Vláda schválila nové nemovité národní kulturní památky

04.02.2018

Vláda schválila dnes, ve středu 31. ledna 2018, 19 nových nemovitých národních kulturních památek. Jsou mezi nimi také poutní areály v Bohosudově, Hejnicích a Horní Polici.

Návrh na prohlášení nových nemovitých národních kulturních památek byl projednán na odborné komisi Legislativní rady vlády, poté bylo vyhotoveno stanovisko předsedy LRV a dnes návrh Ministerstva kultury projednala a schválila vláda. Kulturní památky (KP), které tvoří nejvýznamnější součást kulturního bohatství národa, prohlašuje vláda ČR nařízením za národní kulturní památky (NKP) a stanoví podmínky jejich ochrany.

Téma letošního seznamu národních kulturních památek zahrnuje významná poutní místa, která představují architektonické dominanty různých typů staveb v krajině včetně dochovaného duchovního významu.

Novými národními kulturními památkami (s platností od 1. července 2018) se stala i tři významná poutní místa v litoměřické diecézi:

1/ poutní areál s kostelem Navštívení Panny Marie s farou a zvonicí v Horní Polici,

2/ poutní areál s kostelem Navštívení Panny Marie v Hejnicích,

3/ poutní areál s kostelem Panny Marie Bolestné v Bohosudově.

Bližší informace si můžete přečíst zde: https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/vlada-schvalila-19-novych-nemovitych-narodnich-kulturnich-pamatek-4-cs2499.html

(S využitím tiskové zprávy Simony Cigánkové, tiskové mluvčí Ministerstva kultury ČR)


Jana Michálková