Římskokatolická farnost Děčín I
A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.


  • Křest - dítěte, dospělého

  • Biřmování

  • Svátost smíření

  • Svátost nemocných

  • Svátost manželství
  • Eucharistie


Všechny tyto služby Vám poskytuje: R.D. Mgr. Tomáš Kuba kněz a administrátor Římskokatolické farnosti - děkanství Děčín I telefon: +420 731 421 144 Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc prosinec 2018 zní:


Aby plamen naděje rozehnal temnoty války a děti v Sýrii zakoušely v čase přípravy na Vánoce pokoj. 


                 Mše svatá:                                          

            Kostel Povýšení Sv. Kříže

Po, Út, Čt, So 7:30                 

 St 18:00, Ne 10:00


      Kostel Sv. Václava a Blažeje

 Pá 18:00, Ne 8:00


 Arnoltice
 Pá 19:15

   Těchlovice
  
So 13:00


Úmysly Celosvětové sítě modlitby s papežem (Apoštolátu modlitby) na rok 2018

Prosinec

Národní úmysl:

Aby křesťané pěstovali ve svém srdci hlubokou touhu po živém Bohu (srv. Žl 63/62/). 


Všeobecný úmysl:

Aby všichni, kdo slouží při předávání víry aktivně, v dialogu se světem kultury nacházeli jazyk vhodný pro naši dobu.  Akce na faře:  

- vyhlašujeme sbírku pro naše adoptované zambijské děti Ethel a Jabuloni. Přispět můžete v  kostelech naší farnosti, kde si můžete také odnést výrobek , který zhotovily naše děti. 

- během postní doby, každý pátek v 17.30 hodin se koná Křížová cesta v kostele sv. Václava a Blažeje 

- každý třetí čtvrtek v měsíci v 19 hodin (20.12.),  se koná setkání věřících (rodin) z naší farnosti na faře v DC1

- každé pondělí v 15 hodin probíhá na faře v DC1 výuka náboženství pro děti