Zprávy z okolí
Milost a pravda přišly skrze Ježíše Krista. 

Neúnavný učenec, překladatel, exegeta, hluboký znalec a zanícený šiřitel Písma svatého, rafinovaný interpret bliblických textů, horlivý někdy až bouřlivý obhájce křesťanské pravdy, asketa a neoblomný poustevník, ale také zkušený duchovní vůdce, s velkodušností a laskavostí - tímto dlouhým výčtem přívlastků a jmen označuje sv. Jeronýma papež...

V důsledku epidemiologických opatření proti šíření COVID-19 došlo ke změnám v programu Národní svatováclavské pouti. Přinášíme aktualizovaný program.Publikováno: 15. 9. 2020 17:15