Zpráva agentury Fides: Počet katolíků na čtyřech kontinentech roste

23.10.2022

Před Světovým dnem misií, který připadá na 23. října, zveřejnila agentura Fides statistiky, podle nichž počet pokřtěných narůstá všude na světě s výjimkou Oceánie. Počet kněží a řeholníků na Západě klesá, zatímco v Africe a Asii roste.

Podle statistiky agentury Fides pouze v Africe roste počet kněží, řeholnic a řeholníků i seminaristů  (Vatican Media)
Podle statistiky agentury Fides pouze v Africe roste počet kněží, řeholnic a řeholníků i seminaristů (Vatican Media)

Alessandro De Carolis - Vatican News

O něco více než sedmina světové populace je pokřtěna, v roce 2020 dosáhl počet katolíků přibližně 1,360 miliardy oproti 7,667 miliardy lidí na zeměkouli. To je jeden z hlavních údajů, které vyplývají z výroční zprávy agentury Fides o stavu světové církve, která tradičně vychází v předvečer Světového dne misií, který letos připadá na příští neděli 23. října. Nárůst počtu katolíků se týká čtyř kontinentů z pěti, pouze Oceánie jej nezaznamenala.

Kněží, zasvěcené osoby a duchovní povolání

Ve zprávě agentury Fides, zpracované na základě Statistické ročenky církve aktualizované k 31. prosinci 2020, jsou revidovány jednotlivé kategorie církevní struktury: na světě je 5 300 biskupů, v podstatě stabilních, přičemž diecézních biskupů ve srovnání s řeholníky přibývá. Počet kněží obecně klesá - o 4 000 z celkových 410 000. Podle známého trendu klesá zejména v Evropě, k níž se připojila Amerika a Oceánie, zatímco v Africe a Asii roste. Roste také počet stálých jáhnů (celkově asi 48 600, +397), naopak se potvrzuje trend posledních let, kdy celosvětově klesá počet řeholníků a řeholnic, kterých je celkem 619 000 - a i v tomto případě je to Asie a Afrika, které zaznamenávají vzestupný trend v rámci tohoto počtu. Z hlediska povolání se počet seminaristů, diecézních i řeholních letos celosvětově snížil o 2 200 na přibližně 112 000, přičemž nárůst zaznamenala pouze Afrika. Podobný trend byl zaznamenán i u menších seminářů, které celkově navštěvuje 95 300 studentů.

Školy a zdravotnická zařízení

Po celém světě církev provozuje asi 73 tisíc mateřských škol, které navštěvuje 7,5 milionu žáků, dalších 34 milionů žáků je zapsáno v téměř 100 tisících základních školách prvního stupně a přes 19 milionů studentů v přibližně 50 tisících základních školách druhého stupně. Necelých 2,5 milionu je středoškoláků a přibližně 3,8 milionu vysokoškoláků. Pokud jde o zdravotnické, charitativní a jiné pomocné instituce spravované církví ve světě, existuje 5 322 nemocnic, 14 415 zdravotnických středisek, 534 leprosárií, 15 204 domovů pro seniory, chronicky nemocné a postižené, 9 230 sirotčinců, 10 441 mateřských škol, 10 362 manželských poraden, 3 137 vzdělávacích nebo sociálních reedukačních center a 34 291 dalších institucí.