Kajícný obřad ve Vatikánské bazilice po profanaci oltáře Konfese

11.06.2023

Kardinál Gambetti bude v sobotu 3. června předsedat kajícímu obřadu ve Vatikánské bazilice, poté, co ve čtvrtek 1. června muž polské národnosti znesvětil tamní oltář Konfese. Muže zajistili kustodi Svatopetrské baziliky a vatikánští četníci a předali jej italské policii, která jej vyhostila.

Vatican News

Jak sdělilo vatikánské tiskové středisko, v sobotu 3. června v poledne bude kardinál Mauro Gambetti, arcikněz baziliky sv. Petra, spolu s kanovníky svatopetrské kapituly sloužit kajícný obřad u hlavního oltáře tohoto chrámu v souvislosti s událostmi čtvrtečního večera. Krátce před zavírací dobou baziliky se onoho dne k oltáři Konfese přiblížil muž polské národnosti v narušeném psychickém stavu, rychle se obnažil a vyskočil na mramorovou desku oltáře.

Na zádech měl fixem napsáno "Save children of Ukraina", "Zachraňte ukrajinské děti". Muž nekřičel ani se nebránil kustodům baziliky, kteří jej spolu s vatikánskými četníky ihned přiměli, aby z oltáře sestoupil a oblékl se. Vatikánští četníci jej pak odvedli do své kanceláře k ověření totožnosti. Ihned poté byl muž na základě dohody mezi Svatým stolcem a Italskou republikou vydán italské policii, která mu vystavila vypovídací dekret, na jehož základě je povinen opustit italské území.