Římskokatolická farnost Děčín I

A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.

 Prosíme Vás o příspěvek pro naše děti v Zambii

(podrobnosti v Událostech)

Pozor ! 


 Změna bohoslužeb a jen pro 10% kapacity (15 osob) v kostele Povýšení svatého Kříže! SVÁTOSTI:


  • Křest
  • Biřmování
  • Eucharistie
  • Svátost smíření
  • Svátost nemocných
  • Manželství

R.D. Mgr. Tomáš Kuba děkanVšeobecný úmysl:

Únor:  

  Násilí na ženách

Modleme se za ženy, které se staly oběťmi násilí, aby je společnost chránila, brala vážně jejich utrpení a byla ochotna je vyslechnout. 


Mše svatá:

Kostel Povýšení Sv. Kříže

Po, Út, Čt, So 7:30

 St 18:00, Ne - 9.00 


Kostel Sv. Václava a Blažeje

Pá 18:00, Ne -

Pozor ! 

Od 21.6.2020 již nebude v tomto kostele mše sv. v Ne - 8 hodin do odvolání. 


 Arnoltice
 Pá 19:15

   Těchlovice
  
So 13:00


Přímé přenosy bohoslužeb - Únor 2021


Úmysly Celosvětové sítě modlitby s papežem (Apoštolátu modlitby) na rok 2021

Únor:

Národní úmysl:

Děkujeme za dobré zdravotnictví v naší zemi a prosíme za všechny, kdo pečují o potřebné, aby v nich viděli obraz Boží a svou službu jim prokazovali s úctou a láskou.


Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc únor 2021 zní:

Modleme se za obyvatele Myanmaru a tamní odpovědné představitele, aby společně usilovali o službu společnému dobru a národnímu smíření.


Zájemci o přijetí svátosti biřmování ať se přihlásí u pana faráře. 

Před přijetím svátosti je nutné vykonat přípravu, která zahrnuje celý jeden liturgický rok. 


 Akce na faře:  

- každý třetí ( nyní po prázdninách) čtvrtek v měsíci v 19 hodin,  se koná setkání věřících (rodin) z naší farnosti na faře v DC1

- každé pondělí v 15 hodin probíhá na faře v DC1 výuka náboženství pro školní děti

každý pátek v 15.30 hodin probíhá na faře v DC1 výuka náboženství pro předškolní děti

 - během postní doby, každý pátek v 17.30 hodin se koná Křížová cesta v kostele sv. Václava a Blažeje 


Výpis z článků:

Sbor Harpa Dei

20.02.2021

Sbor Harpa Dei se skládá ze čtyř sourozenců, a to jak v krvi, tak v duchu: Nikolai, Lucia, Marie-Elisée a Mirjana Gerstner. Narodili se v Německu a vyrůstali v Ekvádoru v Jižní Americe.

Papež František dnes dopoledne vedl obřady Popeleční středy, které se kvůli pandemii konaly za omezené účasti věřících u oltáře Katedry ve Vatikánské bazilice, a nikoli v bazilice sv. Sabiny na římském Aventinu, jak tomu tradičně bylo v předchozích letech. Po svěcení popela pronesl papež (v souladu s nótou o udělování popelce v době pandemie,...

Regionální muzeum v Teplicích přináší sérii dokumentů o mariánských poutních místech na severu Čech. Devět dokumentárních filmů vznikalo dva roky a mapují místa výjimečná nejen historicky, ale i duchovně. Postupně vám každý čtvrtek budou odkrývat jedno z unikátních poutních míst našeho kraje. Každé z nich je něčím zvláštní, něčím výjimečné, každé...

Za zásluhy o rozvoj varhanní hudby a zásadní podíl při stavbě kostela Krista Spasitele na pražském Barrandově jmenoval papež František Rytířem řádu sv. Řehoře Velikého RNDr. Pavla Čížka. Jmenování mu ve středu v arcibiskupském paláci předal kardinál Dominik Duka.

Různá sdělení


Josef Černý

Nabídka pomoci 

Pokud by kdokoliv z farníků potřeboval v současné situaci pomoc, např. s nákupem apod., nebo jste o někom takovém z našeho farního společenství věděli, prosím neváhejte nás kontaktovat - nejlépe telefonicky.

Josef Černý

Nabídka dopravy zdarma. 

Nabízím dopravu z Boletic n/L. na mši sv. do kostela Nanebevzetí Panny Marie v UL, každou neděli v 08.15 hod.  Volná místa v autě jsou omezena. Napište nebo zavolejte na tel.: 723416489