Zemřel pan Jaroslav Pulda

21.04.2021

V sobotu 17. dubna 2021 zemřel náhle dlouholetý pracovník litoměřického biskupství pan Jaroslav Pulda ve věku nedožitých padesáti let.
Rozloučení se bude konat v pondělí 26. dubna 2021 v 11 hodin při tradiční zádušní mši svaté v kostele sv. Jakuba v Litoměřicích.
Poté bude uložen do rodinné hrobky na místním hřbitově.

Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant se s ním rozloučí při zádušní mši svaté v katedrále sv. Štěpána ve středu 28. dubna 2021 v 10 hodin.
Na tuto mši svatou jsou zváni zaměstnanci biskupství i přátelé zesnulého pana Jaroslava.
Děkujeme za jeho dlouholetou práci pro kurii a farnost, za jeho obětavou službu varhaníka v Litoměřicích a okolí a vedení litoměřického chrámového sboru.
Ať jej milosrdný Ježíš, který jej povolal do slávy Otcovy, v nebi přivítá a uvede do věčného života.R.I.P.