Maltézský řád: novým místodržícím velmistra je Fra' Dunlap

19.06.2022

Kanaďan, právník, dosavadní člen Svrchované rady řádu Fra' Dunlap nahradil Fra' Marca Luzzaga, jenž náhle zemřel 7. června. Přísahu složil dnes dopoledne na závěr pohřbu svého předchůdce v kostele Panny Marie na Aventinu za přítomnosti kardinála Tomasiho a představitelů řádu.

Přísaha nového místodržícího velmistra, fra' Dunlapa
Přísaha nového místodržícího velmistra, fra' Dunlapa

Salvatore Cernuzio - Vatican News

Nový místodržící velmistra Suverénního maltézského řádu Fra' John T. Dunlap složil přísahu dnes dopoledne v kostele Panny Marie na římském Aventinu, na závěr pohřbu svého předchůdce Fra' Marca Luzzaga. Kanaďana Dunlapa, bývalého mezinárodního právníka a člena Svrchované rady, jmenoval papež František včera, necelý týden po smrti Luzzaga, který zemřel 7. června ve věku 71 let na náhlou nemoc, a v předvečer dnešního slavnostního pohřbu.

Fra' Dunlap pronesl přísahu před představenými řádu a kardinálem Silvanem Maria Tomasim, zvláštním papežovým delegátem, který eucharistické slavnosti předsedal a který ve své homilii připomněl Fra' Luzzaga jako "prostého a konkrétního člověka, zbožného, pokorného, oddaného, věrného papeži, zamilovaného do řádu, který v těchto chvílích porodních bolestí a neklidných vod vládl s pokorou a v duchu služby".

V listě o Dunlapově jmenování papež uvádí, že náhlý Luzzagův odchod, několik měsíců před mimořádnou generální kapitulou řádu, znamená nový okamžik zděšení a nejistoty. Z tohoto důvodu papež vykonal jmenování, které má být způsobem, jak nepřerušit "cestu reformního procesu, který řád odvážně zahájil". Maltézští rytíři papeži vyjádřili vděčnost "za jeho otcovskou péči", protože jeho rozhodnutí umožní návrat k řádné správě a nový místodržící bude spolu se zvláštním papežským delegátem a svrchovanou radou pokračovat v procesu ústavní reformy Suverénního maltézského řádu.

       Pohřeb Fra' Marca Luzzaga

Fra' Dunlap se narodil v roce 1957 v kanadské Ottawě, je členem advokátní komory státu New York a advokátem a právníkem řádu v provincii Ontario. V roce 1986 nastoupil do newyorské advokátní kanceláře Dunnington, Bartholow & Miller a v roce 1993 se stal jejím partnerem. Specializoval se na právo obchodních společností a imigrační právo. Je mezinárodně uznávaným právníkem a od roku 1997 působí jako právní poradce Stálé pozorovatelské mise Svatého stolce při OSN.

Do Maltézského řádu byl přijat v roce 1996 a v roce 2004 složil dočasné sliby jako rytíř spravedlnosti. V roce 2006 byl zvolen prvním regentem (řeholním představeným) podpřevorství Panny Marie Lurdské se sídlem v New Yorku. Dne 7. června 2008 složil slavné sliby jako první americký člen. V roce 2009 byl zvolen na pětileté období členem Svrchované rady. V letech 2014 a 2019 byl generální kapitulou - voleným orgánem řádu - znovu zvolen na další pětileté období. Více než deset let působil v Maltézském řádu jako předseda Výboru pro ochranu jmen a znaků a jako zástupce v Alianci řádů sv. Jana.

(jag)