Římskokatolická farnost Děčín I
A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.

Přeji všem požehnané prožití velikonočních svátků! 


  • Křest - dítěte, dospělého

  • Biřmování

  • Svátost smíření

  • Svátost nemocných

  • Svátost manželství
  • Eucharistie


Všechny tyto služby Vám poskytuje: R.D. Mgr. Tomáš Kuba kněz a administrátor Římskokatolické farnosti - děkanství Děčín I telefon: +420 731 421 144 Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc duben 2019 zní:


Abychom přispívali k růstu kultury milosrdenství: nehleděli na druhého lhostejně a neodvraceli svůj pohled, když spatříme utrpení. 

Mše svatá:

Kostel Povýšení Sv. Kříže

Po, Út, Čt, So 7:30 

 St 18:00, Ne 10:00

Velikonoce pouze zde v kostele !

Po - 22.04. - 08.00 hod. 

St - 24.04. - mše sv. není - je na zámku


      Kostel Sv. Václava a Blažeje

 Pá 18:00, Ne 8:00


 Arnoltice
 Pá 19:15

   Těchlovice
  
So 13:00


Svatojiřská pouť na děčínském zámku

st, 24.dubna, 18:00 - 20:00 celebruje biskup Jan Baxant


Úmysly Celosvětové sítě modlitby s papežem (Apoštolátu modlitby) na rok 2019

Duben

Národní úmysl:

 Ať pokoj, který Ježíš Kristus po svém zmrtvýchvstání daroval svým učedníkům, dokážeme šířit do svého okolí. 


Všeobecný úmysl: 

Lékaři a jejich spolupracovníci ve válečných oblastech
Za lékaře a humanitární pracovníky přítomné ve válečných oblastech, kteří nasazují vlastní život pro záchranu života druhých.  


 Akce na faře:  

- během postní doby, každý pátek v 17.30 hodin se koná Křížová cesta v kostele sv. Václava a Blažeje 

- každý třetí ( nyní 25.4.) čtvrtek v měsíci v 19 hodin,  se koná setkání věřících (rodin) z naší farnosti na faře v DC1

- každé pondělí v 15 hodin probíhá na faře v DC1 výuka náboženství pro děti