Lisabonský patriarcha: Rozhodný moment pro generaci, která bude utvářet bratrský svět

06.08.2023

Latinský patriarcha Lisabonu, kardinál Manuel CLEMENTE (který byl jmenován kardinálem při konzistoři roku 2015) pronesl pozdrav, adresovaný papeži Františkovi, mladými lidem i veřejným představitelům Portugalska, při závěrečné mši Světových dní mládeže v Lisabonu. Přinášíme jej v plném znění:

Vatican News

Svatý otče,

záměrem těchto slov pozdravu a díků Vaší Svatosti je přirozeně zahrnout vše, co jsme mohli prožít během těchto dnů Světového dne mládeže. Bylo toho tolik, co jsme prožili, a zvláště pak toho, co jsme prožili s Vámi, že to nemohu shrnout a vyjádřit jinak než jedním slovem: "OBRIGADO" [Děkuji]!

V portugalštině má toto slovo vyjadřovat, že se neomezujeme jen na přijetí, ale cítíme se také povinni oplatit to, co nám bylo dáno. A Svatý otec nám svou přítomností, slovem a gesty, které s námi velkoryse sdílel, dal v těchto dnech tolik, že mu to nikdy nepřestaneme oplácet nesmírnou vděčností a neustálou modlitbou za život, zdraví a službu Vaší Svatosti. Děkujeme vám za to!

Od první chvíle jste, Svatý otče, vítal a podporoval uskutečnění tohoto dne. Chtěl jste, aby to byla příležitost k setkání zástupu mladých lidí z pěti kontinentů, příležitost otevřená a nabídnutá všem s šíří Kristova evangelia, které nikoho nevylučuje, ale nabízí se globálně.

Chtěl jste, aby tento Den byl zejména pro mladé lidi příležitostí k setkání a povzbuzení k solidaritě a budování světa, který bude schopen lépe reagovat na spravedlivé touhy všech po pandemických omezeních a po všem ostatním, co je mohlo vzdálit od sebe navzájem a od jejich nejlepšího já.

Vždy jste byl s námi a povzbuzoval nás, abychom pokračovali v konkretizaci tohoto Dne, překonávali odklady a překážky, o které nebyla nouze. Tento Den patřil především vám, Svatý otče, a (samozřejmě) mladým lidem, které jste sem svolal. A tak se na něj bude v budoucnu vzpomínat jako na rozhodující okamžik pro generaci, která bude budovat krásnější a více bratrský svět.

Vaše osoba a příklad, Svatý otče, okamžitě povzbudily spolupráci a podporu ve formě osobních příspěvků a pomoci od institucí, které nechyběly: od státu až po obce, zejména díky nimž se toto krásné město Lisabon a Portugalsko stalo zemí mnoha lidí z celého světa. K těm, které pocházely od veřejných orgánů, se přidalo mnoho dalších příspěvků od soukromých osob, které umožnily vytrvalé organizaci a jejím skvělým spolupracovníkům a dobrovolníkům dovést tento den do úspěšného konce.

Všichni přijali vaše povzbuzující poselství, která byla tak působivá a inspirující. A v této mši svaté se k vám všichni připojují a děkují Bohu za Světový den mládeže v Lisabonu / 2023. A jak to bývá se vším, co se vrací Bohu, i tento závěrečný okamžik získává svou původní svěžest. Tu, kterou Vaší Svatosti neubírá ani věk, ani zdravotní problémy. V tomto smyslu jste vy mezi přítomnými mladými lidmi ten nejmladší.

Přeložil P. Vladimír Málek