Římskokatolická farnost Děčín I

A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.


 Prosíme Vás o příspěvek pro naše děti v Zambii

(podrobnosti v Událostech)

Nová opatření Vlády ČR od 

od 8. června 2021

Mimořádná opatření jsou v současné době přijímána na základě zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen "pandemický zákon"). viz Události

 


SVÁTOSTI:


  • Křest
  • Biřmování
  • Eucharistie
  • Svátost smíření
  • Svátost nemocných
  • Manželství

R.D. Mgr. Tomáš Kuba děkan

Všeobecný

Červenec: 

Za přátelství ve společnosti

Modleme se, abychom i v okolnostech sociálního, ekonomického a politického napětí nabyli odvahu a odhodlání vést dialog a nabízet přátelství.

Mše svatá:

Kostel Povýšení Sv. Kříže

Po, Út, Čt, So 7:30

 St 18:00, Ne - 9.00

Pozor!

25.7.2021 mše sv. v tomto kostele není !


Kostel Sv. Václava a Blažeje

Pá - 18:00

Ne - //


 Arnoltice
 Pá 19:15

   Těchlovice
  
So 13:00


Přímé přenosy bohoslužeb - 2021


Zájemci o přijetí svátosti biřmování ať se přihlásí u pana faráře. 

Před přijetím svátosti je nutné vykonat přípravu, která zahrnuje celý jeden liturgický rok. 


Úmysly Celosvětové sítě modlitby s papežem (Apoštolátu modlitby) na rok 2021

Červenec:

Národní úmysl:

Děkujeme Bohu za mladé lidi a prosíme, aby obdařil jejich srdce novou milostí a aby dobře rozlišovali podstatné kroky ve svém životě. Modleme se také za organizátory, hosty a samotné účastníky Celostátního setkání mládeže v Hradci Králové.  


Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc červenec 2021 zní:

Modleme se za duchovní plody pastorační návštěvy papeže Františka na Slovensku.  Statutární město Děčín (vlastník)

a

Římskokatolická farnost - Děkanství Děčín 1 (uživatel)

v y p i s u j í

konkurz na post varhaníka a správce kulturní památky

varhan Rieger, Opus 315 v chrámu Povýšení sv. Kříže v Děčíně 1

Podrobnosti v odkazu "Události"


 Akce na faře:  

- každý třetí ( nyní až od září) čtvrtek v měsíci v 19 hodin,  se koná setkání věřících (rodin) z naší farnosti na faře v DC1

- každé pondělí v 15 hodin probíhá na faře v DC1 výuka náboženství pro školní děti

každý pátek v 15.30 hodin probíhá na faře v DC1 výuka náboženství pro předškolní děti

 - během postní doby, každý pátek v 17.30 hodin se koná Křížová cesta v kostele sv. Václava a Blažeje 


Výpis z článků:

V reakci na vaše žádosti přijímám pevné rozhodnutí zrušit všechny normy, pokyny, ústupky a zvyklosti, které předcházely tomuto Motu proprio, a považovat liturgické knihy vyhlášené svatými papeži Pavlem VI. a Janem Pavlem II. v souladu s dekrety II. vatikánského koncilu za jediný výraz lex orandi římského ritu."

Papež František se modlí za oběti silných deštů a povodní v Severním Porýní-Vestfálsku a Porýní-Falci. Ujišťuje o tom v telegramu zaslaném spolkovému prezidentovi Franku-Walteru Steinmeierovi, který Vatikán zveřejnil ve čtvrtek večer.

Různá sdělení


Josef Černý

Nabídka dopravy zdarma. 

Nabízím dopravu z Boletic n/L. na mši sv. do kostela PSK, každou neděli v 08.45 hod.  Volná místa v autě jsou omezena. Napište nebo zavolejte na tel.: 723416489