Papež František jmenoval biskupa Josefa Nuzíka do čela olomoucké arcidiecéze

11.02.2024

Mons. Josef Nuzík, dosavadní administrátor olomoucké arcidiecéze a její pomocný biskup, se stává olomouckým arcibiskupem. Do tohoto úřadu jej v pátek 9. února jmenoval papež František.

Vatican News

Mons. Josef Nuzík se narodil 25. července 1966 ve Strání (okres Uherské Hradiště), kde také vyrůstal v zemědělské rodině spolu se svými deseti sourozenci – čtyřmi bratry a šesti sestrami. Po maturitě roku 1984 na Středním odborném učilišti ve Slováckých strojírnách v Uherském Brodě pracoval v těchto strojírnách až do května roku 1989 jako soustružník. V tomto období také absolvoval dvouletou základní vojenskou službu.

Na podzim roku 1989 začal svou přípravu ke kněžství studiem na Římskokatolické cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Praze se sídlem v Litoměřicích a po roce ve studiu pokračoval na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Jáhenské svěcení přijal roku 1994 a jáhenskou službu vykonával ve farnosti Nový Jičín, kde posléze – po přijetí kněžského svěcení 17. června 1995 z rukou olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera – působil také jako farní vikář.

Od léta roku 1996 sloužil jako farní vikář ve farnostech Luhačovice a Pozlovice, v roce 1997 byl jmenován administrátorem farnosti Nivnice a souběžně spravoval také farnost Korytná, zde působil později i jako farář až do roku 2003. V tomto roce byl jmenován farářem ve Štípě u Zlína a zároveň administroval farnost Hvozdná, přitom byl i děkanem vizovického děkanátu.

V roce 2005 byl jmenován vicerektorem Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci, kde působil čtyři roky. V roce 2009 ho arcibiskup Graubner jmenoval svým generálním vikářem, v tomto období byl také ustanoven kanovníkem Metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci.

Papež František ho 5. července 2017 jmenoval titulárním biskupem diecéze Castra Galbae na území dnešního Alžírska a pomocným biskupem olomouckým. Biskupské svěcení z rukou arcibiskupa Jana Graubnera přijal 14. října 2017. Jako generální vikář přijal odpovědnost za oblast ekonomickou a personální.

Dne 4. července 2022, tedy dva dny po odchodu arcibiskupa Graubnera do čela pražské arcidiecéze, zvolil sbor poradců biskupa Nuzíka administrátorem olomoucké arcidiecéze.

(Zdroj životopisu: Webové stránky olomouckého arcibiskupství)

Zdroj: Zprávy z Vatikánu - Všechny zprávy o církvi - Vatican News