V Evropě roste nenávist vůči křesťanům

26.11.2023

Zdroj:cirkev.cz                                                                                                        24. 11. 2023,

Znepokojivá čísla zveřejnila OIDAC, organizace zabývající se monitorováním nesnášenlivosti a diskriminace křesťanů v Evropě. Podle jejich zjištění prudce vzrostl počet útoků i trestných činů vůči křesťanům spáchaných z nenávisti.

Foto: Oidac Europe

V roce 2022 stoupl počet zdokumentovaných nenávistných trestných činů vůči křesťanům na 748 případů, což je o 44 % více než v roce 2021, kdy jich bylo zaznamenáno 519. Exponenciální nárůst zaznamenaly také případy žhářství kostelů, mezi lety 2021 a 2022 jejich počet vzrost o 75 %. To jsou údaje z výroční zprávy Organizace pro sledování netolerance a diskriminace křesťanů v Evropě (Observatory On Intolerance And Discrimination Against Christians in Europe, dále OIDAC)

Organizace OIDAC, která sídlí ve Vídni a od letošního roku ji řídí Anja Hoffman, poskytuje reálný obraz situace křesťanů v Evropě. Každý týden shromažďuje zprávy o případech diskriminace a netolerance, přičemž využívá důvěryhodné zdroje a poukazuje na každodenní realitu, o které se málo mluví. Křesťané jsou nejpronásledovanějším náboženstvím ve světě, jak uvádějí různé zprávy o náboženské svobodě organizací Církev v nouzi (Aid to the Church in Need) nebo Open Doors. To potvrzují i údaje poslední výroční zprávy OBSE (Organization for Security and Cooperation in Europe, česky Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě) o zločinech z nenávisti, která zdokumentovala 792 případů protikřesťanské nesnášenlivosti ve 34 evropských zemích.

Znepokojující je nárůst počtu případů žhářství, z 60 případů v roce 2021 jejich počet v roce 2022 stoupl na 105, což představuje 75 % nárůst. Tyto útoky zasáhly především Německo a dále Francii, Itálii a Spojené království.

Podle Anji Hoffman z OIDACu je zločinem z nenávisti zejména vandalismus spojený s extremismem, který vychází z větší tolerance útoků na církve ve společnosti. "Zatímco motivace vandalismu a znesvěcování kostelů nebyly zcela jasné, nyní si všímáme, že stále více pachatelů zanechává vzkazy, které prozrazují, že patří k extremistickým skupinám. Dokonce se hrdě hlásí k autorství spáchaných trestných činů," říká ředitelka OIDAC. "Často se jedná o zradikalizované členy skupin, které vyznávají protikřesťanské postoje."

Regina Polak, zástupkyně OBSE pro boj proti rasismu, xenofobii a diskriminaci, vyjádřila znepokojení nad stále rostoucím počtem případů nenávisti vůči křesťanům, o nichž informovala organizace OIDAC. Zdůraznila, že je nutné zvýšit povědomí jak ve vládních institucích, tak ve společnosti, aby bylo možné tento problém řešit a proti němu bojovat.

Zpráva se rovněž zabývá otázkou různých forem náboženské diskriminace. V uplynulém roce přišlo mnoho křesťanů o práci, čelili trestnímu stíhání pouze za nenásilné vyjadřování svých náboženských názorů na veřejnosti, zejména v otázkách manželství a rodiny, například za prohlášení, že považují manželství za svazek mezi mužem a ženou. Fakt, že je možné za tyto názory někoho trestně stíhat, je podle Hoffman velmi závažné, a to i proto, že právní předpisy mnoha zemí používají velmi vágní formulace nebo nejasné definice týkající se podněcování k nenávisti.

Organizace OIDAC informovala také o propuštění ze zaměstnání učitelů Bena Dybowského, Joshuy Sutcliffa a reverenda Bernarda Randalla, školního kaplana. Všichni byli propuštěni kvůli svým názorům na generovou identitu a rodinu. Anja Hoffmann se domnívá, že umlčování křesťanských hlasů na veřejnosti podkopává pluralitu názorů v západní demokratické společnosti a znemožňuje svobodu slova.

Další omezení náboženské svobody pocházejí z návrhů zákonů o takzvaných "buffer zónách", které jsou především ve Velké Británii. Modlitby a náboženské demonstrace, jako např. ty před potratovými kritikami, jsou zde považovány za trestné. Zprava označila za obzvláště překvapivé zatčení paní Isabel Vaughan-Spruce, která byla zadržena v jedné z těchto zón a vyslýchána z toho, zda se v tichosti nemodlila. Toto zatčení je příkladem obav z projevů tzv. nenávisti bez násilí, které se ve Spojeném království vyskytují.

Mezi další formy diskriminace patří také ty, které porušují právo rodičů na výchovu dětí v souladu s jejich náboženským přesvědčením.

Zdroj: ACI Stampa