Dne 23.10.2021 proběhlo svěcení kostela, varhan a Křížové cesty u sv. Jana Nepomuckého ve Hřensku

23.10.2021

slavnostní mši svatou celebroval generální vikář Mons. ICLic. Mgr. Martin Davídek a R.D. Mgr. Tomáš Kuba