Svatý stolec: Připomínejme si holocaust, aby se podobná krutost už nikdy neopakovala

29.01.2023

Je třeba si připomínat zvěrstva, kterých se nacisté dopustili na milionech Židů, jimž byla upřena jakákoli lidská důstojnost: v předvečer Dne památky obětí holocaustu, která připadá na dnešek, 27. ledna, to zopakoval vatikánský pozorovatel při OBSE. Mons. Urbańczyk potvrdil jednoznačné odsouzení všech forem antisemitismu a důležitost zapojení nových generací do boje proti nenávisti a lhostejnosti.

Adriana Masotti - Vatican News

Mons. Janus S. Urbańczyk ve svém projevu na zasedání Stálé rady Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě se sídlem ve Vídni, u příležitosti Mezinárodního dne památky obětí holocaustu, prohlásil, že pamatovat si je nezbytné, aby "lidská důstojnost už nikdy nebyla pošlapána".

Zločiny proti lidskosti

Právě v tento den si podle něj připomínáme "nevýslovnou krutost holocaustu, plánované deportace, vyhlazování a likvidaci židovského národa. Vzpomínáme na tisíce a tisíce lidí zabitých brutální mašinérií nacistické perzekuce, na oběti nejodpornějších zločinů proti lidskosti, kteří strašlivě trpěli kvůli naprostému nerespektování jejich přirozené lidské důstojnosti." Vycházeje ze slov papeže Františka, který zdůraznil, že "nemůžeme společně budovat bratrství, aniž bychom nejprve rozptýlili kořeny nenávisti a násilí, jež živily hrůzy holocaustu", stálý pozorovatel Svatého stolce zopakoval, že "na tyto krutosti nesmíme nikdy zapomenout, chceme-li vybudovat budoucnost, v níž už nikdy nebude pošlapávána lidská důstojnost", a že je třeba "důrazněji odsoudit jakýkoli pokus o obnovení takových zvěrstev".

PŘEČTĚTE SI TAKÉ25/01/2023

Papež: Nelze budovat bratrství, pokud nezamezíme násilí, které sytilo holocaust

Musíme bojovat proti lhostejnosti, která ochromuje

Je nezbytné předat mladým lidem vzpomínky na to, co bylo, a zapojit je "do boje proti nenávisti a diskriminaci". Jak poznamenal i papež, nestačí odmítat zlo, ale musíme "společně budovat společné dobro". Není to snadný úkol, a to do té míry, že dnešní společnosti stále znají nenávist, násilí a pohrdání lidskou důstojností. Proto je třeba být stále bdělý a pamatovat, že zlo, proti kterému je třeba bojovat, není jen nenávist, ale především "lhostejnost, která nás ochromuje". Proto je podle vatikánského diplomata dobré si spolu s oběťmi připomínat i ty, kteří se je snažili chránit, často s nasazením vlastního života, a čelit "zvěrstvům, která je obklopovala".

Svatý stolec odsuzuje všechny formy antisemitismu

V závěru svého prohlášení mons. Urbanczyk znovu potvrdil, že Svatý stolec "jednoznačně odsuzuje staré i nové formy antisemitismu". Je důležité vzdělávat se, aby rostlo "vědomí, že všichni jsme si rovni v důstojnosti" a že se všichni musíme zavázat "k míru, vzájemnému respektu, ochraně života a náboženské svobody".