František ve službě míru

23.08.2022

Šest měsíců války na Ukrajině, šest měsíců neustálých výzev, v nichž František v době, kdy se zdá, že převládá "ďábelská a zvrácená logika" zbrojení, prosil, aby se zabránilo katastrofě a upřednostnilo lidské bratrství.

Papež František, ilustrační foto.  (Vatican Media)
Papež František, ilustrační foto. (Vatican Media)

Paolo Ondarza - Vatican News

Ti, kdo vedou válku, zapomínají na lidskost. Během šesti měsíců konfliktu na Ukrajině papež František neustále vyzývá k míru a k odvrácení rizika globální katastrofy.

Porážka pro všechny

Papež si nenechal ujít příležitost připomenout světu s pohledem, který přesahuje podmíněnost geografických hranic, kde se bojuje, že "každá válka představuje porážku pro všechny" (Anděl Páně 27. března 2022 ), a vyzval k obrácení perspektivy, a tím k "porážce války" (generální audience 23. března 2022). "Naše představivost," řekl, "se stále více zaměřuje na představu konečné katastrofy, která nás vyhladí. Což se stane při případné atomové válce" (Generální audience 16. března 2022). "Tváří v tvář nebezpečí sebezničení nechť lidstvo pochopí, že nastal čas ji zrušit", zavrhnout ji, "vymazat ji z lidských dějin dříve, než ona vymaže z dějin člověka". "Co to bude za vítězství," ptal se, "které vztyčí vlajku na hromadě trosek?" (Anděl Páně 10. dubna 2022 ). "Kéž nás Duch Páně vysvobodí z této potřeby sebezničení."

Svatokrádežný čin

Válka je skutečně nesmyslným "místem smrti, kde otcové a matky pohřbívají své děti, kde muži zabíjejí své bratry, aniž by je viděli, kde rozhodují mocní a umírají chudí". Je to šílenství, které nemá žádné opodstatnění," poznamenal a vzpomněl si na mnoho dětí, které byly od začátku konfliktu vysídleny. "Ničí to nejen současnost, ale i budoucnost společnosti. Znamená to ničit budoucnost a způsobovat dramatická traumata těm nejmenším a nejnevinnějším z nás. Barbarský, bestiální, odporný a svatokrádežný čin: to znamená, že je v rozporu s "posvátností lidského života, zejména bezbranného lidského života, který je třeba respektovat a chránit, nikoli odstraňovat, a který má přednost před jakoukoli strategií!" (Anděl Páně 20. března 2022 )

Sen a noční můra

"Bůh je ve skutečnosti pouze Bohem míru, ne války" a "je s těmi, kdo vytvářejí mír" (Anděl Páně 27. února 2022), František dále opakuje: "Ti, kdo podporují násilí, znesvěcují jeho jméno" (Anděl Páně 13. března 2022) a popírají "Boží sen o lidstvu uskutečněný o Letnicích, v den, kdy se setkají a porozumí si lidé různých jazyků." Válka je naopak "noční můrou", v níž se "národy střetávají, zabíjejí a lidé, místo aby se sblížili, jsou vyháněni ze svých domovů" (Regina Coeli - 5. června 2022).

Nikdy si nezvykejte na válku

Papež se v myšlenkách obracel nejen k Evropě, ale i k zapomenutým konfliktům v Sýrii, Jemenu nebo Myanmaru, abychom jmenovali jen některé části "třetí světové války po částech", a opakovaně vyzýval, abychom nikdy nepovažovali žádný ozbrojený konflikt za nevyhnutelný. Ve skutečnosti je třeba se vší silou bránit riziku, že si na "tragickou realitu" dění na Ukrajině či jinde zvykneme, nebo na ni dokonce zapomeneme, jako by to byla vzdálená věc, a "zchladíme si srdce": "dnešní rozhořčení", znělo papežovo naléhání, je třeba proměnit "v zítřejší odhodlání. Protože pokud z této aféry vyjdeme stejní jako předtím, budeme všichni nějakým způsobem vinni."

Děti jednoho otce

"Otec všech, nejen některých", skutečně "chce, abychom byli bratry, a ne nepřáteli". Válka naopak připomíná "ducha Kaina", který zabil svého bratra Ábela. "Lidstvo je tvrdohlavé", opakuje chyby a hrůzy minulosti, poznamenal papež: "milujeme války, Kainova ducha, ducha zabíjení, místo ducha míru". (Tisková konference po návratu z Malty - 3. dubna 2022). "Ti, kdo sledují své vlastní cíle na úkor druhých," řekl římský biskup několik týdnů před začátkem konfliktu a pozval na den modliteb za mír 26. ledna 2022, "pohrdají svým vlastním lidským povoláním, protože všichni jsme byli stvořeni jako bratři" (Anděl Páně 23. ledna 2022).

Neustálá modlitba

Ještě před zrychlením eskalace násilí, kdy ozbrojené síly Ruské federace vtrhly na ukrajinské území, František neúnavně vyzýval k obratu a poukazoval na Ježíšovo učení jako na odpověď na ďábelskou nesmyslnost násilí (generální audience 23. února 2022): na Popeleční středu 2. března zahájil postní dobu ve znamení postu a modlitby za mír na Ukrajině a vyzval všechny, aby neodvraceli svůj pohled a naději od Boha smíření s přímluvou Marie, Královny míru: "Nepřestávejme se modlit, ba modleme se ještě intenzivněji! ", aby "Pán otevřel cesty dialogu, které lidé nechtějí nebo nejsou schopni najít", nabádal v přesvědčení, že "mír ve světě vždy začíná naším osobním obrácením, následováním Krista" (generální audience 2. března 2022 ).

