Římskokatolická farnost Děčín I
A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.

Adopce našich studentů v Zambii

Nyní probíhá prodej výrobků našich dětí za dobrovolný příspěvek, který bude použit na studium našich adoptovaných dětí. Předem děkujeme za váš příspěvek.

SVÁTOSTI:


  • Křest
  • Biřmování
  • Eucharistie
  • Svátost smíření
  • Svátost nemocných
  • Manželství

R.D. Mgr. Tomáš Kuba děkan
Mše svatá:

Kostel Povýšení Sv. Kříže

Po, Út, Čt, So 7:30 

 St 18:00, Ne 10:00  

Během adventu bude každé pondělí v 17.00 hod. adorace v tomto kostele vedená p. Kofroněm


Kostel Sv. Václava a Blažeje

Pá 18:00, Ne 8:00 Arnoltice
 Pá 19:15

   Těchlovice
  
So 13:00


Úmysly Celosvětové sítě modlitby s papežem (Apoštolátu modlitby) na rok 2019

Prosinec

Národní úmysl:

 Ať se nám všem daří žít z moci Boží milosti a ať přinášíme dobré ovoce Božího Ducha pro tento svět. 


Úmysl všeobecný:

Budoucnost těch nejmladších
Aby každá země připravila nezbytné odpovídající kroky pro zajištění budoucnosti nejmladší generace, především těch, kteří nepřiměřeně strádají. Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc listopad 2019 zní:


Modleme se za křesťany Etiopské pravoslavné církve, kteří se stali oběťmi nedávných tamních násilností. Adventní den obnovy - Varnsdorf

Kdy so 7. pro 2019 14:00 - 18:00 

Panna Maria v našem životě

ADVENTNÍ DEN OBNOVY

spolu s otcem Jozefem Kujanem SDB

farnost sv. Petra a Pavla ve Varnsdorfu

sobota 7. prosince 2019


Zájemci o přijetí svátosti biřmování ať se přihlásí u pana faráře. 

Před přijetím svátosti je nutné vykonat přípravu, která zahrnuje celý jeden liturgický rok. 


 Akce na faře:  

- každý třetí ( nyní 19.12.2019 ) čtvrtek v měsíci v 19 hodin,  se koná setkání věřících (rodin) z naší farnosti na faře v DC1

- každé pondělí v 15 hodin probíhá na faře v DC1 výuka náboženství pro školní děti

každý čtvrtek v 16 hodin probíhá na faře v DC1 výuka náboženství pro předškolní děti

 - během postní doby, každý pátek v 17.30 hodin se koná Křížová cesta v kostele sv. Václava a Blažeje