Svatý týden: Kde všude se můžete potkat s našimi biskupy

09.04.2022

Rubrika:HLAVNÍ ZPRÁVY,DOMÁCÍ                                                                     8. 4. 2022, 12.43

Květnou nedělí začíná Svatý týden, který vyvrcholí Velikonočním triduem a slavností Zmrtvýchvstání Páně. Přinášíme program oslav v římskokatolických diecézích, kde se můžete setkat s našimi biskupy.

Foto: Dominik Novák, Člověk a víra

Brněnská diecéze

Květná neděle 10. dubna

10.00, katedrála sv. Petra a Pavla v Brně - Pontifikální mše sv. s brněnským diecézním biskupem Vojtěchem Cikrlem. Obřady budou zahájeny v 10.00 hodin žehnáním ratolestí v Denisových sadech pod Petrovem, odkud se průvod vydá do katedrály.

9.30, kostel sv. Jakuba Staršího v Osové Bítýšce - Pontifikální mše sv. s brněnským pomocným biskupem Pavlem Konzbulem

Zelený čtvrtek 14. dubna

9.00, katedrála sv. Petra a Pavla v Brně - Missa chrismatis s brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem

17.30, katedrála sv. Petra a Pavla v Brně - Večerní mše na památku Večeře Páně s brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem

18.00 kostel sv. Jakuba Staršího v Pohořelicích - Večerní mše na památku Večeře Páně s brněnským pomocným biskupem Pavlem Konzbulem

Velký pátek 15. dubna

15.00, katedrála sv. Petra a Pavla v Brně - Velkopáteční obřady s brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem

Bílá sobota 16. dubna

21.00, katedrála sv. Petra a Pavla v Brně - Velikonoční vigilie se křtem dospělých s brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem. Slavnost začne na prostranství před katedrálou žehnáním ohně a velikonoční svíce - paškálu.

21.00, kostel sv. Tomáše v Brně - Velikonoční vigilie se křtem dospělých s brněnským pomocným biskupem Pavlem Konzbulem

V brněnské diecézi přijme na Bílou sobotu křest více než sto katechumenů.

Velikonoční neděle 17. dubna

10.30, katedrála sv. Petra a Pavla v Brně - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně s brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem

11.00, kostel sv. Bartoloměje v Hodějicích, farnost Slavkov u Brna - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně s brněnským pomocným biskupem Pavlem Konzbulem

Českobudějovická diecéze

Květná neděle 10. dubna

9.30, katedrála sv. Mikuláše v Českých Budějovicích - Pontifikální mše sv. s českobudějovickým biskupem Vlastimilem Kročilem

9.30, Kunžak - Mše sv. s českobudějovickým pomocným biskupem Pavlem Posádem

11.30, Deštná - Mše sv. s českobudějovickým pomocným biskupem Pavlem Posádem

Zelený čtvrtek 14. dubna

10.00, katedrála sv. Mikuláše v Českých Budějovicích - Missa chrismatis s českobudějovickým biskupem Vlastimilem Kročilem i s českobudějovickým pomocným biskupem Pavlem Posádem

17.00, katedrála sv. Mikuláše v Českých Budějovicích - Večerní mše na památku Večeře Páně s českobudějovickým biskupem Vlastimilem Kročilem

Velký pátek 15. dubna

14.00, náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích - Křížová cesta biskupa Vlastimila jako součást akce "Velikonoční hrkání" s českobudějovickým biskupem Vlastimilem Kročilem

17.00, katedrála sv. Mikuláše v Českých Budějovicích - Velkopáteční obřady s českobudějovickým biskupem Vlastimilem Kročilem

17.00, Kunžak - Velkopáteční obřady s českobudějovickým pomocným biskupem Pavlem Posádem

Bílá sobota 16. dubna

20.30, katedrála sv. Mikuláše v Českých Budějovicích - Velikonoční vigilie s českobudějovickým biskupem Vlastimilem Kročilem

Velikonoční neděle 17. dubna

9.00, katedrála sv. Mikuláše v Českých Budějovicích - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně s českobudějovickým pomocným biskupem Pavlem Posádem

17.00, katedrála sv. Mikuláše v Českých Budějovicích - Mše sv. s českobudějovickým biskupem Vlastimilem Kročilem

Královéhradecká diecéze

Květná neděle 10.4.

9.00, kaple sv. Klimenta - Žehnání ratolestí s biskupem Janem Vokálem

Zelený čtvrtek 14.4.

10.00, katedrála Svatého Ducha v Hradci Králové - Missa Chrismatis s biskupem Janem Vokálem (žehnání olejů)

18.00, kostel sv. Bartoloměje v Pardubicích - Večerní mše svatá na památku Večeře Páně s pomocným biskupem Josefem Kajnekem (umývání nohou)

18.30, katedrála Svatého Ducha v Hradci Králové - Večerní mše svatá na památku Večeře Páně s biskupem Janem Vokálem (umývání nohou)

Velký pátek 15. 4.

