Mezi vyznamenanými 28. října byl i Mons. Tomáš Halík

29.10.2023

Zdroj:cirkev.cz                                                                                               29. 10. 2023

Prezident republiky včera, 28. října, u příležitosti státního svátku, propůjčil Řád Tomáše Garrigua Masaryka 1. třídy Mons. prof. PhDr. Tomáši Halíkovi, Th.D., dr. h. c. za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidských práv.

Foto: Josef Polehňa, ČaV

Životopis

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D. (1948) je profesorem Filozofické fakulty UK (přednáší filozofii a sociologii náboženství), od r. 1990 je prezidentem České křesťanské akademie a rektorem kostela Nejsvětějšího Salvátora, od 1.X. 2004 farářem nově zřízené pražské akademické farnosti. Věnuje se rovněž mezináboženskému dialogu.

Za komunistického režimu působil v náboženském a kulturním disentu, po r. 1989 podnikl přednáškové a studijní cesty po všech kontinentech, byl mj. hostujícím profesorem na univerzitách v Oxfordu, Cambridge a Harvardu.

Jeho knihy vycházejí rovněž v angličtině, němčině, polštině, italštině, francouzštině, španělštině, portugalštině, slovinštině, chorvatštině, ukrajinštině, maďarštině, nizozemštině, turečtině a čínštině.

Papež Jan Pavel II. ho jmenoval poradcem Papežské rady pro dialog s nevěřícími (1990), Benedikt XVI. čestným papežským prelátem (2008). Je členem Evropské akademie věd a umění a řady dalších institucí, obdržel řadu literárních i jiných cen doma i v zahraničí včetně Ceny kardinála Königa (2003) a Ceny Romano Guardiniho "za vynikající zásluhy o interpretaci naší doby" (2010), Ceny za nejlepší teologickou knihu Evropy (2011), čestného titulu "Člověk smíření" za zásluhy o křesťansko-židovský dialog (2011) a Rytířského kříže řádu za zásluhy, udělené prezidentem Polské republiky (2012).

V roce 2014 bylo jeho celoživotní dílo oceněno Templetonovou cenou (oznámeno 13.3., slavnostní ceremoniál 14.5., Londýn), v roce 2016 (slavnostní ceremoniál 22.6., Oxford) pak čestným doktorátem Oxfordské univerzity.

Ocenění

Tomáš Halík získal řadu prestižních domácích i mezinárodních cen za zásluhy o mezináboženský a mezikulturní dialog, za svou vědeckou, pedagogickou a publikační aktivitu, za zásluhy o obhajobu duchovní svobody a lidských práv a ceny za literaturu. Všechna jeho ocenění si můžete prohlédnout zde. https://halik.cz/cs/o-halikovi/oceneni/