Římskokatolická farnost Děčín I
A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.

Pozor !  Změna bohoslužeb ! 


SVÁTOSTI:


  • Křest
  • Biřmování
  • Eucharistie
  • Svátost smíření
  • Svátost nemocných
  • Manželství

R.D. Mgr. Tomáš Kuba děkan

Úmysl evangelizační:

Červen:


 Cesta srdce
Modleme se, aby ti, kdo trpí, skrze pronikavý dotek Ježíšova Srdce nalezli životní východisko. 

Mše svatá:

Kostel Povýšení Sv. Kříže

Po, Út, Čt, So 7:30 

 St 18:00, Ne 10:00 

Pozor !

od 21.6.2020 bude mše sv. v tomto kostele v 9hod. a to do odvolání!

1.7. 2020 mše svatá pouze ráno v 7:30 hod

Každé pondělí je adorace v 17.00 hod 


Kostel Sv. Václava a Blažeje

Pá 18:00, Ne 8:00

Pozor !

Od 21.6.2020 již nebude v tomto kostele mše sv. v 8 hodin do odvolání. 


 Arnoltice
 Pá 19:15

   Těchlovice
  
So 13:00


Přímé přenosy bohoslužeb - červen 2020Úmysly Celosvětové sítě modlitby s papežem (Apoštolátu modlitby) na rok 2020

Červen:

Národní úmysl:

 Za dar moudrosti pro studenty - ať pod ochranou bl. Hroznaty mladí nacházejí pravý smysl života a nechají se vést Duchem Svatým.


Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc červen 2020 zní:

Naléhavý úmysl papeže Františka na tento měsíc se věnuje modlitbě za světlo a sílu Ducha Svatého pro církev, aby svoji vnitřní obnovou pomáhala horlivěji celé lidské rodině vyjít z krize způsobené pandemií a vydala se vstříc nové epoše příchodu Božího království. 


Zájemci o přijetí svátosti biřmování ať se přihlásí u pana faráře. 

Před přijetím svátosti je nutné vykonat přípravu, která zahrnuje celý jeden liturgický rok. 


 Akce na faře:  

- každý třetí ( nyní 19.6.2020 ) čtvrtek v měsíci v 19 hodin,  se koná setkání věřících (rodin) z naší farnosti na faře v DC1

- každé pondělí v 15 hodin probíhá na faře v DC1 výuka náboženství pro školní děti

každý čtvrtek v 16 hodin probíhá na faře v DC1 výuka náboženství pro předškolní děti

 - během postní doby, každý pátek v 17.30 hodin se koná Křížová cesta v kostele sv. Václava a Blažeje 


Různá sdělení


Josef Černý

Nabídka dopravy zdarma. 

Nabízím dopravu z Boletic n/L. na mši sv. do kostela sv. Václa a Blažeje, každou neděli v 07.45 hod.  Volná místa v autě jsou omezena. Napište nebo zavolejte na tel.: 723416489

Jan Záhora st.

Regenschori 

Srdečně touto cestou děkuji farníkovi Oldřichu Minářovi za novoroční
dárek a přání k letošnímu nadcházejícímu 55. jubileu varhanické služby,
ředitelování kůru a údržbových činnostech ve Farnosti Děčín I.
Jan Záhora st.