Díky finanční podpoře České biskupské konference získalo 117 iráckých domácností zdroj obživy

24.09.2021

Válka v Iráku skončila již před několik lety, velké množství Iráčanů se však stále potýká s následky mnohaletého konfliktu, především ztrátou domova a zdrojů obživy. Řada z nich přišla ve válce takřka o všechno a stojí před nelehkou výzvou, jak zajistit obnovu svých hospodářství, podnikání a živobytí. Stejně náročná je situace i pro navrátilce do válkou zpustošené oblasti Ninive, centra iráckých křesťanů. Česká biskupská konference vloni věnovala na obnovu této oblasti 15 milionů korun, díky nimž se podařilo pomoci 117 iráckým domácnostem zajistit trvalý zdroj obživy.Publikováno: 24. 9. 2021 10:45

Spoušť a zkáza

Oblast Ninive leží na severu země a pro svoji úrodnou půdu a příznivé podnebí byla vždycky považována za obilnici Iráku. Není proto překvapivé, že mezi nejběžnější zdroje obživy patří zemědělství. Zároveň jde o pomyslné centrum iráckých křesťanů. Stovky tisíc z nich, především právě z oblasti Ninivské nížiny, ale musely uprchnout před samozvaným Islámským státem. Po návratu je čekala jen všudypřítomná zkáza - zpustošená pole, sady, hospodářství, ale i obydlí a infrastruktura. Navrátilcům tak nezbývá než začít budovat svůj život znovu od nuly.

Laskavá pomoc biskupů

Charita Česká republika pracuje v Iráku již od roku 2015. Kromě rekonstrukce válkou poškozených obydlí se věnuje hlavně obnově živobytí rodin navrátilců, především skrze podporu zemědělství a drobného podnikání. Podpořit budování udržitelných zdrojů obživy pro zranitelné rodiny, které se vrací do oblasti Ninive, se rozhodla i Česká biskupská konference. Díky štědrému příspěvku 15 milionů korun mohla Charita Česká republika rozšířit pomoc mezi dalších 117 domácností.

Ve venkovských oblastech zbudovala 25 velkokapacitních skleníků, poskytla zemědělcům technické vybavení, sadbu, ale i odborná školení. Díky tomu mohla bezmála šedesátka domácností obnovit svoje zemědělská hospodářství a znovu se postavit na vlastní nohy. Pomoci se dostalo i obyvatelům měst, kteří dostali díky finančním grantům šanci vybudovat nová nebo obnovit svá původní podnikání. Celkem se jednalo o šedesát domácností. Tím ale dopad pomoci nekončí. Díky těmto nově vzniklým ekonomickým aktivitám dochází přirozeně k vytváření dalších pracovních míst v regionu a jeho rozvoji.

Konkrétní pomoc, konkrétní lidé

"Když byl region od Islámského státu osvobozen, neměli jsme žádné prostředky pro obnovu toho, co jsme ztratili, našeho živobytí," vysvětluje 59letý pan Labib, který se celý život věnoval zemědělství v oblasti Ninive. Před válkou vlastnila jeho rodina ovocný sad, jeden z nejlepších v oblasti, ale jako mnoho jiných i pan Labib o své hospodářství přišel. "Byl jsem nadšený, když jsem se dozvěděl o projektu Charity Česká republika a šanci na obnovu svého hospodářství. Přihlásil jsem se a oni mě vybrali," říká s úsměvem pan Labib.

Nebýt podpory od Charity, paní Elham z Bartelly by se do vlastního podnikání zřejmě nikdy nepustila. A to i přesto, že je její rodina v komplikované existenční situaci. Před nedávnem se vrátili z exilu, kam utekli před ISIS. Nyní stojí s téměř holýma rukama před výzvou, jak obnovit zdroj svého živobytí. "Po návratu jsem nemohla najít práci, a tak jsem začala přemýšlet nad založením vlastního podnikání s domácími pokrmy," vysvětluje paní Elham. Rodina ji podpořila v tom, aby se přihlásila do kurzu na podporu podnikání, který pořádala Charita Česká republika. "Za čtyři týdny jsem se naučila, jak mám určit poptávku, nastavit nabídku, zpracovat rozpočet a vůbec doladit celkový koncept podnikání. To mi pomohlo při tvorbě efektivního podnikatelského plánu," dodává šťastně.

Vděk iráckých křesťanů

Aby se podařilo pomoc zacílit na ty opravdu nejpotřebnější, spolupracovala Charita Česká republika při identifikaci potřeb místních obyvatel s představiteli církve v Nimrudu, Karakoši, Karemlaši a Mosulu. I díky této spolupráci došlo také ke zbudování dvou velkokapacitních skleníků přímo na půdě kláštera v Mar Behnam.

Dopad pomoci je v regionu znát. Farmáři se těší ze zvýšení výnosů a zefektivnění práce a stejně jako drobní podnikatelé v městských oblastech jsou vděční, že mají konečně stabilní a udržitelný zdroj příjmů a mohou uživit sebe, svoje rodiny či dokonce nabídnout nové pracovní příležitosti dalším lidem, kteří se do oblasti vrací.

Vděk sdílí nejen přímí příjemci pomoci, ale i představitelé křesťanských komunit v Nimrudu, Karakoši, Karemlaši a Mosulu, kteří popsali významné zlepšení života ve svých komunitách v děkovných dopisech adresovaných Charitě Česká republika a České biskupské konferenci.

Práce Charity Česká republika v Iráku i finanční podpora České biskupské konference pokračují i nadále, pomoci se tak dostane dalším potřebným rodinám.

Iráčtí křesťané

Zdroj: TZ

Autor článku:TS ČBK