Patriarcha Bartoloměj I. v Polsku: Solidarita proměňuje temnoty

01.04.2022

Někdy je prostor jen pro slzy - řekl patriarcha Bartoloměj I. po setkání s uprchlíky z Ukrajiny ve Varšavě. Ekumenický patriarcha Bartoloměj I. a arcibiskup Stanislaw Gądecki, předseda Polské biskupské konference, vedli 29. března rozhovor mezi čtyřma očima, setkali se s uprchlíky a společně se modlili za mír ve světě. Konstantinopolský patriarcha pobýval v Polsku ve dnech 29. a 30. března na pozvání prezidenta Andrzeje Dudy.

Fotogalerie2

Setkání se konalo v rekolekčním domě "Dobré místo" v areálu Univerzity kardinála Stefana Wyszynského, kde je ubytováno asi devadesát uprchlíků z Ukrajiny. Po rozhovorech a vyslechnutí jejich pohnutých příběhů patriarcha Bartoloměj během brífinku řekl, že není snadné dát bolestným zážitkům tvář nebo jméno, snazší je o nich mluvit teoreticky.

Bartoloměj: Solidarita překonává zlo a temnotu

Zkušenosti z těchto dvou dnů jsou srdcervoucí, protože není snadné hledět na tváře trpících lidí, setkat se s těmi, kteří přišli o své domovy, o své blízké, setkat se s ženami, dětmi a starými lidmi, kteří o všechen majetek kromě vzpomínek. "A je prostě nemožné si představit, jakou spoušť tato strašná invaze způsobila ukrajinskému lidu a celému světu!" - zdůraznil Bartoloměj I. Dodal, že to, co zde viděl, se nedá popsat žádnými slovy, a tak si se vší intenzitou uvědomil, že někdy zůstává prostor jen pro slzy.

Ekumenický patriarcha ocenil velkorysost obyvatel Polska i sousedních zemí, kteří nabídli své domovy a srdce svým sousedům. "Celý svět je vám nesmírně vděčný," zdůraznil. Poděkoval těm, kteří pomáhají, a vyzval je, aby "nikdy nezapomněli na slzy, tváře a utrpení svých bratří a sester z Ukrajiny. Vaše solidarita s nimi - skutečný dar z nebe - je to jediné, co může překonat zlo a temnotu ve světě."

Neúcta k člověku a touha po nadvládě oživila démony minulosti

Arcibiskup Gądecki poděkoval Bartoloměji I. za jeho solidaritu a připomněl oběti války, kterou 24. února rozpoutala Ruská federace - tisíce nevinně zabitých lidí, žen, dětí a starců, kteří neměli s válkou nic společného, zničené domy, rozbombardovaná města a vesnice. "Mnohé činy agresora nesou znaky genocidy," zdůraznil předseda polské biskupské konference. - A to vše se děje na začátku 21. století, sto let po vzniku ateistického sovětského impéria a sedmdesát sedm let od konce II. světové války," - poznamenal arcibiskup Gądecki. Traumatická zkušenost z druhé války nebyla dostatečným varováním. "Bezuzdná touha po nadvládě a nedostatek úcty k lidskému životu a lidské důstojnosti vedly k oživení ničivých démonů minulosti. Jsou zabíjeni nevinní lidé a ti, kteří přežili, se vydávají na pouť do neznáma.

Arcibiskup Gądecki připomněl, že paradoxně v této válce bojují dva křesťanské slovanské národy, které spojuje křest Vladimíra Velikého, přijatý v roce 988 v Kyjevě. Připomněl svá slova, která 2. března adresoval v dopise patriarchovi moskevskému a celé Rusi Kirillovi: "Žádný důvod, žádné zdůvodnění nikdy neospravedlní rozhodnutí zahájit vojenskou invazi do nezávislé země, bombardovat obytné oblasti, školy, školky nebo nemocnice. Válka je pro lidstvo vždy porážkou. Tato válka (...) je o to nesmyslnější, že oba národy jsou si blízké a mají křesťanské kořeny. Je přípustné zničit kolébku křesťanství ve slovanské zemi, místo, kde byla pokřtěna Rus?"

Katolická církev se postará o bratry v Kristu v ekumenickém duchu

Arcibiskup Gądecki zdůraznil, že v Kristu věřící nacházejí jeden druhého jako sestru a bratra, nacházejí pravé odpuštění a svobodu ducha. Jedině v Kristově kříži je naděje na zlomení moci zla a na osvobození z pout válečných muk. Připomněl, že papež František a s ním celá římskokatolická církev podniká mnoho duchovních iniciativ, v nichž prosí o mír pro Ukrajinu a celý svět, a proto je svátek Zvěstování Páně - v katolické církvi - zvláštním dnem proseb za mír, který je korunován aktem zasvěcení světa, a zvláště Ruska a Ukrajiny, Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

Na závěr předseda polské biskupské konference poděkoval patriarchovi Bartoloměji I. za jeho přítomnost a starost o pravoslavné křesťany na Ukrajině, z nichž mnozí jsou nyní v Polsku. Ujistil, že katolická církev se o ně postará po materiální i duchovní stránce s respektem k jejich víře a kulturní odlišnosti v souladu s učením katolické církve o zásadách ekumenismu a svobody svědomí a náboženského vyznání. Poděkoval také duchovním, zasvěceným osobám a laikům za pomoc věřícím pravoslavné a řeckokatolické církve, jejichž historie je spjata s ukrajinským národem.

Modlitba za rychlé ukončení války

Setkání uzavřela modlitba v kaple exercičního domu. Patriarcha Bartoloměj I., arcibiskup Gądecki a další účastníci setkání prosili zejména za ty, kdo jsou u moci v Rusku a na Ukrajině, aby se řídili zásadami plynoucími z křesťanské víry svých národů, za rychlé ukončení války, za uzdravení duchovních i fyzických ran a za všechny, kdo trpí krutou válkou. Prosili za to, aby Bůh "zničil logiku odplaty a pomsty a skrze Ducha svatého pomohl k nalezení nových velkorysých a ušlechtilých řešení, v dialogu a trpělivém vyčkáván