Římskokatolická farnost Děčín I
A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.

Přímé přenosy bohoslužeb - květen 2020


SVÁTOSTI:


  • Křest
  • Biřmování
  • Eucharistie
  • Svátost smíření
  • Svátost nemocných
  • Manželství

R.D. Mgr. Tomáš Kuba děkanÚmysl evangelizační:

Květen


Modleme se, aby jáhni, věrní službě Slova a chudým, byli pro celou církev živým znamením.

Mše svatá:

Kostel Povýšení Sv. Kříže

Po, Út, Čt, So 7:30 

 St 18:00, Ne 10:00 

Každé pondělí je adorace v 17.00 hod 

Pozor ! 

Mše svaté jsou podle původního rozvrhu bohoslužeb a jsou dobrovolné, akorát s omezením do 300 osob. Každý musí mít roušku a dodržovat rozestupy. 


Kostel Sv. Václava a Blažeje

Pá 18:00, Ne 8:00

Pozor !

Mše svaté jsou podle původního rozvrhu bohoslužeb a jsou dobrovolné, akorát s omezením do 300 osob. Každý musí mít roušku a dodržovat rozestupy. 


 Arnoltice
 Pá 19:15

   Těchlovice
  
So 13:00


Úmysly Celosvětové sítě modlitby s papežem (Apoštolátu modlitby) na rok 2020

Květen

Národní úmysl:

Za kněze, řeholníky a řeholnice - ať na přímluvu sv. Radima je dostatek Božích služebníků i dalších lidí, kteří rádi nasazují svůj život pro Krista a službu druhým.Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc květen 2020 zní:

Modleme se společně k Pánu, aby svému království daroval dobré pracovníky se srdcem i rukama ochotnýma k jeho lásce Zájemci o přijetí svátosti biřmování ať se přihlásí u pana faráře. 

Před přijetím svátosti je nutné vykonat přípravu, která zahrnuje celý jeden liturgický rok. 


 Akce na faře:  

- každý třetí ( nyní 19.6.2020 ) čtvrtek v měsíci v 19 hodin,  se koná setkání věřících (rodin) z naší farnosti na faře v DC1

- každé pondělí v 15 hodin probíhá na faře v DC1 výuka náboženství pro školní děti

každý čtvrtek v 16 hodin probíhá na faře v DC1 výuka náboženství pro předškolní děti

 - během postní doby, každý pátek v 17.30 hodin se koná Křížová cesta v kostele sv. Václava a Blažeje 

Různá sdělení


Josef Černý

Nabídka nákupu potravin a léků.

Nabízím všem starším (nad 65 let), nebo nemocným z naší farnosti nákup potravin a to i s dopravou. Napište, nebo zavolejte na tel.: 723416489

Josef Černý

Nabídka dopravy zdarma. 

Nabízím dopravu z Boletic n/L. na mši sv. do kostela sv. Václa a Blažeje, každou neděli v 07.45 hod.  Volná místa v autě jsou omezena. Napište nebo zavolejte na tel.: 723416489

Jan Záhora st.

Regenschori 

Srdečně touto cestou děkuji farníkovi Oldřichu Minářovi za novoroční
dárek a přání k letošnímu nadcházejícímu 55. jubileu varhanické služby,
ředitelování kůru a údržbových činnostech ve Farnosti Děčín I.
Jan Záhora st.