Římskokatolická farnost Děčín I

A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.


SVÁTOSTI:


 • Křest
 • Biřmování
 • Eucharistie
 • Svátost smíření
 • Svátost nemocných
 • Manželství

R.D. Mgr. Tomáš Kuba děkan
Přímé přenosy bohoslužeb - 2023

Mše svaté:

Kostel Povýšení Sv. Kříže

Po, Čt, So - 7:30hod., Ne - 9.00 hod.Kostel Sv. Václava a Blažeje

Pa - 18:00, Ne - / Arnoltice

 Pá 19:15


   Těchlovice

  So 13:00


Úmysly Celosvětové sítě modlitby s papežem (Apoštolátu modlitby) na rok 2023 - březen:

Národní úmysl:

Za chudé. Modleme se za ty, kdo jsou nejvíce postiženi zdražováním a energetickou krizí, aby se jim dostalo účinné pomoci.


Papežův úmysl -  

březen 2023: 

Za oběti zneužívání. Modleme se za ty, kdo utrpěli újmu od členů církve: kéž v církvi samotné najdou konkrétní odpověď na svou bolest a utrpení. 


Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc březen 2023 zní:

Modleme se za ukrajinské i ruské matky, které ve válce ztratily své děti.


 Akce na faře:  

 • - každý třetí čtvrtek v měsíci (nyní 20.4.) v 19 hodin,  se koná setkání věřících (rodin) z naší farnosti na faře v DC1
 • - každé pondělí v 15 hodin probíhá na faře v DC1 výuka náboženství pro školní děti
 • - každý pátek v 15.30 hodin probíhá na faře v DC1 výuka náboženství pro předškolní děti
 • - každé 2. úterý od 15.30-setkání křesťanských seniorů (KKS) v únoru 14.2. Otevřené všem, kdo si chtějí popovídat, modlit růženec....
 • - každého 18. v měsíci - minipouť. Pořádá schönstatské hnutí, vždy na jiném místě. Modlíme se za obyvatelé lokality. Otevřené všem
 • - pravidelně každých 14 dní ve čtvrtek (tentokrát 19.3.) od 15 hod. u rybníka (podrobnosti paní Skřivánková) setkání schönstatský maminek. Otevřené všem ženám, všech stavů. Na programu vždy nějaké zbožně téma, modlitba atd.
 •  - během postní doby, každý pátek v 17.30 hodin se koná Křížová cesta v kostele sv. Václava a Blažeje 

Výpis z článků:

Rok 2022 lze považovat za velmi úspěšný, co se týče obnovy významných varhan. Tyto nástroje je třeba považovat za nedílnou součást našeho národního kulturního a duchovního dědictví a právě v uplynulém roce se podařilo zachránit dvoje varhany, jejichž význam přesahuje rámec litoměřické diecéze.

úterý 14. února, na svátek spolupatronů Evropy, svatých Cyrila a Metoděje, byla v bazilice svatého Klimenta v 18.30 hodin sloužena slavnostní mše svatá. Fotogalerii naleznete v záhlaví článku.

Pozvání vydat se za Ježíšem, abychom prohloubili a přijali jeho tajemství spásy a odpoutali se od průměrnosti a marnosti - tak lze vystihnout letošní poselství k postní době, v němž papež František zdůrazňuje vztah mezi postní a synodální cestou, k níž jsme jako církev zavázáni, zakořeněni v tradici a otevřeni vůči novosti.


 Statutární město Děčín (vlastník)

a

Římskokatolická farnost - Děkanství Děčín 1 (uživatel)

v y p i s u j í:

konkurz na post varhaníka a správce kulturní památky

varhan Rieger, Opus 315 v chrámu Povýšení sv. Kříže v Děčíně 1

Podrobnosti v odkazu "Události"

Různá sdělení


Josef Černý

Nabídka dopravy zdarma. 

Nabízím dopravu z Boletic n/L. na mši sv. do kostela PSK, každou neděli v 08.45 hod.  Volná místa v autě jsou omezena. Napište nebo zavolejte na tel.: 723416489