Papež: Zrušme trest smrti. Nenabízí spravedlnost, živí pomstu

01.09.2022

Ve videu s modlitebními úmysly na měsíc září František znovu zdůrazňuje nepřijatelnost trestu smrti, který už byl zrušen ve 170 státech, ale stále se uplatňuje v 55 zemích na všech kontinentech: "Je morálně neadekvátní. Společnost nesmí připravit o možnost nápravy ty, kteří se dopustili trestného činu."

Salvatore Cernuzio - Vatican News

Je to bezpodmínečné "ne" proti trestu smrti, které František - papež, který změnil katechismus a prohlásil tuto praxi za "vždy nepřípustnou" - opakuje ve videu s modlitebními úmysly na měsíc září.

"Žádám všechny lidi dobré vůle, aby se mobilizovali a dosáhli zrušení trestu smrti na celém světě. Modleme se, aby byl trest smrti, který útočí na nedotknutelnost a důstojnost osoby, zrušen v legislativě všech zemí světa."

Nepřijatelné ve světle evangelia

František vyzývá křesťany ke kolektivní duchovní aktivitě, aby ve všech zemích světa došlo k vymýcení této trestní sankce, která - jak říká v klipu ve španělštině - "nenabízí spravedlnost obětem, ale podporuje pomstu". Podle údajů OSN přibližně 170 států zrušilo trest smrti a zavedlo moratorium na jeho používání v legislativě nebo praxi. Mnohé z nich pozastavily výkon trestu na více než deset let. Na různých kontinentech je však 55 zemí, kde jsou vězni a pachatelé stále popravováni. Podle papeže je to ve světle evangelia "nepřípustné", protože "přikázání 'nezabiješ' se týká jak nevinných, tak viníků".

"V každém rozsudku musí být vždy okénko naděje. Trest smrti nenabízí obětem spravedlnost, ale podporuje pomstu. Zabraňuje jakékoli možnosti nápravy justičního omylu. Na druhé straně je trest smrti z morálního hlediska neadekvátní: ničí nejdůležitější dar, který jsme dostali, život. Nezapomínejme, že do poslední chvíle se člověk může obrátit a změnit."

Dramatické obrazy

Papežova slova ve videu, adresovaná nejen věřícím, ale všem lidem dobré vůle, doprovázejí dojemné záběry: oči mužů a žen za mřížemi, lidé osamocení v cele nebo soustředění na modlitbu, záběry z demonstrací po celém světě s nápisy jako "Nezabíjejte pro mě" a " Vykonávejte spravedlnost, ne popravy". Ve zhruba dvouminutovém videu, které bylo přeloženo do 23 jazyků a o němž informoval tisk ve 114 zemích, je možné vidět i nástroje, jimiž se popravy provádějí: oprátky na oběšení, injekční stříkačky se smrtícími injekcemi, elektrická křesla, stěny s dírami po kulkách, plynové komory.

Podle papeže však existuje "znamení naděje": "Každým dnem roste na celém světě NE trestu smrti". "Z právního hlediska není potřebný."

"Společnost může účinně potlačovat trestnou činnost, aniž by pachatele trvale zbavila možnosti nápravy."

Výroky papežů

V posledních desetiletích se již papežové - od Jana Pavla II. po Benedikta XVI. - jasně vyslovili proti používání trestu smrti vládami. Katechismus katolické církve, promulgovaný v roce 1992, byl v odstavci o trestu smrti opraven již po prohlášení Jana Pavla II. v encyklice Evangelium vitae v roce 1995. Novelizované znění považovalo případy absolutní nutnosti trestu smrti za "prakticky neexistující".

V roce 2018, jak již bylo zmíněno, papež František učinil další krok, když reskriptem schválil nové znění č. 2267 katechismu týkající se trestu smrti, důrazně jej odsoudil a vyjádřil závazek církve k jeho úplnému zrušení.

Podpora sdružení a organizací proti trestu smrti

Závazek zopakovaný také v encyklice Fratelli tutti. P. Frédéric Fornos SJ, mezinárodní ředitel Celosvětové sítě modlitby s papežem, to připomíná a vysvětluje, že odhodlání papeže a církve je dáno tím, že "do poslední chvíle se člověk může obrátit, uznat své zločiny a změnit se". Místo toho "trest smrti je jako postavit se na místo Boha". "Odsouzením je určeno, že člověk se už nebude moci změnit, což my nevíme," zdůrazňuje jezuita a vyzývá k modlitbě na papežův úmysl a také k "aktivizaci, abychom konkrétně podpořili sdružení a organizace, které bojují za zrušení trestu smrti". Např. Komunita Sant'Egidio je mezi nimi už léta v první linii.