Inaugurace prezidenta Petra Pavla: Modlitba a Te Deum v katedrále

11.03.2023

Ve čtvrtek 9. března 2023 se nový český prezident Petr Pavel v den svojí inaugurace zúčastnil ekumenické modlitby a koncertního provedení skladby Te Deum v katedrále sv. Víta.

Foto: Lucie Hornikova, ČaV

Program začal ve Svatováclavské kapli, kde vedl ekumenickou bohoslužbu pražský arcibiskup Jan Graubner, předseda ČBK za účasti dalších českých a moravských biskupů, předsednictva Ekumenické rady církví a rabína Karola Sidona. Přítomni byli také děkani a probošti Metropolitní kapituly u sv. Víta a Kolegiální kapituly Všech svatých na Hradě pražském. Prezident Pavel se následně poklonil lebce sv. Václava a prohlédl si svatováclavský meč.

Poté se všichni zúčastnění přesunuli do nové části katedrály, kde následovala hudební část programu. Česká filharmonie a Pražský filharmonický sbor přednesli vedle státní hymny tři symbolická díla – Meditaci na staročeský chorál Svatý Václave od Josefa Suka, část z oratoria Svatá Ludmila a Te Deum, obě skladby od Antonína Dvořáka.

Zdroj: www.cirkev.cz