Římskokatolická farnost Děčín I
A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.


SVÁTOSTI:


  • Křest
  • Biřmování
  • Eucharistie
  • Svátost smíření
  • Svátost nemocných
  • Manželství

R.D. Mgr. Tomáš Kuba děkanMše svatá:

Kostel Povýšení Sv. Kříže

Po, Út, Čt, So 7:30 

 St 18:00, Ne 10:00 

Každé pondělí je adorace v 17.00 hod 


Kostel Sv. Václava a Blažeje

Pá 18:00, Ne 8:00 Arnoltice
 Pá 19:15

   Těchlovice
  
So 13:00


Úmysly Celosvětové sítě modlitby s papežem (Apoštolátu modlitby) na rok 2020

Únor

Národní úmysl:

 Za lékaře a zdravotníky - ať na přímluvu sv. Anežky ani v nejsložitějších situacích nepodléhají pokušení rozhodovat o životě a smrti.Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc únor 2020 zní:

 Za všechny zasvěcené, aby zdrojem jejich činnosti bylo srdce hořící pro Pána.

Všeobecný úmysl - únor: 

Modleme se, abychom slyšeli a brali vážně naléhavé volání migrantů, našich sester a bratří, kteří upadli do rukou bezohledných převaděčů. 


Zájemci o přijetí svátosti biřmování ať se přihlásí u pana faráře. 

Před přijetím svátosti je nutné vykonat přípravu, která zahrnuje celý jeden liturgický rok. 


 Akce na faře:  

- každý třetí ( nyní 20.2.2020 ) čtvrtek v měsíci v 19 hodin,  se koná setkání věřících (rodin) z naší farnosti na faře v DC1

- každé pondělí v 15 hodin probíhá na faře v DC1 výuka náboženství pro školní děti

každý čtvrtek v 16 hodin probíhá na faře v DC1 výuka náboženství pro předškolní děti

 - během postní doby, každý pátek v 17.30 hodin se koná Křížová cesta v kostele sv. Václava a Blažeje 

Různá sdělení


Jan Záhora st.

Regenschori 

Srdečně touto cestou děkuji farníkovi Oldřichu Minářovi za novoroční
dárek a přání k letošnímu nadcházejícímu 55. jubileu varhanické služby,
ředitelování kůru a údržbových činnostech ve Farnosti Děčín I.
Jan Záhora st. 

Paní Janová

Prosím napište znovu svůj email na adresu vira@farnost-decin.cz ,váš email je nedostupný.