Papež František přijal katholikose Baseliose Marthoma Mathewa III.

12.09.2023

Papež František vyjadřuje vřelé přátelství Malankarské pravoslavné syrské církvi a zdůrazňuje jednotu, společnou víru v Krista a potřebu uzdravit minulá rozdělení.

Francesca Merlo - Vatican News

Papež František přivítal 11. září 2023 během návštěvy Vatikánu Jeho Svatost Baseliose Marthoma Mathewa III., katholikose Východu a malankarského metropolitu Malankarské pravoslavné syrské církve.

Fotogalerii ze setkání a společné modlitby v Apoštolském paláci můžete zhlédnout v záhlaví tohoto článku.

Papež František ve svém projevu vyjádřil vděčnost za rostoucí vzájemné vazby od II. vatikánského koncilu a vyzdvihl historické návštěvy a setkání svých předchůdců. "Dovolte mi říci, Vaše Svatosti, že jste zde doma jako milovaný a dlouho očekávaný bratr," řekl papež František.

Starobylá víra

Uznal starobylou víru malankarské pravoslavné syrské církve, jejíž počátky sahají až k apoštolu Tomášovi, a zdůraznil společnou víru v Ježíše jako Pána a Boha a vyjádřil naději na jednotu v době, kdy se blíží 1700. výročí nicejského koncilu. Svatý otec v této souvislosti poznamenal, že víra svatého Tomáše je neoddělitelná od jeho zkušenosti s ranami Kristova těla. "Rozdělení, k nimž v průběhu dějin mezi námi křesťany docházelo, byla bolestivými ranami, které byly způsobeny Tělu Kristovu, jímž je Církev. My sami jsme stále svědky jejich následků."

Papež František rovněž uznal rány způsobené historickými rozděleními mezi křesťany a potřebu je společně léčit. Povzbudil k modlitbě, lásce a dialogu jako prostředkům k jejich sblížení a uvedl: "Zatím, milí bratři, postupujme společně v modlitbě, která nás očišťuje, v lásce, která nás spojuje, a v dialogu, který nás sbližuje."

Historická dohoda

Svatý otec se dále zmínil o historické christologické dohodě Smíšené mezinárodní komise a zdůraznil, že rozdíly v terminologii by neměly rozdělovat při hlásání Krista. Připomněl, že "deklarace obdivuhodně uvádí, že "tyto rozdíly jsou takové, že mohou koexistovat v jednom společenství, a proto nás nemusí a nemají rozdělovat, zvláště když hlásáme Krista našim bratřím a sestrám na celém světě v termínech, kterým mohou snáze porozumět".

Příspěvek k synodalitě

Papež František vyzdvihl význam synodality a přínos synodální zkušenosti Malankarské pravoslavné církve pro synodální proces katolické církve. "Jsem přesvědčen, že se můžeme mnohému naučit z letité synodální zkušenosti vaší církve," řekl papež a dodal: "V jistém smyslu ekumenické hnutí přispívá k probíhajícímu synodálnímu procesu katolické církve a já doufám, že synodální proces může na oplátku přispět k ekumenickému hnutí."

Na závěr se papež odvolal na přímluvu svatého Tomáše apoštola za jednotu a svědectví a spojil ji s přechodem svatého Tomáše od nevíry k víře při spatření Ježíšových ran: "Když mu Pán ukázal své rány, svatý Tomáš přešel od nevíry k víře tím, co viděl. Kéž by naše společné rozjímání o ukřižovaném a zmrtvýchvstalém Pánu vedlo k úplnému uzdravení našich minulých ran, aby se před našima očima, překonávaje všechny vzdálenosti a nedorozumění, zjevil on, 'náš Pán a náš Bůh' (srov. J 20,28), který nás vyzývá, abychom ho poznali a klaněli se mu u jediného eucharistického oltáře."