Abeceda křesťanské víry Stanislav Přibyl

20.12.2020

Abeceda křesťanské víry P. Stanislava Přibyla - 17. díl N - Naděje


Abeceda křesťanské víry P. Stanislava Přibyla - 16. díl                  M - Modlitba

Abeceda křesťanské víry P. Stanislava Přibyla - 15. díl 

L - Láska

Abeceda křesťanské víry P. Stanislava Přibyla - 14. díl     

K - Kříž

Dalším písmenem v abecedě je písmeno K jako Kříž. Kříž je znamením utrpení Ježíše Krista. Původně byl kříž především krutý popravčí nástroj, ale tím, že Ježíš přijal smrt na kříži a vstal z mrtvých, se kříž stal znamením naší spásy. Více v zamyšlení generálního sekretáře ČBK P. Stanislava Přibyla ze série krátkých videí Abeceda křesťanské víry.


Abeceda křesťanské víry P. Stanislava Přibyla - 13. díl J - Ježíš


Abeceda křesťanské víry P. Stanislava Přibyla - 12. díl I - Ikona

Abeceda křesťanské víry - 11. díl CH - Charisma

Abeceda křesťanské víry - 10. díl H - Hřích

Abeceda křesťanské víry - 9. díl G - Golgota

Abeceda křesťanské víry - 8. díl F - Farnost

Abeceda křesťanské víry - 7. díl E - Evangelium

Abeceda křesťanské víry - 6. díl Ď - Ďábel

Abeceda křesťanské víry - 5. díl D - Duše

Abeceda křesťanské víry - 4. díl Č - Člověk

Čtvrtým písmenem v abecedě je "Č", jako Člověk. Proč se Bůh stal člověkem a co to vlastně znamená být člověkem? Více v zamyšlení generálního sekretáře ČBK P. Stanislava Přibyla ze série krátkých videí Abeceda křesťanské víry.


Třetím písmenem v abecedě je "C", jako Církev. Když říkáme ve vyznání víry "jedna, svatá, všeobecná a apoštolská církev", co to vlastně znamená? Více v zamyšlení generálního sekretáře ČBK P. Stanislava Přibyla ze série krátkých videí Abeceda křesťanské víry.


Abeceda křesťanské víry - 2. díl B - Bůh


Abeceda křesťanské víry - 1. díl A - Almužna