Římskokatolická farnost Děčín I

A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.

Nová pravidla pro účast na bohoslužbách od 

3. prosince 2020


Pozor !  Změna bohoslužeb a jen pro 50 osob!

  Mše svaté jsou podle rozpisu, pouze v neděli pan farář podá sv. přijímání v 8.00 hod a v 9.00hod je Mše svatá  (dobrovolná)


SVÁTOSTI:


  • Křest
  • Biřmování
  • Eucharistie
  • Svátost smíření
  • Svátost nemocných
  • Manželství

R.D. Mgr. Tomáš Kuba děkanÚmysl všeobecný:

Prosinec:  

Život modlitby

Modleme se, aby náš osobní vztah s Ježíšem Kristem byl živen slovem Božím a životem modlitby.

Mše svatá:

Kostel Povýšení Sv. Kříže

Po, Út, Čt, So 7:30

 St 18:00, Ne - 9.00 


Kostel Sv. Václava a Blažeje

Pá 18:00, Ne -

Pozor ! 

Od 21.6.2020 již nebude v tomto kostele mše sv. v Ne - 8 hodin do odvolání. 


 Arnoltice
 Pá 19:15

   Těchlovice
  
So 13:00


Přímé přenosy bohoslužeb - Prosinec 2020Úmysly Celosvětové sítě modlitby s papežem (Apoštolátu modlitby) na rok 2020

Prosinec:


Národní úmysl:

Za nenarozené, nechtěné a zneužívané děti - ať na přímluvu sv. Ludmily každého přijímáme s vděčností a úctou k Bohu za dar života.Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc listopad 2020 zní:

Prosme o přímluvu svatých za trvalý mír v Náhorním Karabachu. 


Zájemci o přijetí svátosti biřmování ať se přihlásí u pana faráře. 

Před přijetím svátosti je nutné vykonat přípravu, která zahrnuje celý jeden liturgický rok. 


 Akce na faře:  

- každý třetí ( nyní po prázdninách) čtvrtek v měsíci v 19 hodin,  se koná setkání věřících (rodin) z naší farnosti na faře v DC1

- každé pondělí v 15 hodin probíhá na faře v DC1 výuka náboženství pro školní děti

každý pátek v 15.30 hodin probíhá na faře v DC1 výuka náboženství pro předškolní děti

 - během postní doby, každý pátek v 17.30 hodin se koná Křížová cesta v kostele sv. Václava a Blažeje 


Různá sdělení


Josef Černý

Nabídka dopravy zdarma. 

Nabízím dopravu z Boletic n/L. na mši sv. do kostela PSK, každou neděli v 08.45 hod.  Volná místa v autě jsou omezena. Napište nebo zavolejte na tel.: 723416489

Jan Záhora st.

Regenschori 

Srdečně touto cestou děkuji farníkovi Oldřichu Minářovi za novoroční
dárek a přání k letošnímu nadcházejícímu 55. jubileu varhanické služby,
ředitelování kůru a údržbových činnostech ve Farnosti Děčín I.
Jan Záhora st.