Římskokatolická farnost Děčín I
A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.


Zájemci o přijetí svátosti biřmování ať se přihlásí u pana faráře. 

Před přijetím svátosti je nutné vykonat přípravu, která zahrnuje celý jeden liturgický rok. 


SVÁTOSTI:


  • Křest
  • Biřmování
  • Eucharistie
  • Svátost smíření
  • Svátost nemocných
  • ManželstvíNaléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc srpen 2019 zní:


Modleme se, ať je znovu objevována krása a důležitost služebného kněžství v současné společnosti

Mše svatá:

Kostel Povýšení Sv. Kříže

Po, Út, Čt, So 7:30 

 St 18:00, Ne 10:00

Pozor změna!

 Od 1.7. do 31.8.2019 mše sv. v sobotu nebude !

      Kostel Sv. Václava a Blažeje

 Pá 18:00, Ne 8:00      

Pozor změna !

V pátek 25.8.2019 mše sv. v tomto kostele není.


 Arnoltice
 Pá 19:15

   Těchlovice
  
So 13:00


Úmysly Celosvětové sítě modlitby s papežem (Apoštolátu modlitby) na rok 2019

Srpen

Národní úmysl:

 Ať věrnost, láska a odpovědnost doprovázejí všechny manžele, stejně jako vytrvalost při společné modlitbě v rodinách.


Úmysl všeobecný: 

 Aby se rodiny zásluhou života modlitby a lásky stávaly stále více "školami" skutečného lidského zrání. Akce na faře:  

- během postní doby, každý pátek v 17.30 hodin se koná Křížová cesta v kostele sv. Václava a Blažeje 

- každý třetí ( nyní po prázdninách) čtvrtek v měsíci v 19 hodin,  se koná setkání věřících (rodin) z naší farnosti na faře v DC1

- každé pondělí v 15 hodin probíhá na faře v DC1 výuka náboženství pro děti