Papež František vybízí mladé lidi k odvážnému svědectví o svobodě, plynoucí z evangelia

05.03.2023

Sto padesát dní před konáním Světových dní mládeže v Lisabonu papež František zaslal poselství, podepsané kardinálem státním sekretářem Pietrem Parolinem, u příležitosti dnešního setkání britské mládeže "Flame", které pořádá Biskupská konference Anglie a Walesu na londýnském stadionu Wembley.

Vatican News

Ve svém poselství papež František všechny ujišťuje o své duchovní blízkosti a modlitbě za to, aby, jak se píše v textu, Bůh požehnal "společně strávený čas, aby skrze adoraci, hudbu, svědectví a sdílení přátelství s Kristem i mezi sebou navzájem všichni přítomní rostli ve víře a lásce a odvážně svědčili o poselství evangelia, které nás osvobozuje".

Papež doufá, že mladí lidé "podobně jako Maria, Matka Boží, odpoví na Pánovo volání a budou ho následovat". Poté cituje z apoštolské exhortace Christus vivit a přeje účastníkům setkání, aby měli "odvahu být jiní, ukazovat druhým sny, které tento svět nenabízí, svědčit o kráse velkorysosti, služby, čistoty, statečnosti, odpuštění, věrnosti svému povolání, modlitby, boje za spravedlnost a společné dobro, lásky k chudým, sociálního přátelství". Na závěr papež udělil požehnání "na příslib moudrosti, radosti a pokoje v Pánu Ježíši" a svěřuje účastníky i jejich rodiny přímluvě Panny Marie z Walsinghamu.

Flame je největší britská akce pro katolickou mládež, která se letos koná 150 dní před Světovými dny mládeže v Lisabonu. Název ročníku 2023 "Vstaň!" je inspirován tématem Světových dní mládeže "Maria vstala a spěchala", což je výzva k tomu, jak "vstát po pandemii, vstát jako mladí katolíci, vstát – jako to udělala Maria – a prožívat úžasné a krásné dobrodružství, kterým je katolická víra", jak vysvětlují organizátoři.

4. března 2023, https://www.vaticannews.va/cs/papez/news/2023-03/frantisek-vybizi-mlade-lidi-k-odvaznemu-svedectvi-o-svobode-ply.html