Kardinál Hollerich o synodě v Praze: Různost názorů, ale dialog mezi bratry

12.02.2023

Předseda Komise episkopátů Evropské unie (Comece) a generální relátor biskupské synody komentuje práci Evropského synodního shromáždění a vyjadřuje uspokojení: "Duch svatý působí v čase a my musíme naslouchat jeho volání." V souvislosti s možností kněžského svěcení žen vyzývá k modlitbě a zamyšlení, abychom neupadli do další formy "klerikalismu".

Kardinál Jean-Claude Hollerich SJ na pražském synodálním setkání
Kardinál Jean-Claude Hollerich SJ na pražském synodálním setkání

Antonella Palermo - korespondentka Vatican News v Praze

Po čtyřech velmi intenzivních dnech strávených v Praze spolu s 200 delegáty, kteří se sešli na kontinentálním synodálním shromáždění, předseda Komise biskupských konferencí Evropské unie (Comece), kardinál Jean-Claude Hollerich SJ, vyjádřil spokojenost s jeho průběhem.

Naslouchat působení Ducha v čase

"Jsem velice spokojený. Všichni víme, že Evropa má dvě různé náboženské tradice, východní a západní, ale zůstali jsme jako bratři a sestry. Různost názorů nenarušuje hlubokou sounáležitost s Kristem," řekl kardinál pro Vatican News poté, co shromáždění schválilo návrh dokumentu shrnujícího několikadenní práci. "Mohlo dojít k mnohem ostřejšímu rozhovoru, a to se nestalo," upozorňuje. A pokud jde o návrh vrátit se k pravidelným shromážděním tohoto druhu s biskupy a laiky, alespoň jednou za deset let - návrh, který se objevil v diskusi - Hollerich projevuje uznání, protože "Duch svatý působí v čase a my musíme slyšet jeho volání a někdy je to velmi obtížné, protože naše uši jsou plné jiných věcí, které nepocházejí od Ducha, například zda mohu jít na mši svatou, aniž bych tam skutečně byl přítomen, protože je to jakýsi rituál, zvyk, pro mé ego, protože nechci být vyveden ze své komfortní zóny". A jako jezuita dodává, že opravdové rozlišování potřebuje opravdovou "indiferenci", čímž naráží na ignaciánskou indiferenci (nejetnost).

Vyhnout se riziku, že upadneme do dalšího "klerikalismu"

K požadavkům, které vyslovili někteří delegáti, zejména ze střední a severní Evropy, a které přednesli ti, kteří před budovou, kde se konalo shromáždění, ve jménu LGBT osob a s transparenty žádali o "rovnost" v církvi, kardinál říká: "Církev je připravena o těchto požadavcích uvažovat a modlit se za ně. Papež nám řekl, abychom byli inkluzivní, o tom není pochyb. Ale o kněžství žen a ženatých kněžích musíme přemýšlet, modlit se nad tím". "Je jasné," dodává, "že ženy musí být na stejné úrovni jako muži, to je myslím jasné všem. Pokud však řekneme, že nemohou být rovny, aniž by přijímaly kněžské svěcení, možná upadneme do nového klerikalismu. Možná by bylo dobré mít církev, kde by ženy měly svou roli, dokonce i jako vedoucí, aniž by byly kněžími, nevím. Musíme nechat působit Ducha, rozhodnutí učiněné pouze pod tlakem bude vždy špatné".

Obnovit jazyk

Lucemburský kardinál se domnívá, že pokud se proces směřující k synodální církvi plně uskuteční, budou se více plnit i kostely. "Protože pokud je církev jako klub, kde je kněz ředitelem, dělá si liturgii, jak se mu zlíbí, není to skutečné společenství. A křesťanství se žije ve společenství. I když budou existovat pouze malé komunity, ale budou hovořit jazykem, kterému lidé rozumějí, budou atraktivní". Nakonec se kardinál Hollerich vrací k tématu přijetí a vyjadřuje přání, aby církev přijímala uprchlíky, nemocné a chudé. "To je smysl inkluze. Objevilo se téma chudých a já z toho měl radost. V tomto smyslu se musíme vrátit k radikalitě víry, ale s radostí".