Skočila kontinentální etapa synody

02.04.2023

Zdroj:cirkev.cz                                                                                              1. 4. 2023, 

V pátek 31. března 2023 byla zakončena kontinentální, tedy druhá část synodálního procesu, který přinesl naslouchání, dialog a rozlišování mezi církvemi v rámci stejné zeměpisné oblasti.

V pátek 31. března 2023 oficiálně skončila kontinentální etapa synodální cesty, kterou inicioval papež František: Byla to její druhá část, s níž byly spojeny rozsáhlé konzultace s Božím lidem. Po místní části (diecézní a národní) představoval tento stupeň naslouchání, dialog a rozlišování mezi církvemi stejné geografické oblasti další novinku v tomto synodálním procesu. Nová etapa nespočívala jen ze sedmi kontinentálních setkání, ale byla skutečným procesem naslouchání a rozlišování na kontinentální úrovni, a to na jedinou otázku synodního procesu jako celku: Jak se dnes na různých úrovních (od místní po všeobecnou) uskutečňuje společná pouť, která církvi umožňuje hlásat evangelium v souladu se svěřeným posláním?

Naslouchání jednotlivým církvím

V souladu s principem subsidiarity byla organizace této části procesu a příslušných kontinentálních synodálních shromáždění svěřena místním organizačním výborům (nebo pracovním skupinám), které většinou vedou mezinárodní shromáždění biskupských konferencí nebo východních katolických církví. Jejich práci doprovázela zvláštní pracovní skupina generálního sekretariátu synody. Aspoň jeden zástupce generálního sekretariátu synody se účastnil každého kontinentálního shromáždění, což svědčí o blízkosti Svatého stolce a jeho touze naslouchat jednotlivým církvím.

Napětí a priority

Cílem sedmi shromáždění, kterou tvořili zástupci celého Božího lidu (biskupové, kněží, zasvěcené osoby, laici), bylo odpovědět na tři otázky obsažené v Dokumentu pro kontinentální etapu. Účastníci se nejprve snažili identifikovat "rezonance", které v nich četba tohoto dokumentu vyvolala, a poté uvést napětí a priority. Bylo potěšující si všimnout, jak se účastníci kontinentálních shromáždění ocitli na cestách naznačených v dokumentu, zjevně každý z vlastní církevní a kulturní perspektivy, někdy velmi odlišné. Plody těchto diskusí jsou obsaženy v závěrečném dokumentu, který každé shromáždění vypracovalo jako příspěvek k práci prvního zasedání říjnového shromáždění biskupské synody (4.-29. října 2023).

Hlas Božího lidu

Tyto dokumenty jsou plodem autentické synodální cesty, respektující dosavadní proces a odrážející hlas Božího lidu každého kontinentu. Sedm kontinentálních dokumentů bude tvořit základ Instrumentum laboris, pracovního dokumentu pro první zasedání 16. řádného generálního shromáždění biskupské synody. Nyní je na přípravné komisi, kterou zřídil generální sekretariát synody.

Synodální reformy

Generální sekretariát synody v nótě vyjadřuje "upřímnou vděčnost všem, kteří se s velkou vážností a nadšením zapojili do tohoto procesu. Kontinentální etapa vedla k většímu uvědomění si důležitosti společného kráčení v církvi jako společenství a k posílení dialogu mezi jednotlivými církvemi a všeobecnou církví".

"Uzavření konzultací neznamená pro Boží lid konec synodálního procesu ani přerušení dialogu mezi všeobecnou a místními církvemi. Znamená to spíše výzvu místním společenstvím, aby tyto 'synodální reformy' uvedla do praxe v každodennosti svého církevního působení a s vědomím, že mnohé z toho, co bylo dosud projednáno a určeno na místní úrovni, nevyžaduje rozlišování všeobecné církve ani zásah Petrova úřadu", uzavírá prohlášení generální sekretariátu synody.

Ze závěrečných dokumentů kontinentální fáze je zatím k dispozici asijský a latinskoamerický. Oceánie zveřejní svůj dokument po Velikonocích, ostatní světadíly jej zatím nezpracovaly.

Zdroj: Generální sekretariát biskupské synody, Vatican News