Římskokatolická farnost Děčín I
A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.

R.D. Mgr. Tomáš Kuba byl již začátkem roku (od 1.1. 2019) jmenován děkanem !


SVÁTOSTI:


  • Křest
  • Biřmování
  • Eucharistie
  • Svátost smíření
  • Svátost nemocných
  • Manželství

R.D. Mgr. Tomáš Kuba děkan
Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc září 2019 zní:


Modleme se za bohaté plody pastorační cesty papeže Františka do Afriky a za požehnání pro nově jmenované kardinály. 

Mše svatá:

Kostel Povýšení Sv. Kříže

Po, Út, Čt, So 7:30 

 St 18:00, Ne 10:00  


      Kostel Sv. Václava a Blažeje

Pá 18:00, Ne 8:00     


 Arnoltice
 Pá 19:15

   Těchlovice
  
So 13:00


Úmysly Celosvětové sítě modlitby s papežem (Apoštolátu modlitby) na rok 2019

Září

Národní úmysl:

 Ať jsou děti a mladí lidé otevření pro poznání Boha i svého místa ve světě a mají k tomu dost odhodlanosti i sebeovládání. 


Úmysl všeobecný: 

 Ochrana moří a oceánů

Aby politici, vědci a ekonomové společně pracovali pro ochranu moří a oceánů. 

Zájemci o přijetí svátosti biřmování ať se přihlásí u pana faráře. 

Před přijetím svátosti je nutné vykonat přípravu, která zahrnuje celý jeden liturgický rok. 


 Akce na faře:  

- každý třetí ( nyní 20.9.2019 ) čtvrtek v měsíci v 19 hodin,  se koná setkání věřících (rodin) z naší farnosti na faře v DC1

- každé pondělí (nyní 9.9.2019) v 15 hodin probíhá na faře v DC1 výuka náboženství pro děti

 - během postní doby, každý pátek v 17.30 hodin se koná Křížová cesta v kostele sv. Václava a Blažeje