Římskokatolická farnost Děčín I

A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.


SVÁTOSTI:


 • Křest
 • Biřmování
 • Eucharistie
 • Svátost smíření
 • Svátost nemocných
 • Manželství

R.D. Mgr. Tomáš Kuba děkan
Přímé přenosy bohoslužeb - 2023

Mše svaté:

Kostel Povýšení Sv. Kříže

Po, Út, Čt - 7.00 hod.

St - 18.00 hod,

So - 7.30 hod,

Ne - 9.00 hodKostel Sv. Václava a Blažeje

Pá - 18:00, Ne - / Arnoltice

 Pá 19:15


   Těchlovice

Ne - 10:30 hod.


Úmysly Celosvětové sítě modlitby s papežem (Apoštolátu modlitby) na rok 2023 - listopad:

Národní úmysl:

Za lidi bez naděje. Modleme se za všechny, kdo jsou zklamaní, unavení a bez naděje, aby pro ně bylo adventní a vánoční období časem nového světla. 


Papežův úmysl -  

listopad 2023: 

Za osoby se zdravotním postižením. 


Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc listopad 2023 zní:


Modleme se za sílu říkat "dost" záměrům zavlékat děti do konfliktů v Palestině, Izraeli, na Ukrajině a kdekoli na světě.


Výpis z článků:

Znepokojivá čísla zveřejnila OIDAC, organizace zabývající se monitorováním nesnášenlivosti a diskriminace křesťanů v Evropě. Podle jejich zjištění prudce vzrostl počet útoků i trestných činů vůči křesťanům spáchaných z nenávisti.

Prezident republiky včera, 28. října, u příležitosti státního svátku, propůjčil Řád Tomáše Garrigua Masaryka 1. třídy Mons. prof. PhDr. Tomáši Halíkovi, Th.D., dr. h. c. za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidských práv.


 Akce na faře:  

 • - každý třetí čtvrtek v měsíci (nyní 21.12.) v 19 hodin,  se koná setkání věřících (rodin) z naší farnosti na faře v DC1
 • - každé pondělí v 15 hodin probíhá na faře v DC1 výuka náboženství pro školní děti - začínáme 4.9.2023
 • - každý pátek v 15.30 hodin probíhá na faře v DC1 výuka náboženství pro předškolní děti- začínáme 4.9.2023
 • - každé 2. úterý od 16.45-setkání křesťanských seniorů (KKS). Otevřené všem, kdo si chtějí popovídat, modlit růženec.... (paní J. Skřivánková) Nyní v kostele sv. Františka v Podmoklech

 • - každého 18. v měsíci - minipouť ( 18.11. od 15h schönstatská minipouť, tentokrát v ul. Vrchlického Dc1 u sochy sv. Jana Nepomuckého, směr k nemocnici)  Pořádá schönstatské hnutí, vždy na jiném místě. Modlíme se za obyvatelé lokality. Otevřené všem  
 • - pravidelně každých 14 dní ve čtvrtek od 15 hod. setkání schönstatský maminek. (podrobnosti paní Skřivánková) . Otevřené všem ženám, všech stavů. Na programu vždy nějaké zbožně téma, modlitba atd.
 •  - během postní doby, každý pátek v 17.30 hodin se koná Křížová cesta v kostele sv. Václava a Blažeje 

 Statutární město Děčín (vlastník)

a

Římskokatolická farnost - Děkanství Děčín 1 (uživatel)

v y p i s u j í:

konkurz na post varhaníka a správce kulturní památky

varhan Rieger, Opus 315 v chrámu Povýšení sv. Kříže v Děčíně 1

Podrobnosti v odkazu "Události"

Různá sdělení


Josef Černý

Nabídka dopravy zdarma. 

Nabízím dopravu z Boletic n/L. na mši sv. do kostela PSK, každou neděli v 08.45 hod.  Volná místa v autě jsou omezena. Napište nebo zavolejte na tel.: 723416489