Zprávy z okolí

Biskupové českých a moravských diecézí ve společném listě připomínají základní principy, o něž se opírá vztah muže a ženy; zároveň vyjadřují své znepokojení nad obsahem tzv. Istanbulské úmluvy, která má být přijata i českým Parlamentem. Připomínají, že na zavrženíhodné násilí na ženách i mužích již naše stávající zákony pamatují.

Peripetie česko-německých vztahů 20. století se odrazily v osudech milionů lidí. Příběh Antona Aloise Webera ukazuje, v jak těžké pozici se ocitli němečtí odpůrci nacismu na území tehdejšího Československa. Nejprve proti svým zfanatizovaným krajanům, poté proti Čechům, účtujícím s okupanty.

Arcibiskupství pražské dnes od Apoštolské nunciatury obdrželo odpověď na rezignační dopis pražského arcibiskupa Dominika Duky OP. Papež jej vyzývá k tomu, aby pokračoval ve svém úřadu "donec aliter provideatur". Text dopisu zveřejňujeme v plném znění.