Zasvěcení Královně míru

Neposkvrněnému Srdci Panny Marie zasvětil František 25. března, v den Zvěstování Panny Marie, celé lidstvo, zvláště Rusko a Ukrajinu, a prosil o trvalou svornost mezi národy pod pláštěm společné Matky: "Vysvoboď nás od války, uchraň svět před jadernou hrozbou". "Pokračujme, prosím, v každodenní modlitbě růžence za mír. A modleme se za vůdce národů, aby neztratili 'smysl lidu', který si přeje mír a ví, že zbraně ho nikdy nepřinesou" (Regina Coeli - 8. května 2022).

Riziko zkázy

S bolestí v srdci tváří v tvář stále znepokojivějším scénářům papež vyzval politické představitele k "vážnému zpytování svědomí před Bohem": "Modlím se za všechny zúčastněné strany, aby se zdržely jakéhokoli jednání, které způsobuje ještě větší utrpení obyvatelstva, destabilizuje soužití mezi národy a diskredituje mezinárodní právo." S poukazem na bezmocnost Organizace spojených národů (generální audience 6. dubna 2022 ) a v přesvědčení, že "každý den války zhoršuje situaci všech", pak vyzval, aby "politické iniciativy a akce ve službách lidského bratrství byly upřednostněny před stranickými zájmy s upřímnou výzvou: "Prosím, neveďte lidstvo do záhuby!"

"Seriózní dialog" je podle římského biskupa ve skutečnosti jediným řešením a "zbraně nejsou cestou". Nikdy. (Anděl Páně 12. prosince 2021): "Kdybychom se na realitu podívali objektivně, vzhledem ke škodám, které každý den války přináší nejen tamnímu obyvatelstvu, ale i celému světu, jedinou rozumnou věcí by bylo zastavit a vyjednávat." (Anděl Páně 31. července 2022).

Ďábelská logika zbraní

Z toho plyne výzva: "Nechť se uskuteční skutečná a konkrétní jednání o příměří a udržitelném řešení. Ať je vyslyšeno zoufalé volání trpícího lidu, ať je zastaveno hrůzné ničení měst a vesnic". Válka totiž nikdy nestojí na straně člověka: "nehledí na konkrétní životy lidí, ale staví stranické a mocenské zájmy nade vše. Opírá se o ďábelskou a zvrácenou logiku zbraní, která je nejvíce vzdálená Boží vůli. Vzdaluje se od obyčejných lidí, kteří chtějí mír a kteří jsou v každém konfliktu skutečnými oběťmi, jež za válečné šílenství platí vlastním tělem."

Vyjednávání a společné dobro

Každá krize se může proměnit v příležitost dříve, než bude pozdě, a ukrajinská krize se podle papeže "stále může stát výzvou pro moudré státníky, kteří jsou schopni v dialogu budovat lepší svět pro nové generace". S Boží pomocí je to vždy možné! Musíme však přejít od strategií politické, ekonomické a vojenské moci k projektu globálního míru: říci ne světu rozdělenému mezi konfliktní mocnosti, říci ano světu svornému mezi národy a civilizacemi, které se navzájem respektují" (Anděl Páně 3. července 2022).

Po boku obětí

Papež neustále vyzývá k podpoře bezpečných humanitárních koridorů a k zavedení pomoci obyvatelstvu mučenému bombami, těm, kteří jsou jen tři tisíce kilometrů od Říma "v mučednictví" a utíkají před násilím, zejména dětem a starým lidem, bezbranným obětem pýchy a sobectví. Se stejnou pozorností František neopomněl poděkovat mnoha mužům a ženám dobré vůle, kteří od prvního okamžiku otevřeli své dveře uprchlíkům, v nichž je, jak připomněl, přítomen Kristus: "Neunavujme se velkoryse přijímat, jak se to děje: nejen nyní, v nouzi, ale i v příštích týdnech a měsících." "Mysleme na tyto ženy, na tyto děti, které budou časem bez práce, odloučené od svých manželů, vyhledávány "supy" společnosti. Chraňme je, prosím."

Ve službách míru

Naděje, úzkost a obavy jsou pocity, které papež od února sdílí s každým člověkem. Nikdy nezůstal jen u soucitného a empatického pohledu diváka: od první chvíle se sblížil s těmi, kterým každý den hrozí, že padnou za oběť krutosti války, a snažil se všemi způsoby proniknout k srdcím těch, kteří ještě mohou zvrátit průběh války. Okamžitě navštívil ruského velvyslance v Římě; telefonicky hovořil s ukrajinským prezidentem Zelenským; několikrát poděkoval novinářům, kteří byli vysláni do terénu, aby zaručili informace, a riskovali tak své životy; povzbudil a uvítal jako znamení naděje nedávné vyplutí prvních lodí s nákladem obilí z ukrajinských přístavů.

Tato péče se projevila v aktivním závazku Svatého stolce bezvýhradně se dát do služeb míru, když v březnu vyslal na Ukrajinu kardinály Krajewského a Czerneho, almužníka a prefekta Dikasteria pro integrální lidský rozvoj, a v květnu monsignora Paula Richarda Gallaghera, sekretáře pro vztahy se státy. Římský biskup to nikdy neskrýval: ve svém srdci pěstuje silnou touhu "otevřít dveře", jet do oblastí postižených konfliktem nejprve v Moskvě a pak v Kyjevě: "je to na stole", "rád bych tam jel". "Sloužit věci míru".