Římskokatolická farnost Děčín I

A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.


SVÁTOSTI:


 • Křest
 • Biřmování
 • Eucharistie
 • Svátost smíření
 • Svátost nemocných
 • Manželství

R.D. Mgr. Tomáš Kuba děkan
Přímé přenosy bohoslužeb - 2024

Mše svaté:

Kostel Povýšení Sv. Kříže

Po, Út, Čt - 7.00 hod.

St - 18.00 hod,

So - 7.30 hod,

Ne - 9.00 hod

 


Kostel Sv. Václava a Blažeje

Pá - 18:00, Ne - / Arnoltice

 Pá 19:15


   Těchlovice

Ne - 10:30 hod.


Úmysly Celosvětové sítě modlitby s papežem (Apoštolátu modlitby) na rok 2024 - březen:

Národní úmysl:

Za kajícníky Modleme se, aby ti, kdo dosud odkládali svátost smíření, nalezli cestu k setkání s milosrdným Kristem.


Papežův úmysl -  

březen 2024

Za mučedníky dneška Modleme se, aby ti, kteří v různých částech světa pro evangelium riskují své životy, byli pro církev zdrojem odvahy a misijního zápalu.  


Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc únor 2024 zní:


Modleme se za národy východní Asie, aby přispívaly k tomu, že nikdo nebude připraven o svou důstojnost.Výpis z článků:

Sčítání letošního ročníku Tříkrálové sbírky je u konce. Štědří dárci letos věnovali na dobročinné účely celkem 172,57 milionů korun, což je zatím nejvíce v historii této celostátní dobročinné sbírky. Největší podíl na tom mají koledníci – ti do více než 27 600 pokladniček vykoledovali celkem 165,23 milionů korun. Výnos Tříkrálové sbírky je tradičně...


 Akce na faře:  

 • - každý třetí čtvrtek v měsíci (nyní 21.3.) v 19 hodin,  se koná setkání věřících (rodin) z naší farnosti na faře v DC1
 • - každé pondělí v 15 hodin probíhá na faře v DC1 výuka náboženství pro školní děti - začínáme 4.9.2023
 • - každý pátek v 15.30 hodin probíhá na faře v DC1 výuka náboženství pro předškolní děti- začínáme 4.9.2023
 • - každé 2. úterý od 16.45-setkání křesťanských seniorů (KKS). Otevřené všem, kdo si chtějí popovídat, modlit růženec.... (paní J. Skřivánková) Nyní v kostele sv. Františka v Podmoklech

 • - každého 18. v měsíci - minipouť ( 18.2. od 15H schönstatská minipouť, a to tentokrát na Červeném vrchu u památníku obětem 1. světově války. Od závor do kopceí)  Pořádá schönstatské hnutí, vždy na jiném místě. Modlíme se za obyvatelé lokality. Otevřené všem  
 • - pravidelně každých 14 dní ve čtvrtek od 15 hod. setkání schönstatský maminek. (podrobnosti paní Skřivánková) . Otevřené všem ženám, všech stavů. Na programu vždy nějaké zbožně téma, modlitba atd.
 •  - během postní doby, každý pátek v 17.30 hodin se koná Křížová cesta v kostele sv. Václava a Blažeje 

 Statutární město Děčín (vlastník)

a

Římskokatolická farnost - Děkanství Děčín 1 (uživatel)

v y p i s u j í:

konkurz na post varhaníka a správce kulturní památky

varhan Rieger, Opus 315 v chrámu Povýšení sv. Kříže v Děčíně 1

Podrobnosti v odkazu "Události"

Různá sdělení


Josef Černý

Nabídka dopravy zdarma. 

Nabízím dopravu z Boletic n/L. na mši sv. do kostela PSK, každou neděli v 08.45 hod.  Volná místa v autě jsou omezena. Napište nebo zavolejte na tel.: 723416489