Římskokatolická farnost Děčín I
A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.


  • Křest - dítěte, dospělého

  • Biřmování

  • Svátost smíření

  • Svátost nemocných

  • Svátost manželství
  • Eucharistie


Všechny tyto služby Vám poskytuje: R.D. Mgr. Tomáš Kuba kněz a administrátor Římskokatolické farnosti - děkanství Děčín I telefon: +420 731 421 144 


Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc červen 2018 zní:

Aby v celé církvi rostla víra v Pánovo Tělo a Krev, radost z účasti na mši svaté a odhodlání svědčit o nesmírné Kristově lásce.

                 Mše svatá:                                          

            Kostel Povýšení Sv. Kříže

Po, Út, Čt, So 7:30                 

 St 18:00, Ne 10:00


      Kostel Sv. Václava a Blažeje

 Pá 18:00, Ne 8:00


 Arnoltice
 Pá 19:15

   Těchlovice
  
So 13:00


Úmysly Celosvětové sítě modlitby s papežem (Apoštolátu modlitby) na rok 2018

ČERVEN

Všeobecný úmysl: Sociální sítě:

Aby sociální sítě přispívaly k solidaritě a ohleduplnosti vůči druhým i v jejich odlišnosti.

Národní úmysl:

 Abychom v různých nesnázích mohli zakoušet dobrotu neselhávajícího Boha (srv. Žl 91/90).


 Akce na faře:  

- každý pátek v 17.30hodin se koná Křížová cesta v kosele sv. Václava a Blažeje 

- každý třetí čtvrtek v měsíci v 19 hodin (nyní 21.06.),  se koná setkání věřících (rodin) z naší         farnosti na faře v DC1

- každé pondělí v 15 hodin probíhá na faře v DC1 výuka náboženství pro děti