18.00, katedrála Svatého Ducha v Hradci Králové - Velkopáteční obřady s biskupem Janem Vokálem

18.00, kostel sv. Bartoloměje v Pardubicích - Velkopáteční obřady s pomocným biskupem Josefem Kajnekem

Bílá sobota 16.4.

20.00, katedrála Svatého Ducha v Hradci Králové - Žehnání ohně u katedrály s biskupem Janem Vokálem

19.00, kostel sv. Bartoloměje v Pardubicích - Vigilie Zmrtvýchvstání Páně s udílením svátosti křtu s pomocným biskupem Josefem Kajnekem

Velikonoční neděle 17. 4.

9.00, katedrála Svatého Ducha v Hradci Králové - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně s biskupem Janem Vokálem

7.00, kostel sv. Bartoloměje v Pardubicích - Mše svatá s žehnáním pokrmů s pomocným biskupem Josefem Kajnekem

Litoměřická diecéze

Květná neděle 10. dubna

10.00, svěcení ratolestí na nádvoří biskupské rezidence, poté v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích - Pontifikální mše sv. s litoměřickým biskupem Mons. Janem Baxantem

Zelený čtvrtek 14. dubna

9.00, katedrála sv. Štěpána v Litoměřicích - Missa chrismatis s litoměřickým biskupem Mons. Janem Baxantem

18.00, katedrála sv. Štěpána v Litoměřicích - Missa Vespertina s litoměřickým biskupem Mons. Janem Baxantem

Velký pátek 15. dubna

10.00, Ostré u Úštěka - Křížová cesta pro rodiny s dětmi s litoměřickým biskupem Mons. Janem Baxantem

18.00, katedrála sv. Štěpána v Litoměřicích - Velkopáteční obřady s litoměřickým biskupem Mons. Janem Baxantem

Bílá sobota 16. dubna

20.00, katedrála sv. Štěpána v Litoměřicích - Velikonoční vigilie s litoměřickým biskupem Mons. Janem Baxantem

Velikonoční neděle 17. dubna

10.00, katedrála sv. Štěpána v Litoměřicích - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně s litoměřickým biskupem Mons. Janem Baxantem

Pondělí velikonoční 18. dubna

11.00, kostel sv. Jakuba, Železný Brod - poděkování za 90 let p. děkana Maryšky s litoměřickým biskupem Mons. Janem Baxantem

Olomoucká arcidiecéze

Květná neděle 10. dubna

10.00, katedrála sv. Václava v Olomouci - Pontifikální mše sv. s olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem

Zelený čtvrtek 14. dubna

9.30, katedrála sv. Václava v Olomouci - Missa chrismatis s olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem

18.00, katedrála sv. Václava v Olomouci - Večerní mše na památku Večeře Páně s olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem

Velký pátek 15. dubna

18.00, katedrála sv. Václava v Olomouci - Velkopáteční obřady s olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem

Bílá sobota 16. dubna

20.00, katedrála sv. Václava v Olomouci - Velikonoční vigilie se křtem dospělých s olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem

21.00, Svatý Kopeček - Velikonoční vigilie s olomouckým pomocným biskupem Antonínem Baslerem

Velikonoční neděle 17. dubna

10.00, katedrála sv. Václava v Olomouci - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně s olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem

Ostravsko-opavská diecéze

Květná neděle 10. dubna

7.30, katedrála Božského Spasitele, ranní mše sv.

9.30, kostel sv. Václava - žehnání ratolestí, průvod do katedrály a pontifikální mše sv., hlavní celebrant o. biskup Martin

15.00, kostel sv. Václava - pobožnost křížové cesty

19.00, katedrála Božského Spasitele, večerní mše sv.

Zelený čtvrtek 14. dubna

9.00, katedrála Božského Spasitele - Missa Chrismatis, tj. mše se svěcením posvátných olejů a obnovou kněžských slibů, hlavní celebrant o. biskup Martin, koncelebrují kněží diecéze

18.00, katedrála Božského Spasitele - Pontifikální mše sv. na památku Poslední Večeře Páně, přenesení Nejsvětější Svátosti do "Getsemanské zahrady" a možnost adorace do 19.30 hod., hlavní celebrant o. biskup Martin

Velký pátek 15. dubna

10.00, katedrála Božského Spasitele - pobožnost křížové cesty, vede o. biskup Martin

11.00 - 15.00, katedrála Božského Spasitele - možnost adorace a modlitby

15.00, katedrála Božského Spasitele - Velkopáteční obřady (bohoslužba slova, adorace kříže, sv. přijímání), předsedá o. biskup Martin

Bílá sobota 16. dubna

9.00, katedrála Božského Spasitele - modlitba ranních chval, předsedá o. biskup Martin

9.30 - 19.00, katedrála Božského Spasitele - možnost soukromé adorace u Božího hrobu

20.00, katedrála Božského Spasitele - Velikonoční vigilie (žehnání ohně, bohoslužba slova, křestní bohoslužba s udělením sv. křtu dospělým katechumenům a s obnovou křestních slibů, eucharistická slavnost), hlavní celebrant o. biskup Martin

Neděle velikonoční 17. dubna

7.30, katedrála Božského Spasitele - ranní mše sv.

