Pouť k posvěcení základního kamene chrámu Povýšení sv. Kříže 330 let - 15.9.2021

19.09.2021

V chrámu Povýšení sv. Kříže proběhla Poutní mše svatá, kterou celebroval

Mons. Jan Baxant za účasti i zástupců města Děčína. Při této příležitosti poděkovali panu J. Záhorovi st. za jeho práci na kůru jako regenschori, který po 55letech ukončil svojí službu.

Tímto se za celou farnost k poděkování připojujeme.

Letošní posvícení v roce 2021 s sebou nese několikeré výročí:

330 let od posvěcení základního kamene chrámu Povýšení sv. Kříže (vše uvedeno na základním kamenu východní strany chrámu - 15.8.1691),
230 let od vzniku Kramolínových fresek na stropě
(vše uvedeno ve dvou zápisech za Hlavním oltářem 1791)
130 let od stavby varhan Rieger ve zdejším chrámu
(Opus 315, který byl následně vysvěcen 14. září 1891, viz listinné dokumenty).