Zprávy z okolí

Více než třicet tisíc poutníků a s nimi symbolicky celý národ dnes, při slavnostní bohoslužbě u příležitosti státního svátku sv. Cyrila a Metoděje, obnovilo své zasvěcení Bohu skrze Pannu Marii. Při mši svaté, kterou před poutní bazilikou celebrovala dvacítka biskupů a s nimi desítky kněží, byla vystavena také cenná relikvie, lebka sv. kněžny...

V úterý 19. června 2018 přivítal litoměřický biskup Mons. Jan Baxant ve své rezidenci v Litoměřicích pozvané primátorky, primátory, starosty a starostky měst a obcí, které v uplynulém období navštívil při svých pastoračních cestách po litoměřické diecézi.
Setkání začalo v 10 hodin, kdy se nejprve Mons. Baxant s jednotlivými představiteli přivítal, a...

Biskupové českých a moravských diecézí ve společném listě připomínají základní principy, o něž se opírá vztah muže a ženy; zároveň vyjadřují své znepokojení nad obsahem tzv. Istanbulské úmluvy, která má být přijata i českým Parlamentem. Připomínají, že na zavrženíhodné násilí na ženách i mužích již naše stávající zákony pamatují.