Papež v Mongolsku: Církev musí hlásat Ježíše ve všech kulturách

03.09.2023

Zdroj:cirkev.cz                                                                                                           2. 9. 2023,

V při setkání s katolickými duchovním, řeholnicemi, řeholníky a pastoračními pracovníky v ulánbátarské katedrále svatého Petra a Pavla papež František připomněl, že Ježíš je Dobrá zpráva, kterou musí církev hlásat všem lidem.

Při svém prvním setkání se členy místní církve v Mongolsku papež František vyzval účastníky, aby zakusili, jak je Pán dobrý a připomněl, že radost a dobrota Pána zůstávají s námi a pomáhají nám vidět věci novým způsobem. Biskupy, kněze, misionáře, řeholnice a řeholníky a laické pastorační pracovníky shromážděné v katedrále svatého Petra a Pavla vyzval, aby svůj život věnovali evangeliu, což označil za krásný způsob, jak definovat misijní povolání křesťanů.

Po krátkém připomenutí historie církve v Mongolsku se Svatý otec ve své promluvě zaměřil na současnost a položil otázku: "Proč by měl někdo trávit svůj život pro evangelium?" Odpověděl, že proto, že Bůh se v Ježíši zviditelnil, je možné se ho dotknout a setkat se s ním. "Ježíš je Dobrá zpráva určená všem lidem, poselství, které musí církev neustále hlásat, ztělesňovat ve svém životě a 'šeptat' do srdce každého jednotlivce a ve všech kulturách."

Svatý otec dále vyzdvihl charitativní iniciativy, které katolická církev v Mongolsku založila a které slouží jako "vizitka" křesťanů a získaly jim respekt a úctu jejich krajanů. Zároveň jejich zástupce povzbudil, aby pokračovali na této cestě, která se ukázala plodná i prospěšná pro milovaný mongolský lid.

Papež František poukázal na zdroj služby církve a připomněl pastoračním pracovníkům v Mongolsku, aby se vždy vraceli k Ježíši. "Zůstávat v blízkosti Pána nás vede k tomu, abychom ho viděli ve tvářích těch, kterým sloužíme. Tato služba je v Mongolsku, kde lidé mají smysl pro posvátno a hledají opravdové svědectví, potřebná."

Při úvahách o povaze církve papež František vysvětlil, že církev je chudá ve světském smyslu, udržuje se pouze vírou a mocí Zmrtvýchvstalého Pána a je povolána k tomu, aby přinášela poselství milosrdenství a pravdy, které má podporovat dobro všech. Zároveň Mongolům připomněl, že jsou blízcí jeho srdci, "srdci Petrovu", a že univerzální církev je zase blízká Mongolsku.

V této souvislosti papež František zdůraznil roli biskupa a apeloval na to, aby všechny církevní složky zůstaly pevně sjednoceny kolem biskupa, který představuje živého Krista uprostřed jeho lidu, a aby budovaly synodální společenství..

Svatý otec povzbudil církevní služebníky a všechny křesťany v Mongolsku, aby vydávali svědectví o Kristově lásce, čehož dosáhnou podle papeže díky společenství a tím, že budou lidem nablízku, budou o lidi pečovat a přiblíží jim Ježíše svým příkladným životem.Nakonec papež František povzbudil katolickou komunitu v Mongolsku, aby se svěřili pod ochranu Panny Marie.

"Jděte vpřed! Bůh vás miluje, vyvolil si vás a věří ve vás." V závěrečné výzvě je povzbudil, aby byli stálí v modlitbě a tvořiví v lásce, vytrvalí ve společenství, radostní a pokorní ve všem a se všemi.