Římskokatolická farnost Děčín I
A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.


  • Křest - dítěte, dospělého

  • Biřmování

  • Svátost smíření

  • Svátost nemocných

  • Svátost manželství
  • Eucharistie


Všechny tyto služby Vám poskytuje: R.D. Mgr. Tomáš Kuba kněz a administrátor Římskokatolické farnosti - děkanství Děčín I telefon: +420 731 421 144 


Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc květen 2018 zní:

Prosme Pána, ať na přímluvu Panny Marie všem pomáhá říkat NE násilí a pomstě a všem pomáhá společně vytvářet pokoj.


                 Mše svatá:                                          

            Kostel Povýšení Sv. Kříže

Po, Út, Čt, So 7:30                 

 St 18:00, Ne 10:00

25.5. 2018:

- 18-24.00hod. prohlídka chrámu s odborným výkladem:  Judr. L. Syrový

- 19-20.00hod. prohlídka varhan Rieger výklad: J.Záhora

- 20-21.00hod. pěvecký sbor města Brezno (SR)

- 23-24.00hod. varhaní koncert - Dr.ing. M.M.Kaiser 


      Kostel Sv. Václava a Blažeje

 Pá 18:00, Ne 8:00

25.05.2018

- 18.00hod. mše svatá

- 18.45hod. Jílovský pěvecký sbor (B.Procházková)

- 19-24.00 - prohlídka zvonů s věží

- 20.30-24.00hod. prohlídka varhan Feller


 Arnoltice
 Pá 19:15

   Těchlovice
  
So 13:00


Úmysly Svatého otce Františka svěřené Apoštolátu modlitby pro rok 2018

Květen

Všeobecný úmysl:

 Aby laici mohli své jedinečné poslání naplňovat skrze tvořivou odpověď vůči výzvám, kterým svět dnes čelí.

Národní úmysl :

Za milost zakusit láskyplný pohled, kterým nás Bůh trvale provází a proměňuje (srv. Žl 139/138/).


 Akce na faře:  

- každý pátek v 17.30hodin se koná Křížová cesta v kosele sv. Václava a Blažeje 

- každý třetí čtvrtek v měsíci v 19 hodin (nyní 17.05.),  se koná setkání věřících (rodin) z naší         farnosti na faře v DC1

- každé pondělí v 15 hodin probíhá na faře v DC1 výuka náboženství pro děti