Římskokatolická farnost Děčín I
A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.

Adopce našich studentů v Zambii

Nyní probíhá prodej výrobků našich dětí za dobrovolný příspěvek, který bude použit na studium našich adoptovaných dětí. Předem děkujeme za váš příspěvek.

SVÁTOSTI:


  • Křest
  • Biřmování
  • Eucharistie
  • Svátost smíření
  • Svátost nemocných
  • Manželství

R.D. Mgr. Tomáš Kuba děkan

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc prosinec 2019 zní:

Modleme se za to, abychom lépe chápali odezvu mladých lidí na podněty, které církev před ně klade. 

Mše svatá:

Kostel Povýšení Sv. Kříže

Po, Út, Čt, So 7:30 

 St 18:00, Ne 10:00  

Pozor změna:

9.12.2019 bude mše svatá jen v 18.00hod (Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu)

Během adventu bude každé pondělí v 6.30hod mše sv.(roráty) a 17.00 hod. adorace v tomto kostele vedená p. Kofroněm


Kostel Sv. Václava a Blažeje

Pá 18:00, Ne 8:00 Arnoltice
 Pá 19:15

   Těchlovice
  
So 13:00


Úmysly Celosvětové sítě modlitby s papežem (Apoštolátu modlitby) na rok 2019

Prosinec

Národní úmysl:

 Ať se nám všem daří žít z moci Boží milosti a ať přinášíme dobré ovoce Božího Ducha pro tento svět. 


Úmysl všeobecný:

Budoucnost těch nejmladších
Aby každá země připravila nezbytné odpovídající kroky pro zajištění budoucnosti nejmladší generace, především těch, kteří nepřiměřeně strádají. Zájemci o přijetí svátosti biřmování ať se přihlásí u pana faráře. 

Před přijetím svátosti je nutné vykonat přípravu, která zahrnuje celý jeden liturgický rok. 


 Akce na faře:  

- každý třetí ( nyní 19.12.2019 ) čtvrtek v měsíci v 19 hodin,  se koná setkání věřících (rodin) z naší farnosti na faře v DC1

- každé pondělí v 15 hodin probíhá na faře v DC1 výuka náboženství pro školní děti

každý čtvrtek v 16 hodin probíhá na faře v DC1 výuka náboženství pro předškolní děti

 - během postní doby, každý pátek v 17.30 hodin se koná Křížová cesta v kostele sv. Václava a Blažeje