Římskokatolická farnost Děčín I

A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.

Přeji Vám krásné adventní dny prožité v radosti a naději! 


Podpora dětí v Zambii

V roce 2022 -23 již podporujeme jen našeho chlapce, který ještě studuje. Mladá slečna Ethel již úspěšně ukončila studium.

Moc Vám za vaši štědrost děkujeme.

Nyní je možné finanční dary odevzdávat buď osobně panu faráři, paní Theilové nebo paní Skřivánkové. Pro tuto příležitost je také zřízen bankovní účet: 2301910090/2010 Fio banka. Do poznámky napsat Dar pro děti

Pán Bůh ať Vám oplatí Vaší štědrost. 


SVÁTOSTI:


  • Křest
  • Biřmování
  • Eucharistie
  • Svátost smíření
  • Svátost nemocných
  • Manželství

R.D. Mgr. Tomáš Kuba děkan
Přímé přenosy bohoslužeb - 2022

Mše svaté:

Kostel Povýšení Sv. Kříže

Po, Čt, So - 7:30
Út 7:00 St, Pá - 18:00, Ne - 9.00

Pozor změna !!

v úterý 29.11. 2022 mše svatá v 17hod. spojená s akcí města Děčín


Kostel Sv. Václava a Blažeje

Pa - 18:00, Ne - / Arnoltice
 Pá 19:15

   Těchlovice
  
So 13:00Úmysly Celosvětové sítě modlitby s papežem (Apoštolátu modlitby) na rok 2022 - Listopad:

Národní úmysl:

Za návštěvníky hřbitovů. Modleme se za všechny, kdo vzpomínají na své zesnulé, aby se otevřeli víře ve věčný život. Papežův úmysl:  

Listopad 2022: 

Modleme se, aby děti, které trpí, především žijící na ulici, oběti válek a sirotci, měly přístup ke vzdělání a mohly znovu zažít srdečnost rodinného prostředí.


Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc listopad 2022 zní:

Modleme se za představitele Ruské federace, aby zastavili spirálu násilí a smrti na Ukrajině,
i za představitele Ukrajiny, aby zůstali otevřeni seriózním návrhům na mír


 Akce na faře:  

- každý třetí čtvrtek v měsíci (nyní 15.12.) v 19 hodin,  se koná setkání věřících (rodin) z naší farnosti na faře v DC1

- každé pondělí v 15 hodin probíhá na faře v DC1 výuka náboženství pro školní děti

každý pátek v 15.30 hodin probíhá na faře v DC1 výuka náboženství pro předškolní děti

 - během postní doby, každý pátek v 17.30 hodin se koná Křížová cesta v kostele sv. Václava a Blažeje 


Výpis z článků:

Dne 17.11. 2022 proběhla akce pod vedením paní J. Skřivánkové, která se velmi vydařila a účastníky byla zcela zaplněna kapacita místnosti na faře Děčín 1. Tímto děkujeme všem kteří se podíleli na přípravě a průběhu akce.


 Statutární město Děčín (vlastník)

a

Římskokatolická farnost - Děkanství Děčín 1 (uživatel)

v y p i s u j í:

konkurz na post varhaníka a správce kulturní památky

varhan Rieger, Opus 315 v chrámu Povýšení sv. Kříže v Děčíně 1

Podrobnosti v odkazu "Události"

Různá sdělení


Josef Černý

Nabídka dopravy zdarma. 

Nabízím dopravu z Boletic n/L. na mši sv. do kostela PSK, každou neděli v 08.45 hod.  Volná místa v autě jsou omezena. Napište nebo zavolejte na tel.: 723416489