Papež František: Misie znamená vyjít ze sebe a vydat to nejlepší

15.08.2022

Ve videoposelství zaslaném argentinské farnosti Nanebevzetí Panny Marie papež František děkuje za solidární misii mezi členy domorodé komunity Wichi v horách na hranicích mezi Bolívií a Paraguayí a povzbuzuje k další práci v tomto směru.

Videoposelství do farnosti Nanebevzetí Panny Marie v argentinské diecézi Rio Cuarto.
Videoposelství do farnosti Nanebevzetí Panny Marie v argentinské diecézi Rio Cuarto.

"Misionářství" (doslova španělsky misionar) znamená vyjít ze sebe a vydat to nejlepší, co Bůh dává, a to je velmi krásná věc. Takto se papež František ve svém videoposelství ve španělštině obrátil na účastníky solidární misie z farnosti Nanebevzetí Panny Marie v Argentině v diecézi Rio Cuarto.

Stejně jako v posledních třech letech se třicet lidí zúčastnilo týdenní misie na téma převzaté z encykliky Fratelli tutti "Sny se budují společně", kterou mezi obyvateli Salty, Victorie Este a diecéze Orán zorganizoval otec Mariano Cordeiro. Tomuto knězi papež poslal pozdrav spolu s požehnáním a poděkováním: "Děkuji vám za to, co jste udělal, děkuji vám za toto dílo. Pokračujte". František pak ujišťuje o modlitbách a prosí o vzpomínku v modlitbě za svůj úřad. Poté nabádá: "Vraťte se k misii".

Eucharistie při misijním týdnu

Misie se konala v jednom z nejchudších míst Argentiny, které sužuje podvýživa, nedostatek pitné vody, lékařské pomoci a zdravotní péče: mezi domorodou komunitou Wichi v horách na hranicích s Bolívií a Paraguayí. "Navštěvovali jsme členy této komunity", vysvětluje otec Mariano, "slavili jsme křty, mše svaté, svátky, doprovázeli rodiny, hráli si s dětmi, přinášeli Boží slovo, sdíleli život a víru, obohacovali se kulturou našich domorodých bratrů a sester, vycházeli vstříc nejchudším z chudých. V těchto lidech jsme se mohli dotknout Ježíšova těla. Uprostřed extrémní chudoby, která nás zraňuje a činí bezmocnými, se na nás Ježíš podíval a usmál se do tváře každého bratra".

Eucharistie při misijním týdnu

"Naší touhou", pokračuje argentinský kněz, "je růst v přátelství s těmito původními komunitami, být jejich společníky: proto je dvakrát ročně navštěvujeme a urazíme více než 5 000 kilometrů, abychom se dostali na periferie, do hor, kde bije srdce našeho milovaného království, Ježíšova království, království chudých, království maličkých"."

otec Mariano Cordeiro