Události

Milost a pravda přišly skrze Ježíše Krista. 

Podpora dětí v Zambii

V roce 2022 -23 již podporujeme jen našeho chlapce, který ještě studuje. Mladá slečna Ethel již úspěšně ukončila studium.

Moc Vám za vaši štědrost děkujeme.

Nyní je možné finanční dary odevzdávat buď osobně panu faráři, paní Theilové nebo paní Skřivánkové. Pro tuto příležitost je také zřízen bankovní účet: 2301910090/2010 Fio banka. Do poznámky napsat Dar pro děti

Pán Bůh ať Vám oplatí Vaší štědrost. Ve čtvrtek 11. května pokračovala návštěva koptského pravoslavného alexandrijského patriarchy, Jeho Svatosti Tawadra II. ve Vatikánu. Dopoledne se konalo setkání v Apoštolském paláci, které zahájil soukromý rozhovor koptského papeže s papežem Františkem. Následovalo představení delegací, oficiální promluvy a výměna darů. Setkání završila společná...

Papež František vydává nový základní zákon, který má nahradit ústavu z roku 2000, "aby odpovídal potřebám doby" a aby mezinárodní závazky přijaté Svatým stolcem byly platné i pro tento stát. Rozšiřuje se papežská komise, která se nyní bude skládat nejen z kardinálů: účastnit se jí budou moci i laici a laičky. Počítá se rovněž s přísnější regulací...

"God save the King" - Bože, chraň krále! - hřímalo více než dva tisíce účastníků korunovačního obřadu Karla III., který je 40. panovníkem korunovaným od roku 1066 ve Westminsterském opatství. Událost, kterou sledoval celý svět, byla především náboženským obřadem. Papeže na korunovaci zastupoval vatikánský státní sekretář kardinál Pietro Parolin.


Již touto nedělí, tzv. Květnou, začíná Svatý týden, jehož události jsou vyvrcholením liturgického roku. Jak se slaví Velikonoce a jaká je symbolika jednotlivých dnů? Níže přinášíme podrobné informace k významu a liturgii nejvýznamnějších křesťanských svátků.

V pátek 31. března 2023 byla zakončena kontinentální, tedy druhá část synodálního procesu, který přinesl naslouchání, dialog a rozlišování mezi církvemi v rámci stejné zeměpisné oblasti.

Rok 2022 lze považovat za velmi úspěšný, co se týče obnovy významných varhan. Tyto nástroje je třeba považovat za nedílnou součást našeho národního kulturního a duchovního dědictví a právě v uplynulém roce se podařilo zachránit dvoje varhany, jejichž význam přesahuje rámec litoměřické diecéze.

úterý 14. února, na svátek spolupatronů Evropy, svatých Cyrila a Metoděje, byla v bazilice svatého Klimenta v 18.30 hodin sloužena slavnostní mše svatá. Fotogalerii naleznete v záhlaví článku.

Pozvání vydat se za Ježíšem, abychom prohloubili a přijali jeho tajemství spásy a odpoutali se od průměrnosti a marnosti - tak lze vystihnout letošní poselství k postní době, v němž papež František zdůrazňuje vztah mezi postní a synodální cestou, k níž jsme jako církev zavázáni, zakořeněni v tradici a otevřeni vůči novosti.