Zemřel Josef Waldmann

18.08.2021
Zemřel Josef Waldmann. R.I.P. 

Byl někdejším zdejším farníkem, profesorem na Gymnáziu, zakladatelem

Děčínského pěveckého sboru, dirigentem Děčínského symfonického orchestru
a sbormistren  Chrámového sboru Farnosti Děčín 1.

Upřímnou soustrast všem pozůstalím a pokoj jeho duši.