykoledují desítky milionů korun," připomíná Gabriela Víšová, hlavní koordinátorka Tříkrálové sbírky.

Koledování tří králů se zapečetěnými charitními pokladničkami v ulicích se uskutečnilo v první polovině ledna, poté následovalo jejich úřední rozpečeťování. Možnost finančně přispívat do Tříkrálové sbírky však mají lidé po celý rok, například přes online koledu na webu Tříkrálové sbírky.

Kde peníze pomohou?

Výtěžek sbírky je rozdělen podle předem daného klíče, do obcí, kde byly peníze vykoledovány, se vrací téměř dvě třetiny (65 %) výtěžku. Dalších 15 % jde na činnost regionální (diecézní) charity. Celkem 10 % putuje na pomoc v zahraničí (zejména na okamžitou pomoc při mimořádných událostech, jako jsou povodně nebo zemětřesení), 5 % použije na celostátní projekty Charita Česká republika a na samotnou organizaci sbírky je ze zákona určena režie ve výši 5 % vykoledované částky.

Několik příkladů:

Farní charita Dobruška podpoří provoz půjčovny zdravotních pomůcek. Pomůže také rodinám se zdravotně postiženým dítětem, sociálně slabým a dalším potřebným. Charity v Hodoníně, Jičíně, Jihlavě, Kopřivnici, Kyjově, Šluknově, Znojmě a jinde věnují výtěžek na přímou pomoc jednotlivcům či rodinám v nouzi, která je způsobená např. živelní pohromou, úrazem nebo vážným onemocněním, zdravotním postižením, nízkým příjmem či nepříznivou životní situací, kterou se snaží v kooperaci s odbornými charitními pracovníky aktivně řešit.

Jinde výtěžek půjde na zkvalitnění služeb. Nákupem automobilů například zajistí lepší dojezd ke svým klientům. V Konici na Olomoucku zakoupí vozidlo pro Domácí zdravotní a hospicovou službu. V Novém Hrozenkově na Valašsku z výnosu sbírky pořídí auta v rámci projektu Pomoc v horách pro dojíždění za seniory žijícími na horských samotách. V Kopřivnici plánují rozjezd nové služby Charittaxi s doprovodem.

Charita Český Těšín plánuje rekonstrukci domu pro seniory a nákup kompenzačních pomůcek.

V Písku z výnosu podpoří Azylový dům sv. Alžběty pro matky s dětmi v tísni. V západočeských Přešticích pošlou většinu výtěžku na provoz Domova pokojného stáří Naší Paní Klatovy, zbytek věnují na Denní stacionář Kristián a na podporu osob s postižením a lidem v nouzi, o které se Farní charita Přeštice stará.

V severočeském Ústí nad Labem půjdou peníze na revitalizaci prostor Centra pro rodinu Ovečka, které pracuje s rodinami a podporuje smysluplné trávení jejich společného času.

Záměry jsou představeny na webu Tříkrálové sbírky.

Tříkrálový koncert v České televizi

Součástí sbírky je také tradiční Tříkrálový koncert, který byl živě vysílán z Městského divadla Brno v neděli 7. ledna od 18 hodin na ČT 1. Záznam letošního koncertu i všech předchozích lze zhlédnout v archivu České televize.

Jak do sbírky přispět?

Do Tříkrálové sbírky lze přispívat i nadále prostřednictvím online koledy (do online kasičky lze přispívat po celý rok), přispět lze bezhotovostně na číslo účtu 66008822/0800 u České spořitelny, VS 777.

Přispět lze dárcovskou SMS: DMS KOLEDA 30 nebo DMS TRV KOLEDA 30; DMS KOLEDA 60 nebo DMS TRV KOLEDA 60 případně DMS KOLEDA 90 nebo DMS TRV KOLEDA 90, DMS KOLEDA 190 nebo DMS TRV KOLEDA 190 a to na číslo 87 777. Více na www.darcovskasms.cz

Aktuální situaci i novinky můžete sledovat na webu Tříkrálové sbírky, na Facebooku a Instagramu.