Zprávy z okolí
Milost a pravda přišly skrze Ježíše Krista. 

Dobře maskované střihy, vytváření nových kontextů a uplatnění materiálů záměrně vypuštěných při autorizaci jednoho z papežových rozhovorů - jedním slovem manipulace stojí za nejnovějším mediálním rozruchem kolem údajně nového papežova přístupu ke stejnopohlavním párům.

"Přišel čas, aby laici postoupili o krok vpřed, o další krok. A aby našli v církvi prostor nezbytný k tomu, aby tak učinit mohli, způsob jak odpovědět na své povolání." Napsal papež František v předmluvě ke knize podsekretáře biskupské synody, biskupa Fabia Fabene nazvané "Symfonie služebnosti. Nová přítomnost laiků v církvi." (Sinfonia di...