Pouť ve Filipově 13. ledna 2022

06.01.2022

Milena Davídková                                                                                                     4.ledna 2022

Ve čtvrtek 13. ledna 2022 se ve 4 hodiny ráno uskuteční hlavní pouť v Bazilice Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově.

Bazilika byla postavena na místě, kde v noci ze 12. na 13. ledna 1866 došlo k mariánskému zjevení, při němž byla uzdravena Magdalena Kade, mladá žena mnoho let upoutaná na lůžko. Panna Maria při tomto zjevení řekla nemocné: "Mein Kind, von jetzt an heilt's", což česky znamená: "Mé dítě, od nynějška budeš zdráva", nebo "Mé dítě, od teď se to bude hojit". Poté došlo k zázračnému uzdravení a v den a hodinu zjevení na místo, které leží na hranici mezi Českou republikou a Německem, každoročně až dodnes putují zástupy poutníků.

V letošním roce přislíbil účast na pouti ve 4 hodiny ráno jako hlavní celebrant apoštolský nuncius Jeho Excelence Mons. Charles D. Balvo, arcibiskup, kterého spolu s dalšími poutníky ve filipovské bazilice přivítá litoměřický biskup Mons. Jan Baxant.

Zvláště v této době je třeba prosit Matku Boží o přímluvu za uzdravení, které tolik potřebujeme. Maria Matko Boží, oroduj za nás!

Prosíme všechny účastníky o sledování a dodržování aktuálních hygienických opatření.


Bližší informace:

Prosíme kněze, kteří se hodlají účastnit poutní slavnosti ve Filipově, aby si připravili ke kontrole platný certifikát o ukončeném očkování proti Covid-19 nebo potvrzení o aktuálním PCR testu. Bez těchto dokumentů nebude umožněna koncelebrace.

Upozorňujeme, že i letos nebude možné použít toalety a zázemí v Domově Srdce v dlaních vedle baziliky.

Pokud nedojde k nějakým změnám obecných hygienických nařízení, pak bohoslužby v bazilice budou v následujícím pořádku:

Středa 12. 1. 2022 - 17.00 hod, večerní mše sv., poté zůstane bazilika přístupná do 20.00 hod.

Čtvrtek 13. 1. 2022 - 4.00 hod. ráno, pontifikální mše sv., bazilika bude otevřená od 2.00 hod.

hlavní celebrant: apoštolský nuncius v ČR Mons. Charles Daniel Balvo, arcibiskup

koncelebrují: Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický a přítomní kněží

9.00 hod. mše sv. v německém jazyce, hlavní celebrant Dr. Waldemar Stýra z farnosti Leutersdorf

10.30 hod. česká mše sv.

17.00 h. česko-německá mše sv.

Oktáv zjevení: 14. 1. - 20. 1. 2022, 17.00 h. mše sv.

Od všech účastníku bude vyžadováno dodržování aktuálních protiepidemiologických opatření.

Případné dotazy zodpovíme na tel.: 603 840 437 nebo 605 932 373.