Papež v Rabatu: Soucit a přijetí nekončí slovy

03.04.2022

František navštívil Jeskyni svatého Pavla, která je uznávaným místem apoštola národů, po staletí kultovním místem a poutním cílem. Papež zanechal jako dar votivní lampu a modlil se, aby migranti prchající ze svých zemí našli útočiště v jiných zemích a aby všichni lidé tvořili jednu rodinu.

František navštívil Jeskyni svatého Pavla v Rabatu  (Vatican Media)
František navštívil Jeskyni svatého Pavla v Rabatu (Vatican Media)

Tiziana Campisi - Vatican News

Slavnostní atmosféra přivítala Františka na náměstí u baziliky svatého Pavla v Rabatu. Několik minut se zdržel v kostele a pak se odebral do Grotty, kterou tradice označuje za dům, kde apoštol pohanů žil během tří měsíců, které strávil na ostrově po ztroskotání lodi, která ho vezla do Říma. Událost připomíná reprodukce lodi, na které hoří svíčka.

Modlitba připomínající svatého Pavla

Během této intimní chvíle modlitby se papež usebral v malé místnosti se skalními stěnami, kam se svatý Pavel každý den po kázání odebíral, poučoval katechumeny a vzýval Boží všemohoucnost nad nemocnými.

Pak pomalu přistoupil k soše apoštola pohanů a zapálil votivní lampu z postříbřené mosazi, na jejímž podstavci byla medaile s papežským erbem a vyrytým nápisem "Pax". Je to dar, který František zanechává na místě, a pak se obrací s modlitbou k Bohu a připomíná přijetí, kterého se dostalo svatému Pavlovi na Maltě. A právě příklad "vzácné lidskosti", kterou Malťané projevili neznámým trosečníkům, vedl papeže k prosbě o pomoc z nebes, aby "z dálky rozpoznal potřeby těch, kteří se zmítají ve vlnách moře, sraženi na skaliska neznámého břehu", a žádal, aby se "náš soucit nevyčerpal v planých slovech", ale nabyl konkrétní podoby v jejich přijetí.

Na závěr své modlitby papež usedl, aby zapsal své myšlenky do Čestné knihy: "Na tomto posvátném místě, které připomíná svatého Pavla, apoštola pohanů a otce víry tohoto lidu, děkuji Pánu a prosím ho, aby Malťanům vždy uděloval Ducha útěchy a zápal pro hlásání." Poté byla papeži nabídnuta pokrývka hlavy totožná s jeho vlastní. František si ji nasadil, podepsal a vrátil, aby si ji ponechal jako památku na svou návštěvu.

V bazilice s věřícími

Papežova návštěva míst, která navštívil Pavel, pokračuje v bazilice svatého Pavla, kde papež společně s věřícími, kteří se s ním shromáždili, pronese další modlitbu:

"Bože, tvé milosrdenství je nekonečné a pokladnice tvé dobroty nevyčerpatelná: posiluj laskavě víru tobě zasvěceného lidu, aby všichni moudře pochopili, jaká láska je stvořila, jaká krev je vykoupila, jaký Duch je obnovil."

Setkání s nemocnými, lidmi bez domova a těmi, kterým pomáhá Caritas

Před odjezdem z baziliky se František pozdravil a promluvil s nemocnými z farností, s bezdomovci, z nichž někteří jsou ubytováni v "Domě papeže Františka" v Santa Venera, a s asi 30 drogově závislými z rehabilitačních center. O všechny tyto lidi se stará Caritas Malta, která koordinuje 26 církevních humanitárních organizací na ostrově.

(vac)