Obnova parku U Sv. Františka z Assisi

20.08.2023

autoři projektu: Ing. arch. Jaroslav Svěrek, Ing. arch. Vojtěch Janda
stavebník: Římskokatolická farnost Děčín IV – Podmokly


Jakýkoli finanční dar můžete zaslat na účet naší farnosti. Za každou pomoc velice děkujeme.

č. ú.: 5627756349/0800
v. s.: 202120