Římskokatolická farnost Děčín I

A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.


SVÁTOSTI:


 • Křest
 • Biřmování
 • Eucharistie
 • Svátost smíření
 • Svátost nemocných
 • Manželství

R.D. Mgr. Tomáš Kuba děkan
Přímé přenosy bohoslužeb - 2024

Mše svaté:

Kostel Povýšení Sv. Kříže

Po, Út, Čt - 7.00 hod.

St - 18.00 hod,

So - 7.30 hod,

Ne - 9.00 hodKostel Sv. Václava a Blažeje

Pá - 18:00, Ne - / Arnoltice

 Pá 19:15


   Těchlovice

Ne - 10:30 hod.


Úmysly Celosvětové sítě modlitby s papežem (Apoštolátu modlitby) na rok 2024 - duben:

Národní úmysl:

Za nově pokřtěné. Modleme se za ty, kdo byli o Velikonocích pokřtěni, aby vytrvali v následování Krista. 


Papežův úmysl -  

duben 2024

Za docenění role ženy. Modleme se, aby ženám v každé kultuře byla přiznána jejich důstojnost a bohatství a aby ustala diskriminace, které v různých částech světa čelí. 


Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc duben 2024 zní:


Modleme se za odvahu všech národů světa přejít od rovnováhy strachu k rovnováze důvěry


Výpis z článků:

Smutný den

14.04.2024

Komentář k hlasování Evropského parlamentu o zařazení práva na potrat do Listiny základních práv EU


 Akce na faře:  

 • - každý třetí čtvrtek v měsíci (nyní 18.4.) v 19 hodin,  se koná setkání věřících (rodin) z naší farnosti na faře v DC1
 • - každé pondělí v 15 hodin probíhá na faře v DC1 výuka náboženství pro školní děti - začínáme 4.9.2023
 • - každý pátek v 15.30 hodin probíhá na faře v DC1 výuka náboženství pro předškolní děti- začínáme 4.9.2023
 • - každé 2. úterý od 16.45-setkání křesťanských seniorů (KKS). Otevřené všem, kdo si chtějí popovídat, modlit růženec.... (paní J. Skřivánková) Nyní v kostele sv. Františka v Podmoklech

 • - každého 18. v měsíci - minipouť ( 18.4. od 15hod schönstatská minipouť,
 • Sraz 15.00 hod  konečná aut. 201 Lužická , nad nemocnicí a odtud do lesoparku. Pořádá schönstatské hnutí, vždy na jiném místě. Modlíme se za obyvatelé lokality. Otevřené všem
 • - pravidelně každých 14 dní ve čtvrtek od 15 hod. setkání schönstatský maminek. (podrobnosti paní Skřivánková) . Otevřené všem ženám, všech stavů. Na programu vždy nějaké zbožně téma, modlitba atd.
 •  - během postní doby, každý pátek v 17.30 hodin se koná Křížová cesta v kostele sv. Václava a Blažeje 

Různá sdělení


Josef Černý

Nabídka dopravy zdarma. 

Nabízím dopravu z Boletic n/L. na mši sv. do kostela PSK, každou neděli v 08.45 hod.  Volná místa v autě jsou omezena. Napište nebo zavolejte na tel.: 723416489