Římskokatolická farnost Děčín I

A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.


SVÁTOSTI:


 • Křest
 • Biřmování
 • Eucharistie
 • Svátost smíření
 • Svátost nemocných
 • Manželství

R.D. Mgr. Tomáš Kuba děkan


Přímé přenosy bohoslužeb - 2024

Mše svaté:

Kostel Povýšení Sv. Kříže

Po, Út, Čt - 7.00 hod.

So - 7.30 hod,

Ne - 9.00 hod

POZOR !

18.7.2024 mše svatá zde není je u sv. Václava


Kostel Sv. Václava a Blažeje

St - 18.00 hod,

Pá - 18:00 hod, 

Ne - /


 Arnoltice

 Pá 19:15


   Těchlovice

Ne - 10:30 hod.


Úmysly Celosvětové sítě modlitby s papežem (Apoštolátu modlitby) na rok 2024 - červenec:

Národní úmysl:

Za kněze v duchovní správě. Modleme se, aby kněží ustanovení do nových farností byli dobře přijati věřícími a plodně navázali na své předchůdce. 


Papežův úmysl -  

červenec 2024:

Za nemocné, o které pečujeme v pastoraci.  Modleme se, aby svátost pomazání nemocných dávala sílu samotného Pána těm, kdo ji přijímají, i jejich blízkým a aby se stále více stávala viditelným znamením milosrdenství a naděje pro všechny.


Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc červenec 2024 zní:


Modleme se, aby se církev stávala prorockou pro mladou generaci.


Výpis z článků:

Přinášíme celé znění promluvy, kterou během slavností poutní bohoslužby ke cti sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě 5. července pronesl apoštolský nuncius v ČR, arcibiskup Jude Thaddeus Okolo.

Prezentace dokumentu Dikasteria pro podporu jednoty křesťanů, který bilancuje ekumenický dialog ohledně úlohy papeže a výkonu petrovského primátu.


 Akce na faře:  

 • - každý třetí čtvrtek v měsíci (nyní 20.6.) v 19 hodin,  se koná setkání věřících (rodin) z naší farnosti na faře v DC1
 • - každé pondělí v 15 hodin probíhá na faře v DC1 výuka náboženství pro školní děti - začínáme 4.9.2023
 • - každý pátek v 15.30 hodin probíhá na faře v DC1 výuka náboženství pro předškolní děti- začínáme 4.9.2023
 • - každé 2. úterý od 16.45-setkání křesťanských seniorů (KKS). Otevřené všem, kdo si chtějí popovídat, modlit růženec.... (paní J. Skřivánková) Nyní v kostele sv. Františka v Podmoklech

 • - každého 18. v měsíci - minipouť (nyní v neděli 21.7. od 15h u kostela sv. Františka na Husově náměstí)
 •  Pořádá schönstatské hnutí, vždy na jiném místě. Modlíme se za obyvatelé lokality. Otevřené všem
 • - pravidelně každých 14 dní ve čtvrtek od 15 hod. setkání schönstatský maminek. (podrobnosti paní Skřivánková) . Otevřené všem ženám, všech stavů. Na programu vždy nějaké zbožně téma, modlitba atd.
 •  - během postní doby, každý pátek v 17.30 hodin se koná Křížová cesta v kostele sv. Václava a Blažeje 

Různá sdělení


Josef Černý

Nabídka dopravy zdarma. 

Nabízím dopravu z Boletic n/L. na mši sv. do kostela PSK, každou neděli v 08.45 hod.  Volná místa v autě jsou omezena. Napište nebo zavolejte na tel.: 723416489