Římskokatolická farnost Děčín I

A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.


SVÁTOSTI:


 • Křest
 • Biřmování
 • Eucharistie
 • Svátost smíření
 • Svátost nemocných
 • Manželství

R.D. Mgr. Tomáš Kuba děkan
Přímé přenosy bohoslužeb - 2023

Mše svaté:

Kostel Povýšení Sv. Kříže

Po, Út, Čt - 7.00 hod.

St - 18.00hod,

So - 7:30hod., 

Ne - 9.00 hod.Kostel Sv. Václava a Blažeje

Pa - 18:00, Ne - / Arnoltice

 Pá 19:15


   Těchlovice

Ne - 10:30 hod.


Úmysly Celosvětové sítě modlitby s papežem (Apoštolátu modlitby) na rok 2023 - červen:

Národní úmysl:

Za biřmovance. Modleme se za ty, kdo letos přijímají svátost biřmování, aby se stali šiřiteli radostné zvěsti.Papežův úmysl -  

červen 2023: 

Za zrušení mučení. Modleme se, aby se mezinárodní společenství zavázalo ke konkrétním krokům k vymýcení mučení a zajistilo podporu obětem a jejich rodinám. 


Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc květen 2023 zní:

Prosme Pannu Marii modlitbou růžence o dar míru, zvláště pro sužovanou Ukrajinu. Kéž představitelé národů vyslyší touhu lidí, kteří trpí a chtějí mír.


 Akce na faře:  

 • - každý třetí čtvrtek v měsíci (nyní 18.5.) v 19 hodin,  se koná setkání věřících (rodin) z naší farnosti na faře v DC1
 • - každé pondělí v 15 hodin probíhá na faře v DC1 výuka náboženství pro školní děti
 • - každý pátek v 15.30 hodin probíhá na faře v DC1 výuka náboženství pro předškolní děti
 • - každé 2. úterý od 15.30-setkání křesťanských seniorů (KKS). Otevřené všem, kdo si chtějí popovídat, modlit růženec.... (paní J. Skřivánková)
 • - každého 18. v měsíci - minipouť (nyní Boletice hřbitov). Pořádá schönstatské hnutí, vždy na jiném místě. Modlíme se za obyvatelé lokality. Otevřené všem
 • - pravidelně každých 14 dní ve čtvrtek od 15 hod. (podrobnosti paní Skřivánková) setkání schönstatský maminek. Otevřené všem ženám, všech stavů. Na programu vždy nějaké zbožně téma, modlitba atd.
 •  - během postní doby, každý pátek v 17.30 hodin se koná Křížová cesta v kostele sv. Václava a Blažeje 

Výpis z článků:

Ve čtvrtek 11. května pokračovala návštěva koptského pravoslavného alexandrijského patriarchy, Jeho Svatosti Tawadra II. ve Vatikánu. Dopoledne se konalo setkání v Apoštolském paláci, které zahájil soukromý rozhovor koptského papeže s papežem Františkem. Následovalo představení delegací, oficiální promluvy a výměna darů. Setkání završila společná...


 Statutární město Děčín (vlastník)

a

Římskokatolická farnost - Děkanství Děčín 1 (uživatel)

v y p i s u j í:

konkurz na post varhaníka a správce kulturní památky

varhan Rieger, Opus 315 v chrámu Povýšení sv. Kříže v Děčíně 1

Podrobnosti v odkazu "Události"

Různá sdělení


Josef Černý

Nabídka dopravy zdarma. 

Nabízím dopravu z Boletic n/L. na mši sv. do kostela PSK, každou neděli v 08.45 hod.  Volná místa v autě jsou omezena. Napište nebo zavolejte na tel.: 723416489