Smutný den

14.04.2024

Komentář k hlasování Evropského parlamentu o zařazení práva na potrat do Listiny základních práv EU

Andrea Tornielli

Včerejší den, 11. duben 2024, byl pro Evropu a její instituce smutný. Schválit, aby se potrat, tj. úmyslné zabití nejbezbrannější lidské bytosti - prosím, nenazývejte ji "přívěskem" nebo "kouskem masa" - dokonce proměnil v základní právo, vypovídá mnohé o probíhajícím etickém odklonu. Minulé pondělí bylo zveřejněno prohlášení Dikasteria pro nauku víry, schválené papežem Františkem, týkající se "nekonečné důstojnosti" každé lidské bytosti a neúplného výčtu porušení, jimž je tato důstojnost dnes vystavena. Mezi tato porušení patří i potraty.

"Více než kdy jindy je zapotřebí odvahy podívat se pravdě do očí", uvádí se ve zmíněném dokumentu, který přebírá pasáže z nejnovějšího magisteria, "a nazývat věci pravým jménem, aniž bychom podléhali kompromisům z pohodlnosti nebo pokušení sebeklamu... umělý potrat je úmyslné a přímé usmrcení lidské bytosti v počáteční fázi její existence, od okamžiku početí do jejího narození, ať už je provedeno jakkoli. Nenarozené děti jsou tak těmi nejbezbrannějšími a nejnevinnějšími ze všech, kterým je nyní upírána lidská důstojnost, aby bylo možné dělat si s nimi, co se komu zlíbí, brát jim život a prosazovat legislativu tak, aby tomu nikdo nemohl zabránit. Proto je třeba i v naší době se vší silou a jasností potvrdit, že tato obrana rodícího se života je úzce spjata s obranou jakéhokoli lidského práva. Předpokládá přesvědčení, že lidská bytost je vždy posvátná a nedotknutelná, a to v jakékoli situaci a v jakékoli fázi svého vývoje".

Je dobře známo, že rozhodnutí Parlamentu, aby vstoupilo v platnost, vyžaduje jednomyslnou ratifikaci 27 zemí, které tvoří Evropskou unii, a jednomyslnosti v této oblasti bude obtížné dosáhnout. Signál však zůstává: Evropa mlčí, je unavená a není schopna jednotně uvažovat o diplomatických iniciativách, které by zastavily probíhající válku a propast, k níž svět směřuje stále rychleji; Evropa, která není schopna se komunitně postavit k tragédii migrantů a nutnosti jejich záchrany tím, že zabrání tomu, aby se Středozemní moře nadále stávalo hřbitovem, ukázala, že jednou z jejích priorit je zakotvit jako základní evropské právo možnost, kterou navíc většina členských států EU již ve své legislativě připouští, totiž zabíjení žen a mužů v počáteční fázi jejich existence.

Právě včera, když se Evropský parlament chystal hlasovat o potratech, papež při audienci k plenárnímu zasedání Papežské akademie sociálních věd hovořil o dnešní kultuře odpisu, která se stává kulturou smrti, jež zasahuje ty nejslabší: "Každá lidská bytost má právo na důstojný život a na integrální rozvoj, i když je nedostatečně vyvinutá, i když se narodila nebo vyrůstá s omezeními; to totiž nijak nesnižuje její nesmírnou důstojnost jako lidské osoby, která se nezakládá na okolnostech, ale na hodnotě jejího bytí. Pokud není tento základní princip chráněn, nemá budoucnost ani bratrství, ani přežití lidstva" (Fratelli tutti č. 107).

Zprávy z Vatikánu - Všechny zprávy o církvi - Vatican News