Abeceda křesťanské víry Stanislav Přibyl

25.05.2019


Třetím písmenem v abecedě je "C", jako Církev. Když říkáme ve vyznání víry "jedna, svatá, všeobecná a apoštolská církev", co to vlastně znamená? Více v zamyšlení generálního sekretáře ČBK P. Stanislava Přibyla ze série krátkých videí Abeceda křesťanské víry.


Abeceda křesťanské víry - 2. díl B - Bůh


Abeceda křesťanské víry - 1. díl A - Almužna