XXIX. Světový den nemocných

07.02.2021

Světový den nemocných poprvé vyhlásil papež Jan Pavel II. v roce 1992. Každý rok připadá na 11. únor, což je den, kdy také slavíme svátek Panny Marie Lurdské. Tento název je podle místa na jihu Francie, které se jmenuje Lurdy. Panna Maria se tam před mnoha lety několikrát zjevila dívce Bernadettě s přáním, aby se lidé více modlili, především za obrácení od zla a za hříšníky. Nakonec na tomto místě vytryskl léčivý pramen, ke kterému se dodnes sjíždějí tisíce poutníků s touhou po uzdravení.

Publikováno: 5. 2. 2021 15:45

Foto: Martina Řehořová, Člověk a Víra

Máme mnoho způsobů, jak můžeme nemocným pomáhat. Zejména v době pandemie Koronaviru. Pokud je nemůžeme navštívit, aby se necítili sami, můžeme jim namalovat pěkný obrázek nebo koupit kytičku, vypomoci v domácnosti, zatelefonovat. Můžeme ale pomoci i modlitbou.

Biskupové ve všech diecézích v tyto dny obvykle navštěvují nemocné v nemocnicích, setkávají se s lékaři a zdravotníky, slouží mše svaté přímo v nemocnicích. Letos to však epidemiologické podmínky neumožňují. Z toho důvodu díky moderním komunikačním prostředkům bude přenášena mše svatá na programu Televize NOE obětovaná za nemocné, zdravotníky, lékaře a nemocniční kaplany. Celebrovat ji bude Mons. Josef Nuzík, pomocný biskup olomoucký a předseda Rady pro zdravotnictví při ČBK ve čtvrtek, 11. února 2021 v 18 hod v kapli Televize NOE. Po jejím skončení bude krátká diskuse s otcem biskupem a nemocničními kaplany. Všichni věřící jsou srdečně zváni k zapojení do modlitby za naše nemocné sestry a bratry a za vyprošení milostí a Boží pomoci pro zdravotníky a lékaře, díky sledování této mše svaté.

Stejně jako každý rok napsal papež František Dopis nemocným, který naleznete na stránkách Duchovní služby pro nemocné www.dspn.cz - zde

Naleznete tam také přímluvy, určené přímo pro slavení mše svaté za nemocné.

Biskupové a kněží se rovněž mohou zapojit do slavení mší svatých za zdravotníky, lékaře a nemocné, které jsou slouženy nepřetržitě každý den od listopadu 2020. Zapojit se je možné na odkazu zde

Zdroj: František Zakopal, Národní koordinátor duchovní péče ve zdravotnictví ČBK.

Autor článku:  Tereza Myslilová