Tvořivé dopoledne 2022

18.11.2022
Dne 17.11. 2022 proběhla akce pod vedením paní J. Skřivánkové, která se velmi vydařila a účastníky byla zcela zaplněna kapacita místnosti na faře Děčín 1. Tímto děkujeme všem kteří se podíleli na přípravě a průběhu akce.