Váleční uprchlíci z Ukrajiny v litoměřické diecézi

13.03.2022

Milena Davídková                                                                                                   12.března 2022

Foto: Martin Davídek a Miloš Kuba
Foto: Martin Davídek a Miloš Kuba

Litoměřická diecéze se již od prvních dnů války na Ukrajině zaměřila na pomoc trpícím lidem. Pomoc spočívala nejprve ve sbírkách, a po příchodu uprchlíků z Ukrajiny také v poskytnutí přístřeší. Z větších ubytovacích prostor, které se nabízely, je využit především Diecézní dům kardinála Trochty v Litoměřicích a Klášter Hejnice, kde bylo možné umístit více osob. Další kapacity poskytly farnosti, pokud měly k dispozici nějaké ubytovací možnosti. Celkem se dá hovořit asi o 200 osobách ubytovaných přímo v zařízeních litoměřické diecéze. Dále je to významný počet osob, který našel přístřeší díky činnosti Charity. Jako příklad lze uvést Charitu Kadaň, která zajistila ubytování pro cca 100 osob. V litoměřické diecézi se nachází celkem čtrnáct Charit, které působí v různých městech severních Čech. Koordinace při ubytování uprchlíků je zajišťována ve spolupráci s městy.

V Diecézním domě kardinála Trochty v Litoměřicích našlo útočiště osm desítek uprchlíků, převážně žen s dětmi a do hejnického kláštera se dostalo šest desítek osob a dalších třicet osob tam dochází na stravu. Při pomoci se však nejedná pouze o přístřeší a základní materiální potřeby, ale záhy to znamená i řešení dalších praktických problémů. Patří mezi ně školní docházka dětí, lékařské ošetření, víza, registrace na pracovních úřadech apod. Při řešení těchto věcí napomáhají jak pracovníci litoměřické diecéze, tak i dobrovolníci. V sobotu 12. března 2022 se v Diecézním domě konala koordinační schůzka, při níž se projednávalo velmi mnoho praktických otázek. Při pomoci uprchlíkům, jak je zřejmé, nestačí jen poslat peníze na charitativní účet, ale pokud je to možné, je dobré také pomoci s praktickými záležitostmi. Jsou to nejen úřady, které v tuto chvíli plní svou úlohu, ale najdou se i lidé, kteří jsou ochotni pomáhat. Jim patří díky!