Římskokatolická farnost Děčín I

A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.

Nová opatření Vlády ČR od 

od 22. listopadu 2021

Vláda schválila nová epidemiologická opatření, která začnou platit v pondělí 22. listopadu. Podmínky na bohoslužbách ale zůstávají nezměněné. Stále platí rozestupy, povinnost nošení respirátorů, ale kontrola covid pasů nebo testů není pro mše svaté povinná.

 Prosíme Vás o příspěvek pro naše děti v Zambii

(podrobnosti v Událostech)


SVÁTOSTI:


  • Křest
  • Biřmování
  • Eucharistie
  • Svátost smíření
  • Svátost nemocných
  • Manželství

R.D. Mgr. Tomáš Kuba děkan
Evangelizační:  

Listopad: 

Modleme se za katechety, kteří jsou povoláni zvěstovat slovo Boží, aby ho dosvědčovali s odvahou a tvořivostí, v síle Ducha Svatého.

Mše svatá:

Kostel Povýšení Sv. Kříže

Po, Út, Čt, So 7:30

 St 18:00, Ne - 9.00Kostel Sv. Václava a Blažeje

Pá - 18:00Ne -  Arnoltice
 Pá 19:15

   Těchlovice
  
So 13:00


Přímé přenosy bohoslužeb - 2021


Zájemci o přijetí svátosti biřmování ať se přihlásí u pana faráře. 

Před přijetím svátosti je nutné vykonat přípravu, která zahrnuje celý jeden liturgický rok. 


Úmysly Celosvětové sítě modlitby s papežem (Apoštolátu modlitby) na rok 2021

Listopad:

Národní úmysl:

Děkujeme za advent a Vánoce a prosíme za srdce otevřená pro velký Boží dar, ať poznáváme, že narozený Ježíš je blízko každému člověku.


Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc listopad 2021 zní:


Modleme se, aby zvítězila bratrská harmonie a pokojná cesta dialogu mezi národy v oblasti Afrického rohu, zejména Etiopie. 


 Statutární město Děčín (vlastník)

a

Římskokatolická farnost - Děkanství Děčín 1 (uživatel)

v y p i s u j í

konkurz na post varhaníka a správce kulturní památky

varhan Rieger, Opus 315 v chrámu Povýšení sv. Kříže v Děčíně 1

Podrobnosti v odkazu "Události"


 Akce na faře:  

- každý třetí čtvrtek v měsíci v 19 hodin,  se koná setkání věřících (rodin) z naší farnosti na faře v DC1

- každé pondělí v 15 hodin probíhá na faře v DC1 výuka náboženství pro školní děti

každý pátek v 15.30 hodin probíhá na faře v DC1 výuka náboženství pro předškolní děti

 - během postní doby, každý pátek v 17.30 hodin se koná Křížová cesta v kostele sv. Václava a Blažeje 


Výpis z článků:

Biskup Václav Malý převezme dnes 26. listopadu v 15.00 na Velvyslanectví Francie v Praze nejvyšší francouzské státní vyznamenání, Řád čestné legie. O udělení řádu v hodnosti rytíře rozhodl letos v červnu francouzský prezident Emmanuel Macron. Vyznamenání získal biskup Malý zejména za osobní nasazení v prosazování lidských práv.Publikováno: 26. 11....

Ve dnech od 8.- 14. listopadu absolvovala většina českých a moravských biskupů návštěvu ad Limina apostolorum. Položili jsme jim dva dotazy, aby krátce reflektovali tento čas strávený ve Vatikánu a se Svatým otcem: 1. Jak hodnotíte návštěvu a co jste si odnesli zpět do své diecéze? 2. Co bylo konktrétně pro Vás nejdůležitější z rozhovoru s papežem...

Různá sdělení


Josef Černý

Nabídka dopravy zdarma. 

Nabízím dopravu z Boletic n/L. na mši sv. do kostela PSK, každou neděli v 08.45 hod.  Volná místa v autě jsou omezena. Napište nebo zavolejte na tel.: 723416489