9.30, katedrála Božského Spasitele - Pontifikální mše svatá, hlavní celebrant o. biskup Martin; po mši sv. požehnání pokrmů

19.00, katedrála Božského Spasitele - večerní mše sv.

Pondělí velikonoční 18. dubna

7.30, katedrála Božského Spasitele - mše sv.

9.30, katedrála Božského Spasitele - mše sv. Večerní mše sv. není.

Pražská arcidiecéze

Květná neděle 10. dubna

10.00, bazilika svatého Jiří - Žehnání ratolestí, pak průvod do katedrály, mše sv. - celebruje kardinál Dominik Duka, Pražský katedrální sbor provede Lukášovy pašije Františka Holíka v úpravě Zdeňka Pololáníka a Responsorium Jana Dismase Zelenky In monte Oliveti.

Zelený čtvrtek 14. dubna

9.30, katedrála sv. Víta v Praze - Missa chrismatis, celebruje kardinál Dominik Duka

18.00, katedrála sv. Víta v Praze - Mše sv. na památku Večeře Páně, celebruje biskup Zdenek Wasserbauer. Na konci mše sv. eucharistický průvod do Getsemanské zahrady (v kostele Všech svatých).

Velký pátek 15. dubna

18.00, katedrála sv. Víta v Praze - Památka Umučení Páně - obřady povede biskup Václav Malý, budou provedeny Janovy pašije F. Holíka v úpravě Z. Pololáníka, paní Simona Postlerová bude předčítat úryvky z díla Mons. Josefa Hrdličky "V Kříži najdu vše, co hledám-Salve mundi salutare"

Bílá sobota 16. dubna

20.30, katerdála sv. Víta v Praze - Velikonoční vigilie, celebruje biskup Zdenek Wasserbauer

Velikonoční neděle 17. dubna

10.00, katedrála sv. Víta v Praze - Pontifikální mše svatá zakončená Apoštolským požehnáním, které kardinál Dominik Duka udělí jménem Římského velekněze. Zazní Missa D-dur Jana Dismase Zelenky.

Plzeňská diecéze

Květná neděle 10. dubna

10.00, katedrála sv. Bartoloměje v Plzni - Pontifikální mše svatá s biskupem Tomášem. Obřady budou zahájeny žehnáním ratolestí.

Zelený čtvrtek 14. dubna

9.30, katedrála sv. Bartoloměje v Plzni - Missa chrismatis - mše svatá se svěcením olejů s biskupem Tomášem

18.00, katedrála sv. Bartoloměje v Plzni - Mše svatá na památku Večeře Páně s biskupem Tomášem, po mši svaté (21.00) adorace v Getsemanské zahradě

Velký pátek 15. dubna

8.00, katedrála sv. Bartoloměje v Plzni - Ranní chvály s biskupem Tomášem

15.00, kostel Nanebevzetí Panny Marie v Plzni - Křížová cesta s biskupem Tomášem

16.00, katedrála sv. Bartoloměje v Plzni - Velkopáteční obřady s biskupem Tomášem

Bílá sobota 16. dubna

8.00, katedrála sv. Bartoloměje v Plzni - Ranní chvály a obřad Effatha (pomazání katechumenů) s biskupem Tomášem

9.00-18.00, katedrála sv. Bartoloměje v Plzni - Možnost soukromé modlitby u Božího hrobu.

20.30, katedrála sv. Bartoloměje v Plzni - Velikonoční vigilie (křest dospělých) s biskupem Tomášem

Velikonoční neděle 17. dubna

8.00, kostel Nanebevzetí Panny Marie v Plzni - Mše svatá s žehnáním velikonočních pokrmů

10.00, katedrála sv. Bartoloměje v Plzni - Pontifikální mše svatá s biskupem Tomášem s žehnáním velikonoční pokrmů

16.00, katedrála sv. Bartoloměje v Plzni - Pontifikální nešpory s biskupem Tomášem

20.00, kostel Nanebevzetí Panny Marie v Plzni - Mše svatá

Pondělí velikonoční 18. dubna

8.00, kostel Nanebevzetí Panny Marie v Plzni - Mše svatá

10.00, katedrála sv. Bartoloměje v Plzni- Mše svatá

Zdroj:cirkev.cz https://zpravy.cirkev.cz/cirkev-cz