Římskokatolická farnost Děčín I

A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.


 Prosíme Vás o příspěvek pro naše děti v Zambii

(podrobnosti v Událostech)

Nová opatření Vlády ČR od 

26. dubna 2021

Na základě mimořádného opatření Vlády ČR dochází od 26. dubna 2021 i ke změnám pravidel pro návštěvy bohoslužeb. Těch se budou moci věřící účastnit za splnění tří podmínek: ochrana dýchacích cest, rozestupy a dezinfekce. 

 


SVÁTOSTI:


  • Křest
  • Biřmování
  • Eucharistie
  • Svátost smíření
  • Svátost nemocných
  • Manželství

R.D. Mgr. Tomáš Kuba děkanVšeobecný úmysl

Květen: 

Modleme se, aby ti, kdo nesou odpovědnost za finance, spolu s vládami usměrňovali finanční oblast a chránili občany před nástrahami s nimi spojenými.

Mše svatá:

Kostel Povýšení Sv. Kříže

Po, Út, Čt, So 7:30

 St 18:00, Ne - 9.00
Pozor!
Tento kostel bude od 13.5. do 21.5. uzavřen !!

Mše svaté přesunuty do kostela sv. Václava a Blažeje


Kostel Sv. Václava a Blažeje

Pá 18:00, Ne 09.00

Ve čtvrtek 13.05. 2021 bude mše sv. pouze v 18hod.

Ostatní mše sv. budou podle kostela PSK


 Arnoltice
 Pá 19:15

   Těchlovice
  
So 13:00


Přímé přenosy bohoslužeb - 2021


Úmysly Celosvětové sítě modlitby s papežem (Apoštolátu modlitby) na rok 2021

Květen:

Národní úmysl:

Děkujeme za mariánská poutní místa a prosíme, aby na nich lidé skrze Pannu Marii snadno nacházeli cestu ke Kristu.


Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc květen 2021 zní:

Modleme se za pokojné řešení sporu na Ukrajině, jeho oběti a ty, které zasáhla bolest.


Zájemci o přijetí svátosti biřmování ať se přihlásí u pana faráře. 

Před přijetím svátosti je nutné vykonat přípravu, která zahrnuje celý jeden liturgický rok. 


 Akce na faře:  

- každý třetí ( nyní po stavu nouze) čtvrtek v měsíci v 19 hodin,  se koná setkání věřících (rodin) z naší farnosti na faře v DC1

- každé pondělí v 15 hodin probíhá na faře v DC1 výuka náboženství pro školní děti

každý pátek v 15.30 hodin probíhá na faře v DC1 výuka náboženství pro předškolní děti

 - během postní doby, každý pátek v 17.30 hodin se koná Křížová cesta v kostele sv. Václava a Blažeje 


Výpis z článků:

Profesor filozofické antropologie Stanisław Grygiel, patřil mezi nejbližší přátele Karola Wojtyły. Seznámili se v době studií, budoucí papež byl totiž vedoucím jeho doktorské práce na téma "Rekonstrukce etiky J. P. Sartra", obhájené v roce 1965, a jejich přátelství dále posílil Grygielův příchod do Říma v roce 1980, kde posléze přednášel na...

Vstupujeme do měsíce května, který je v mých dětských vzpomínkách neoddělitelně spojen s každodenními májovými pobožnostmi, tak jak jsem je prožíval u nás doma v Podkrkonoší, v malém podhorském městě jménem Červený Kostelec. Jako kluk jsem při nich u mariánského oltáře každý rok recitovával mariánské básničky. Nicméně má májová vzpomínka je nejen...

Většina křesťanů žije s pocitem, že by se měli modlit. Někteří dokonce žijí se špatným pocitem nebo s pocitem viny, že se nemodlí dostatečně často, dostatečně dlouho, že se nemodlí dobře nebo že se nemodlí vůbec. Pro mnohé tak zůstává modlitba jakousi povinností, navíc těžko uchopitelnou, se kterou si příliš nevědí rady, která je pro ně zdrojem...

Různá sdělení


Josef Černý

Nabídka pomoci 

Pokud by kdokoliv z farníků potřeboval v současné situaci pomoc, např. s nákupem apod., nebo jste o někom takovém z našeho farního společenství věděli, prosím neváhejte nás kontaktovat - nejlépe telefonicky.

Josef Černý

Nabídka dopravy zdarma. 

Nabízím dopravu z Boletic n/L. na mši sv. do kostela PSK, každou neděli v 08.45 hod.  Volná místa v autě jsou omezena. Napište nebo zavolejte na tel.: 723416489