Hlad se odstraní, když se bude myslet na lidi, nikoli na statistiky, píše papež do FAO

16.10.2022

V poselství adresovaném generálnímu řediteli Organizace OSN pro výživu a zemědělství         Qu Dongyuovi papež František zdůrazňuje, že není možné řešit stávající krize, pokud nebudeme pracovat a postupovat společně: je třeba pohlíže na druhé lidi jako na své bratry a sestry, jejichž utrpení a potřeby se týkají nás všech.

Tiziana Campisi - Vatican News

"Žijeme ve válečném kontextu, který bychom mohli nazvat 'třetí světovou válkou'. Svět je ve válce a to by nás mělo přimět k zamyšlení". Papež František se obrátil na FAO v poselství zaslaném generálnímu řediteli Qu Dongyuovi u příležitosti oslav Světového dne potravin, který připadá na 16. října. Slavnostního zahajovacího ceremoniálu v Římě se dnes zúčastnili také italský prezident Sergio Mattarella a generální tajemník OSN António Guterres.

Vnímání druhých jako našich bratrů a sester

Letošní Světový den potravin se nese v duchu hesla: "Nenechat nikoho pozadu. Lepší výroba, lepší potraviny, lepší životní prostředí a lepší život pro všechny". Papež konstatuje, že není možné řešit mnohé krize, které postihují lidstvo, pokud nebudeme pracovat a kráčet společně a jestliže necháme někoho pozadu. Dále zdůrazňuje, že je nutné vidět "druhé jako naše bratry a sestry, jako členy, kteří tvoří naši lidskou rodinu a jejichž utrpení a potřeby se týkají nás všech".

Plánované a programované zásahy vedoucí k trvalým řešením

V souvislosti se čtyřmi požadovanými zlepšeními, lepší výrobou, lepšími potravinami, lepším životním prostředím a lepším životem pro všechny, která tvoří letošní téma Světového dne potravin, papež František zdůraznil, že je třeba plánovat a programovat intervence "tak, aby přispěly k úplnému vymýcení hladu a podvýživy", a neomezovat se tak na pouhé reakce na mimořádné události. "Abychom dosáhli spravedlivých a trvalých řešení", dodává papež, "je třeba znovu zdůraznit, že je naléhavě nutné společně a na všech úrovních řešit problém chudoby, který úzce souvisí s nedostatkem potravin".

Zavedení "kategorie lásky" do mezinárodní spolupráce

Papež proto navrhuje, aby se v zájmu dosažení stanovených cílů považovali za osu každé strategie "lidé s konkrétními příběhy a tvářemi, kteří žijí v daném místě", které nelze vyhodnocovat jako "nekonečná čísla, údaje nebo statistiky". Vyzývá také k zavedení "kategorie lásky" do jazyka mezinárodní spolupráce, aby se mezinárodní vztahy oděly do lidskosti a solidarity a usilovaly o společné dobro. Z tohoto důvodu, zdůrazňuje František, "jsme povoláni, abychom znovu zaměřili svůj pohled na to podstatné, na to, co nám bylo zdarma dáno, a soustředili se na péči o druhé a o stvoření".

Bratrství, harmonie a vzájemná spolupráce pro dobro lidstva

V závěru svého poselství papež obnovuje "závazek Svatého stolce a katolické církve ke spolupráci s FAO a dalšími mezivládními organizacemi, které pracují ve prospěch chudých, aby byly objeveny horizonty, které přinesou světu prospěch nejen pro dnešek, ale i pro budoucí generace".