Město Litoměřice spolu s Charitou Litoměřice pomáhají uprchlíkům

03.03.2022

Milena Davídková                                                                                                    3.března 2022


Litoměřice pomáhají Ukrajině: www.litomerice.cz/litomericepomahaji
Počínaje dnem 1. března 2022 jsou Litoměřice připraveny poskytnout ubytování osmi desítkám ukrajinských občanů. A to v dobře vybavených pokojích s kuchyňkou v bývalé vojenské ubytovny v Dykově ulici. Příjezd prvních z nich je avizován dnes v pozdních večerních hodinách.

"Za spolupráci v tomto případě děkuji jejímu vlastníkovi, panu Plíhalovi," uvedl starosta Ladislav Chlupáč po jednání krizového štábu města. Město bude připraveno v případě potřeby uvolnit další objekty. Jedním z nich má být i bývalá ubytovna v Želeticích, kde na konci tohoto týdne vznikne koordinační centrum pro pomoc ukrajinským lidem. "Nabídne kompletní poradenský servis i okamžitou pomoc, včetně té psychologické. Připraveny máme zdravotníky i pracovníky se znalostmi migrační politiky, včetně překladatele," informovala ředitelka Charity Litoměřice Karolína Wankovská. Právě toto místo by mělo být tím prvním, na které se ukrajinský občan obrátí. Následovat totiž musí registrace u cizinecké policie, přihlášení se ke zdravotnímu pojištění a další nezbytné kroky.

Chybět nebudou ani navazující služby pro rodiny s dětmi, jako je například zdravotní péče, možnost docházky do základní či mateřské školy, stravování v Centrální školní jídelně, jazykový kurz apod.

"Nabídky od obyvatel, okolních obcí, ale i Biskupství litoměřického na možnosti zajištění dalšího ubytování vítáme a shromažďujeme je. Využijeme je až v případě, že bychom zaplnili centrální objekty provozované městem ve spolupráci s charitou. Kdy se tak stane, nedokážeme v tuto chvíli odhadnout, ale může to být brzy," informoval místostarosta Lukas Wünsch.

Na příští úterý je svoláno mimořádné jednání zastupitelstvo, které projedná uvolnění jednoho milionu korun z rozpočtu města na pomoc Ukrajině. "Půl milionu korun odešleme na Ukrajinu prostřednictvím celorepublikové sbírky Charity ČR, další půl milionu půjde na k tomuto účelu zřízený speciální účet Charity Litoměřice, z něhož bychom financovali zajištění potřeb pro ukrajinské občany ubytované v Litoměřicích," nastínil představu vedení města starosta Chlupáč. Na tento transparentní účet Charity Litoměřice zřízený u ČSOB mohou již nyní přispívat i lidé mající zájem o tuto formu pomoci (číslo účtu je 295034610/0300, VS: 2402).
Více informací k finanční pomoci najdete zde: Pomoc Ukrajině.pdf

Jak zaznívá z nejvyšších míst, v tuto chvíli je preferována finanční pomoc před materiální. Ta má v následujících dnech již odpovídat konkrétním potřebám a aktuální poptávce. "Například v litoměřické pobočce Českého červeného kříže nyní shromažďujeme jen zdravotnický materiál či autolékárničky," uvedla vedoucí litoměřické pobočky ČČK Olga Šotnarová.

Ačkoliv je v tuto chvíli preferována finanční pomoc před materiální, fungovat budou v Litoměřicích i dvě místa pro sběr materiální pomoci, a to v Domově sv. Zdislavy a v Domově pro seniory na Dómském pahorku.

Vzhledem k tomu, že nikdo neví, jak dlouho bude válečný konflikt na Ukrajině trvat, připravuje město Litoměřice podmínky nejen pro okamžitou, ale i dlouhodobou pomoc ukrajinským občanům. Spolupráci při hledání zaměstnání například nabídla v tomto směru Okresní hospodářská komora Litoměřice.

"Velmi si vážíme i přístupu litoměřických občanů, spolků, nadací a dalších subjektů, jež neváhali s okamžitou pomocí. V nejednom případě se vydali až k ukrajinským hranicím. Nyní však nastal čas koordinované pomoci," vzkazuje starosta Chlupáč.

Veškeré potřebné informace budou zveřejněny na webových stránkách města v sekci "Pomozme Ukrajině", k jejímuž spuštění dojde ve čtvrtek nebo v pátek.

Seznam důležitých kontaktů:

Zabezpečení ubytování:
Renáta Jurková, tel. č. 731 510 133
Václav Härting, tel. č. 721 616 715

Evidence ubytování, evidence ubytovaných, nabídky na ubytování:
Pavel Kolařík, tel. č. 777 365 527
Klára Vinklerová, tel. č. 778 424 307

Koordinační centrum Želetice
(obecné poradenství, vyřízení dokladů, zabezpečení překladatele, zabezpečení zdravotnictví, humanitární a materiální pomoc):

Jakub Ružbatský, tel. č.: 731 402 435
Karolína Wankovská, tel. č.: 739 173 222

Školství + stravování cestou CŠJ:
Andrea Křížová, tel. č.: 734 783 307

Pomoc při zprostředkování zaměstnání:
Marcela Škrancová, tel. č. 734 783 306

Tisková mluvčí krizového štábu města:
Eva Břeňová, tel. č. 607 186 176

Všeobecné informace:
Infocentrum 416 916 440

Tajemník krizového štábu:
Miroslav Letafka, tel.č. 723 394 994

Číslo speciálního účtu Charity Litoměřice na pomoc Ukrajině
ČSOB a.s., č.ú. 295034610/0300, VS: 2402

Oficiální sběrná místa materiální pomoci
Dům sv. Zdislavy
Domov pro seniory na Dómském pahorku

Původní zprávu najdete na webu města LitoměřiceZdroj informací: TZ, Eva Břeňová, 1.3.2022