Se členem Komise nových mučedníků o vietnamských svědcích víry

16.07.2023

Deník L'Osservatore Romano v rozhovoru s otcem Dinh Anh Nhue Nguyenem, generálním sekretářem Papežské misijní unie a členem Komise pro nové mučedníky, připomíná vietnamské mučedníky minulých staletí i nedávné doby.

minorita Dinh Anh Nhue Nguyen, člen Komise nových mučedníků a svědků víry
minorita Dinh Anh Nhue Nguyen, člen Komise nových mučedníků a svědků víry

Paolo Affatato – L'Osservatore Romano

Můžeme si připomenout zástupy tichých mučedníků, kteří vždy byli a stále budou v dějinách církve. Je jich tolik i v posledních 25 letech, a to po celém světě, říká minorita Dinh Anh Nhue Nguyen, člen Komise nových mučedníků a svědků víry, kterou nedávno vytvořil papež František s ohledem na Jubileum 2025. Vietnamský františkánský kněz, generální sekretář Papežské misijní unie, v rozhovoru pro deník L'Osservatore Romano hovoří o své vlasti: "Chci vzpomenout na všechny ty anonymní mučedníky, kteří v minulosti i v současnosti, a to i ve Vietnamu, položili svůj život a odešli do ticha. V této asijské zemi máme 117 kanonizovaných, ale je zde asi 150 000 těch, kteří zemřeli in odium fidei, o nichž ví jen Bůh, a kteří jsou s ním v ráji", vysvětluje a připomíná, že kromě mučedníků, které Jan Pavel II. kanonizoval v roce 1988, byly tisíce vězněny a zemřely za vlády dynastie Nguyen během krutého pronásledování v 17. až 19. století.

"Byli to biskupové, kněží, řeholníci i laici, Vietnamci i cizinci. Nechtěli být vyznamenáni světem ani potomky: požehnáni Boží milostí našli štěstí a vítězství v samotném Bohu. Zemřeli především z podnětu ryzí víry", poznamenává otec Anh Nhue.

Toto svědectví, jak podotýká, je stále živé a přináší ovoce i dnes: "Děje se tak díky Boží milosti ve vyjádření opravdové a hluboké víry, prosycené potem a krví, jakou ztělesňuje tolik misionářů, připravených přinést evangelium a Boží lásku do vzdálených zemí. Nová komise tedy bude moci tyto zkušenosti umocnit nasloucháním svědectvím místních církví", upřesňuje.

Františkánský řeholník je přesvědčen, že životy mučedníků a jejich nejvyšší oběť pro víru jsou mocným vyprávěním pro život dnešní církve ve Vietnamu i na celém světě. Prolití jejich krve ve věrnosti Bohu inspiruje nové generace vietnamských křesťanů k životu podle evangelia a k budování Božího království v jejich milované zemi.

Ze současných příkladů otec Anh Nhue poukázal na nedávný příběh 41letého dominikánského kněze Josepha Tran Ngoc Thanha, který byl 29. ledna 2022 zabit při zpovědi a udílení svátosti smíření ve své farnosti v diecézi Kon Tum, hlavním městě stejnojmenné provincie ve vietnamském vnitrozemí. Tohoto kněze za zděšení lidí přítomných v kostele napadl nožem psychicky labilní muž. Zraněný byl převezen do nemocnice, kde se mu ihned dostalo ošetření, ale přesto téhož dne ve 23.30 hodin zemřel, jak informovala vatikánská agentura Fides, kterou o. Dinh Anh Nhue Nguyen v letech 2021-2022 vedl.

Dominikán před posledním vydechnutím vydal své mučednické svědectví mons. Aloisiovi Nguyen Hung Vi, biskupovi z Kon Tumu, který byl vedle něj: otec Joseph Tran Ngoc Thanh svému vrahovi odpustil, řekl biskup a zdůraznil, jak cenný byl přínos zesnulého kněze v díle laické formace a v diecézní misijní pastoraci. "Jeho smrt je velkou ztrátou, ale s pohledem víry svěřujeme tuto událost Božímu milosrdenství. Stejně jako otec Josef jsme povoláni milovat, odpouštět, odložit nenávist a modlit se za každého hříšníka, aby činil pokání. Boží vůle je nevyzpytatelná", dodal biskup z Kon Tumu. "Nyní ho nikdo nemůže oddělit od Boží lásky. Když byl otec Josef sražen k zemi, jednal jako Kristus a rozdával Boží odpuštění. Zemřít v té chvíli in persona Christi musí být zvláštní milost", uzavřel.

zdroj: Vatican news