Tříkrálová sbírka již zanedlouho otevře rok 2018

31.12.2017

Již 1. ledna na některých místech republiky vyrážejí do ulic koledníci Tříkrálové sbírky. Lidem popřejí šťastný Nový rok, zazpívají koledu, věnují drobný dárek a poprosí o příspěvek do zapečetěné pokladničky s logem Charity Česká republika. V roce 2018 se sbírka koná již poosmnácté. Její výtěžek je tradičně určen na pomoc seniorům, lidem bez domova, matkám s dětmi v tísni nebo rodinám v tíživé situaci.

Tříkrálové koledníky můžete potkat po celé republice mezi 1. a 14. lednem 2018. Kromě příspěvků do pokladniček je možné také zaslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS KOLEDA 30 na číslo 87 777 nebo dar na účet Tříkrálové sbírky číslo 66008822/0800, vedený u České spořitelny, VS 777.

Výnos sbírky pomůže pomůže následujícím způsobem: 65 % využije Charita přímo v dotyčné obci nebo jejím okolí, 15 % výnosu poputuje na charitní projekty na diecézní úrovni a 5 % na celostátní projekty. Desetina výnosu pomůže v zahraničí a zbylých 5 % pokryje režii sbírky.

"Prosíme, přispějte opět koledníkům do pokladniček, jen díky vám se můžeme věnovat těm, kteří se bez pomoci druhých neobejdou," vyzval k podpoře ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.

Každý projekt, na který se bude ze sbírky přispívat, prochází náročným výběrem. Z chystaných jmenujme např. přímou pomoc rodinám v těžké situaci a zajištění nové charitní terénní pečovatelské služby na Moravskotřebovsku a Jevíčsku, rekonstrukci prádelny v Domově pokojného stáří sv. Hedviky Charity Jeseník či podporu Domova pro matky s dětmi v tísni v Aši. Plány na využití najdete na https://www.trikralovasbirka.cz/vyuziti-sbirky-2018/.

Začátek koledování v jednotlivých diecézích je spojen se žehnáním biskupů tříkrálovým koledníkům; přehled je k dispozici na: https://www.trikralovasbirka.cz/o-sbirce/zehnani.

Hlavní doprovodnou akcí sbírky je Tříkrálový koncert, který se koná v neděli 7. ledna 2018 od 18 hodin v Městském divadle Brno. V přímém přenosu jej uvede Česká televize na programu ČT 1. Koncert moderují Martina Kociánová a Jan Čenský. Vystoupí na něm Hana Zagorová & Boom Band, Mirka Miškechová, Kryštof, Jelen a Kantiléna - sbor dětí a mládeže při Filharmonii Brno.

V roce 2017 se vydalo koledovat více než šedesát tisíc dobrovolníků a od dárců získali na pomoc lidem v nouzi přes sto milionů korun.

Více na: www.trikralovasbirka.cz či www.facebook.com/trikralovasbirka.

(Zdroj: Jan Oulík, tiskový mluvčí Charity ČR) + www.cirkev.cz