Římskokatolická farnost Děčín I

A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.

Františkánské misie Děčín 2021


 Prosíme Vás o příspěvek pro naše děti v Zambii

(podrobnosti v Událostech)

Nová opatření Vlády ČR od 

od 8. června 2021

Mimořádná opatření jsou v současné době přijímána na základě zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen "pandemický zákon"). viz Události

 


SVÁTOSTI:


  • Křest
  • Biřmování
  • Eucharistie
  • Svátost smíření
  • Svátost nemocných
  • Manželství

R.D. Mgr. Tomáš Kuba děkan

Evangelizační úmysl

Září: 

Modleme se, abychom se my všichni odvážili zvolit si skromný životní styl šetrný k přírodě a radovali se při pohledu na mladé lidi, kteří o to odhodlaně usilují. 

Mše svatá:

Kostel Povýšení Sv. Kříže

Po, Út, Čt, So 7:30

 St 18:00, Ne - 9.00

POZOR !

26.09.2021 zde mše sv. nebude !


Kostel Sv. Václava a Blažeje

Pá - 18:00Ne - 

26.09.2021 zde mimořádně, bude mše svatá v 9.00hod


 Arnoltice
 Pá 19:15

   Těchlovice
  
So 13:00


Přímé přenosy bohoslužeb - 2021


Zájemci o přijetí svátosti biřmování ať se přihlásí u pana faráře. 

Před přijetím svátosti je nutné vykonat přípravu, která zahrnuje celý jeden liturgický rok. 


Úmysly Celosvětové sítě modlitby s papežem (Apoštolátu modlitby) na rok 2021

Září:

Národní úmysl:

Děkujeme za církevní školství a prosíme za stále kvalitnější prostředí v církevních školách, kde se tisíce dětí mohou poprvé setkat s živou vírou v Krista.


Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc srpen 2021 zní:

Modleme se za Libanon, aby mezinárodní společenství této zemi pomohlo nastoupit cestu "vzkříšení", a to nejen slovy, ale i konkrétními gesty. 


 Statutární město Děčín (vlastník)

a

Římskokatolická farnost - Děkanství Děčín 1 (uživatel)

v y p i s u j í

konkurz na post varhaníka a správce kulturní památky

varhan Rieger, Opus 315 v chrámu Povýšení sv. Kříže v Děčíně 1

Podrobnosti v odkazu "Události"


 Akce na faře:  

- každý třetí ( nyní až od září) čtvrtek v měsíci v 19 hodin,  se koná setkání věřících (rodin) z naší farnosti na faře v DC1

- každé pondělí v 15 hodin probíhá na faře v DC1 výuka náboženství pro školní děti

každý pátek v 15.30 hodin probíhá na faře v DC1 výuka náboženství pro předškolní děti

 - během postní doby, každý pátek v 17.30 hodin se koná Křížová cesta v kostele sv. Václava a Blažeje 


Výpis z článků:

Krátká videomozaika jako ohlédnutí za 34. mezinárodní apoštolskou cestou papeže Františka do Budapešti a na Slovensko. Římský biskup ji zakončil poděkováním před ikonou Salus Populi Romani v bazilice Panny Marie Větší.

Na eucharistickém kongresu v Budapešti dnes vystoupil se svou přednáškou také pražský arcibiskup, kardinál Dominik Duka. Mnohokrát v jeho slovech zazněl odkaz na vnitřní příbuzenství, založené na svědectví svatých mužů a žen dávných i nedávno minulých dob, které formovalo duchovní tvar visegrádského regionu. Především však rozjímal nad eucharistií,...

Různá sdělení


Josef Černý

Nabídka dopravy zdarma. 

Nabízím dopravu z Boletic n/L. na mši sv. do kostela PSK, každou neděli v 08.45 hod.  Volná místa v autě jsou omezena. Napište nebo zavolejte na tel.: 723416489